Thanksgiving Turkey
Thanksgiving Turkey
Başlığı  görünce  İngilizce  bilmeyenler ''  Türkiye  ile  ilgili bir  şey  galiba''  Diye  düşünmüş  olabilirler.  İngilizce  bilenler  ise  '' Şükran  Günü '' denen  bir  olaydan  bahsedeceğimi  anlamışlardır.

Thanksgiving: Bizim dilimizde  ''  Şükran  Günü  ''  olarak  ifade  edilen  ve  aslında  ABD  ile  Kanada'da  kutlanan  milli  bir  gün  ya  da  bayram.  İşin  doğrusu  ben  bu  günün  tüm  Hrıstiyan  aleminde  kutlandığını  sanıyordum  ama  değilmiş.

Turkey:  Hindi  demektir.  Biz  nasıl  ki  bir  ülke  olan  Mısır  ile  bir  tahıl  olan  mısıra  aynı  ismi  koymuşsak  elin  ABD lisi  de  Turkey'i  hem  hindiye  isim  olarak  vermiş  hem  de  Türkiye'ye  Turkey  diyor. 

Neden  öyle  diyorlar  onun  da  komik  bir  hikayesi  var:  Güya  ABD  keşfedildiğinde  Avrupa'da  hindi  denen  kümes  hayvanı  yokmuş.  ABD  yi  ilk  keşfedenler, hindiyi  alıp  Avrupaya  götürmüş  ve  çoğaltmışlar  ama  başlamış  tartışma:  Kimi  ''Hindi  eti  yemek  dinen  günahtır.''  diyor, kimi  de '' Hayır  değildir.''  diyor.

Sorun  papaya  kadar  gitmiş mesele.Papa ''  Ula  bu  heyvan  ogli  heyvanin  adi  nedir  lo?''  diye  sorunca  tabii  ki  kimse  adını  da  bilmiyor  ''  Vallah  bilmiyik  Papa  gurban ''  demişler.  Papa  ''  Vallah  Türklere  benzir.  Türkler  gibi  kabarir.  O  halda Turkey''  diyelim  demiş  ve  böylece  bizim  hindiye  ''Turkey''  adı  konmuş. 

Yani uzun  lafın  kısası  başlığımızın  manası  ''  Şükran  Günü  Hindisi ''

Bugün bu  Şükran  Günü  nasıl  ortaya  çıktı  onu  anlatacağım  ve   bu  satırları  okurken  ABD  ve  onların  ataları  olan  Avrupalıların  ne  kadar  aşağılık  yaratıklar  olduğunu  da  okumuş  olacaksınız  aslında.

1600  lü  yılların  başında  İngiltere'de  yaşayan  ve  kendilerine  Pilgrim,  yani  bizdeki  karşılığı  ile  ''  hacı ''  denen,  daha  da  açık  olarak  Hrıstiyanlarca  kutsal  olan  yerleri  ziyaret  etmiş  gezgin  Hrıstiyanlardan  bir  grubu  ülkelerindeki  dini  baskılar  yüzünden  İngiltere'yi  terkederek  önce  Hollanda'ya  giderler.  Ancak  bu  ülkede  de  çocukları  Hollanda  lisanını (  Flemenkçe )  öğrenip  kültür  erozyonuna  uğradıklarını  görünce  ve  ilaveten  yine  bu  ülkede  de  dini  baskılara  maruz  kalınca  bu  Pilgrimlerden  110  kadarı  1620  de  ülkelerini  terk  ederek  Amerika'ya  giderler  May  Flower  adlı  bir  gemiyle...Gitmesine  giderler  ama  açlıktan  gebermek  üzeredirler.  Yiyecek  içecekleri  tükenmiştir  ve  ellerinde  yeni  yiyecek  alacak  ne  para  ne  de  değerli  bir  mal  vardır.

11 Aralık 1620de "Plymouth Rock''  denilen  yerde yerleşen   Pilgrimlerden  kırk  altısı  o  senenin  kışında  soğuk  ve  yeteince  beslenememe  sebebiyle  ölür.  Binbir  zorlukla  1621  in  ilkbaharına  eriştiklerinde  ise  ellerinde artık  hiç  bir  şey  kalmamıştır.  

Pilgrimlerin  vaziyetlerinin  bu  kadar  kötü  olduğu  o  senenin  ilkbaharında  - Bizlere  hep  beyaz  adamların  kafa  derilierini  yüzen hain  vahşiler  olarak  anlatılan -  Kızılderiler  de  bölgeye  gelir  ve  bu  zavallı  insanlara  yardım  edip  önce  karınları  doyurdukları  gibi  onlara  tohum  verip  ekip  dikmeyi  öğretirler.  Hayvan  verip  hayvanlarını  çoğaltmalarını  sağlarlar  ki  hindi de  işte  bu  hayvanlardan  biridir.

1621  in  Ekim - Kasım  aylarına  gelindiğinde  Pilgrimler,  tarlalarından  muazzam  ürün  kaldırırlar.  Bu  arada  hayvanları  da  bir  hayli  çoğalmıştır.  Eh  bunca  iyiliğie  karşı  bir  jest  yaparlar  ve  büyük bir  ziyafet  hazırlayarak  kendilerine  bu  imkanları  sağlayan  Kızılderilileri  de  çağırmak  suretiyle  hep  birlikte  neşe  içinde  hindi  dolması,  patates  ve  kabak   yemeği,  çeşitli  tatlılar  yiyerek  bu  hasadın  verimliliği  için Kızılderililer  de Pilgrimler  de  kendi  tanrılarına  dua  ve  şükranlarını  arzederler.  O  zamanın  valisi  William  Bradford  ise  bu  olayı  duyunca  bu  günü  Thanksgiving (  Şükran  Günü  )  ilan  eder ve  Kızılderilier  ile  kolonistlerin  bundan  sonra  da  birlikte  kutlamalarını  ister.  Uzun  bir  süre  de  öyle  olur zaten.  Birlikte  kutