Konuşamadığımız Ensest----4. Bölüm----


İslam  hukukuna  göre   en  büyük,  Allahın  affetmeyeceği  tek  günah  Allaha  şirk  koşmaktır.  İkinci  sıradaki  en  büyük günah  ise  ensesttir.  Ancak ensest  yine  İslami anlayışa  göre  bir  taraftan  karşımıza en  büyük  günah  olarak  çıkarken bir  taraftan  da insanoğlunun  türeyişinin  ve  çoğalmasının  ensest  ilişkiyle  olduğuna  inanırız Müslümanlar  olarak Müslüman  aleminin  çok  büyük  bir  bölümü  türeyişin  ensestle  olduğuna  inanır.

Bu  konunun  ayrıntısına  girmeyeceğim.  Ancak  neredeyse  tüm  Müslüman  din  alimlerinin  söylediği  şey  aynıdır: Allah,  insan  neslinin  çoğalması  için  belirli  bir  süre  enseste  izin  vermiş,  daha  sonra  bunu  kesinlikle  yasaklamıştır.

İşin  doğrusu  Kur'anda  ensest  olayı  çok  da  açık  ifadelerle  hiç zikredilmemiştir. Sadece  kimlerle  evlenebileceğimiz,  kimlerle  evlenemeyeceğimiz  hakkında  ayetler  mevcuttur.

Ancak  Hrıstiyanlık  ve  Yahudilikte  durum  Adem   ve  Havva  ile  sınırlı  değildir.  Bu  iki  dinin  kitaplarında (  Kısaca  Kutsal  Kitap  diyoruz )  Ademden sonraki  peygamberler  döneminde  de  ensest  yaşanmış, hatta  bizzat  peygamberler  enset  ilişki  yaşamışlardır.  Mesela  Lut  Peygamber'e  çaktırmadan  şarap  içiren  iki  kızı  babalarıyla  yatmış  ve  ondan  hamile  kalmışlardır ( Yaratılış 19.  Bölüm  30-38.  Ayetler [Başka  isim  bulamadığımdan  ayet  diyorum kusura  bakılmasın ]   

Yine  bizim  inancımıza  göre  karısı  Sara  için ''  Kardeşim''  diyen  ve  daha  sonra  bunu  ''  Dinen  kardeşim ''  olarak  izah  eden  Hz.  İbrahim,  Hristiyan  ve  Yahudi  inancına  göre  hiç  de  öyle  dememektedir.  Tam  olarak  dediği  şudur  Kutsal  Kitaba  göre:  ''Üstelik, Sara gerçekten kızkardeşimdir. Babamız bir, annemiz ayrıdır. Onunla evlendim.'' ( Yaratılış  20 .  Bölüm  12.  Ayet ) 

Gariptir  ki  ensesti  Adem  ve  Havva'nın  çocuklarıyla  sınırlı tutmayan  Hrıstiyanlıkta  Levililer  kitabının 18.  Kısmı  çok  açık  ve  net  bir  şekilde  kimlerle  evlenilemeyeceğini  ortaya  koyarken aynı  zamanda ''  kadınla  yatar  gibi  erkekle  yatmayacaksın,  bir  hayvanla  cinsel  ilişki  kurmayacaksın''  diyerek  cinsel  yasakları  çok  daha geniş  bir  şekilde  ele alır.

Dahası  da  var:  Kutsal  kitap  aynı  zamanda  Eşcinselliğe, zinaya, tecavüze,  enseste  verilecek  cezaları  da  açık  bir  şekilde  ifade  etmiştir  ki  mesela Levililer  20.  Bölümün 14.  Ayetinde '' Bir adam hem bir kızla, hem de kızın annesiyle evlenirse, alçaklık etmiş olur. Aranızda böyle alçaklıklar olmasın diye üçü de yakılacaktır.''  Denilmekte  iken  Yasa  Kitabının 22.  Bölümünün  22.  Ayetinde   "Eğer bir adam başka birinin karısıyla yatarken yakalanırsa, hem kadınla yatan adam, hem kadın, ikisi de öldürülecek. ''  Denmektedir.  ( Recm  cezası....Kur'anda  bu  suçun  cezası  100  sopa  vurulmasıdır. ) Yani eğer  dinlerinin  hüküğmlerini  uygulasalar  Hrıstiyan  ve  Yahudiler  zina,  pedofili, zoofili,  ensest,  tecavüz  gibi  suçlara  Müslümanlardan  çok  daha  ağır  cezalar  verecekler. Kim  bilir  belki  de  Orta  çağda yaktıkları  insanlar  sadece  cadı  ya  da  büyücü  olmakla  suçladıkları  insalar  değildi.  İçlerinde  bu  suçları  işleyen  de  vardı.  Laik  sistem  biraz  da  bu  suçları  işleyenlere  mi  yaradı  ne? 

Bütün  semavi  dinlere  inanların  çok  büyük  bir  bölümünün  nazarında  insanın  türeyişi  enseste  dayandırılırken;  hatta  Yahudilik  ve  Hristiyanlıkta Hz.  Lut'un,  Hz  ibrahim'in  hatta dayısının  kızı  ile  evlenmesi  tavsiye  edilen (  Yani  Dayı  kızıyla  evlenmek  bile  ensesttir  onlara  göre)  Yakup Peygamber  de  ensest  ilişki  yaşamışken  yine  aynı  dinlere  göre  bırakın  peygamberleri,  sıradan  insanlar  için  ensestin  bu  derece  kötü  ve  ağır  cezalarının  olmasını nasıl  izah  ederler  bilemiyorum.   Ayrıca  hemen  belirtelim:  Semavi  olmayan  dinlerde  ya  da  inanç  sistemlerinde ve gündelik hayatlarında  enseste  asla hoşgörü  ile  bakılmamıştır  ama  öte  taraftan  mesela  Hindu  tanrısı  Şiva'nın ,  kızkardeşi  Parvati  ile  cinsel  ilişki  içinde olduğunu  gösteren  tasvirler  vardır.

Peki  günümüzde  tüm  dünya  için  oldukça  önemli  bir  sorun  olan  ensestin  bir  sebebi  de  aslında  türeyişimizin  ensest  ile  olmasından  olabilir  mi?  

Bu  soruya  cevap  vermeden önce  bir  hususun  altını  çizmekte  fayda  var: Ensest  gerçekten  de  tüm  dünyanın  sorunu  mudur?  Mesela  kardeşler  arasında  evliliğe  izin  veren  İsveç'te  bir  sorun  mudur?  Rıza  dahilinde  ensesti  suç  saymayan  pek  çok  devlet  için  bu  olay  bir  sorun  mudur?  Uygulamalarına  baktığım  zaman  kesin  bir  şey söylemem  güç.  Ama  günümüzde   özellikle  de ülkemizdeki  ensest  vakalarına  baktığımızda  bu  sebeple  yargılanan  ya da  en  azından  ayıplanan,  kınanan  hiç  kimsenin  ''  yahu  ne  olmuş,  Adem  babamızın  çocukları  da  ensest  ilişki  yaşamışlardı''  şeklinde  bir  savunma  içine  girdiklerini  görmüyoruz.

Peki  nedir  bazı  insan  görünümlü  mahlukları  enseste  iten sebepler?

Bunun  sebepleri  o  kadar  farklıdır  ki  öyle  bir  kaç  satır  yazı  ile  anlatılabilecek  gibi  değil. Mesela  ''  İki  göz  gecekonduda  on  nüfus  bir  arada  yaşarsan,  kız  ve  erkek  çocuklar  aynı  odada  soyunur giyinirse,  biri  leğende  yıkanırken  öteki  bacısını  ya  da  erkek  kardeşini  çaktırmadan  seyrederse,  baba  ve  anne  gece  tüm  çocuklarının  uyuduğunu  zannedip  sevişmeye  başladığında  çocukların  neredeyse  hiç  biri  uyumamış  vaziyette  anne  ve  babalarının  çıkardığı  aaah  oooh  seslerini  dinliyorsa,  bu  tip  ailelerde  babaların  en  büyük  zevki  ''  oğlum  pipini  aç  da  amcalara  göster ''  demek  ise  ensest  kaçınılmazdır''  Diyebilirsiniz  ki çok  da  yanlış  değildir  bu  iddianız.  Peki  her  çocuğunun  odası  ayrı  olan  oldukça  zengin,  kültürlü  ailelerde  de  ensestin  görülmesini  nasıl  izah  edersiniz?

Velhasılıkelam  bu  bela  öylesine  bir  beladır  ki  bunun  için  işte  sebebi  budur  ya  da  şudur  demeniz  de  mümkün  değildir.  

Mesela  çeşitli  sebeplerle  annesinden  nefret  eden bir  kız  çocuğu,  sırf  intikam  için  babasına  yönelebilirken,  babasından  nefret  eden  bir  erkek  çocuk,  annesine  yönelebilmektedir.  Ya  da  karısıyla  arasında  problemler  olan  bir  baba,  kızına  yönelirken,  kocasıyla  problemleri  olan  bir  anne,  oğluna  yönelebilmektedir.

Mesela  başka  kızlarla  ya  da  erkeklerle  arkadaşlık,  özellikle  de  cinsel  ilişki  kuramayan  bir  çocuk,  bir ergen  kız  ya  da  erkek,  kendi  aile  çatısı  içindeki  kendisine  yasak  olan  yakın  akrabasına  yönelebilmektedir. Çünkü elde  edilmesi  daha  kolaydır  ve  çok  büyük  bir  ihtimalle  ya  korkusundan  ya  utancından  bu  durumu  kimselere  anlatamayacaktır.

Mesela  aşırı alkol  ve  uyuşturcu  kullanan  kişilerde  enseste  yönelim  oldukça  fazladır  ama  hayatında  ağzına  alkol  koymayan,  uyuşturucuyu  hiç  tanımamış  insanlarda  da  vardır  bu  hastalık.

Çoğunlukla  iyi  bir  dini  eğitim  almış  olmanın  ensesti  önleyeceği   düşünülür.  Hatta  bu  gün  bir  anket  yapsanız  sorunun  sağlam  bir  dini  eğitim  ile  çözüleceğini  söyleyecek  olanların  sayısı  sanırım  en az  %70 hatta  daha  fazla  olacaktır  ama  gelin  görün  ki  en  azından  dışarıdan  baktığınız  zaman  toplumda  dindar  olarak  görünen  insanlar  arasında  da  ensest  olayına  rastlamak  mümkündür.

Bu  arada  ensestin  yaygınlaşmasında  görsel  ve  yazılı  medyanın  rolünü  de  unutmamak  gerekir. Bu  gün  beş  yaşındaki  bir  çocuk  bile  rahatlıkla  bilgisayar-internet  kullanabilmektedir.  Anne  babalar  ise  evlatları  gözlerinin  önünde  olduğundan,  ( Yani  çocuklarına  dışarıdan  gelebilecek  bir  tehlike  yok(!)  ) yaramazlık  yapmadıkları,  kendilerini  rahatsız  etmedikleri için  çocuklarının  önüne  bir  laptop  ya  da  tablet  bilgisayar  koyup  annelik  babalık  görevlerini  yaptıklarını  sanırlar.   Oysa    çocuk  internet  ortamında  porno  sitelere rahatlıkla  ulaşabilmekte,  porno  sitelere ulaştığında  da  ensest  pornolara  da  ulaşabilmektedir.Yani  her  çocuğun  ayrı  bir  odasının  olması  da meseleyi  çözmüyor.  Çocuğun  ayrı  bir  odası  var  ama  internet  yoluyla  o  odaya  oldukça  uygunsuz  insanları ,  ya  da eylemleri  doldurabiliyor. 

Öte  taraftan  lezbiyen,  gay,  transsesksüel,  biseksüle  gibi   sapkınlıklara  artık  %99 unun  Müslüman  olmasıyla  iftihar  ettiğimiz  ülkemizde  bile  bir  sapkunlık  olarak  değil  de  çok  masum  bir  şeymiş  gibi  ''  Cinsel  tercih ''  deyip, dahası  milletvekillerimizle,  sivil  toplum  örgütlerimizle  onların  onur  yürüyüşlerine (!)  iştirak  ediyorsak  bir  başka  cinsel  sapkınlık  olan  enseste  nasıl  dur  diyebiliriz?  

Mutlaka  tartışılabilir  ama  benim  nazarımda  ''  Velev  ki  ibneyim''  diyenle  ''  Yetiştirdiğim  fidanın  meyvesini  başkasına  mı  yedireceğim?''  Diyenin  öyle  çok  da  bir  farkı  yoktur. 

Bunun  yanısıra  çok  önemli  bir  tehlike  de  sözde  ensestin  kötülükleri  anlatılıp,  sözde  ensest  kınanırken  bu  olayın  ballandıra  ballandıra  anlatılmasıdır.  I.  Bölümde  Devlet  Tiyatrolarımızda  oynan  bir  oyunun  resmini  koymuş,  videosunun  linkini  yayınlamıştım.  Bu  bir  örnek  olduğu  gibi  gündemimizi  günlerce  meşgul  eden  bir  amca-  yeğen  ilişkisi  olayı...Amca  yeğen  arasında  bir  cinsel  ilişki  elbette  iğrençtir,  elbette  kınanmalıdır  ama  o  ilişkinin  resimlerini  çarşaf  çarşaf  yayınlamanın  mantığı  ne?   Hatta  ''  Amca - yeğen  ilişkisine  ait  yeni  resimler  bulundu ''  diyerek  piyasa  yeni  resimler  çıkarmanın  anlamı  nedir?  

Bunlara  da  dikkat  etmek  lazım. 

Evet..Aslında  hem  devletin  hem  de  vatandaşlar  olarak  bizlerin  yapabileceğimiz  çok  şey  var.  Ancak  herşeyden  önce  amacımız  samimi  olmalıdır.  Hedefi devlete,  hükumete,  dine,  örflere,  gelenek  ve  göreneklere  ve  bizi  biz  yapan  değerlere  saldırmak  olanlar  bu  merhalede  oldukça  titiz  bir  şekilde  ayıklanmalıdır. 

Bu  ayıklama  ciddi  bir  şekilde  yapıldıktan  sonra  ensestle  hangi  vasıtalarla,  ne  şekilde  mücadele  edilebileceği  üzerinde  herkes  fikrini  açıkça  ortaya  koymalı  ve  ülkece  ortak  bir  kanaat  oluşturulmalıdır.  

Ve  tabii  ki  özellikle  çocuklarımızı bu  konuda  eğitmek  lazım.  Hiç  bir  şey  yapamıyorsak  en  azından  aşağıda  linkini  vereceğim  videoda  olduğu  gibi  bir  eğitimi  tüm  okullarımızda  ya  da  kendi  evlerimizde  vermemiz  hiç  de  zor  değildir.  O  zaman  hiç  değilse  kırsal  kesimimizde  çocuğumuzun  dedesiyle,  amcasıyla,  dayısıyla veya  halasıyla,  teyzesiyle  koyun  koyuna  yatırılmasının  sakıncalı  bir  davranış  olduğunu  kavrayabiliriz.  O  zaman  belki  çocukların  kıçına,  göğüslerine,  önlerine  dokunmanın    bir  sevgi  gösterisi  olmayabileceğini  anlamış  oluruz. 

Evet..Yazılabilecek  daha  pek  çok  şey  olmasına  rağmen  noktayı  koyarken  Hintli  Film  Yıldızı  Amir  Khan'ın  konu  ile  ilgili bir  videosunun  linkini  veriyorum  sizlere.  En  azından  bu  kadarını  yapabiliriz. (  Konu  salt  ensestle  ilgili  olmada  da  yine  de seyretmeye  değer  bir  video.  En  azından meseleyi  çocuklara  izah  ederken  yaklaşımımız  nasıl  olmalıdır konusunda  bize  bir  fikir  verebilir. ) 

 https://hipokratinyeri.wordpress.com/tag/cocuk-istismari/

Sitedeki
Yazarın
Önceki YazıSonraki Yazı
Önceki YazıSonraki Yazı
( Konuşamadığımız Ensest----4. Bölüm---- başlıklı yazı Sami Bibero tarafından 22.09.2017 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )
 
Bu sayfadaki tüm yazı ve içerikler Sami Bibero sorumluluğundadır. Sami Bibero hakkında bilgi ve yazılarına ulaşabilirsiniz.
Yukarı/
© 2008-2016 Edebiyat Evi | Eserlerin tüm hakları ve sorumluluğu eser sahiplerine aittir.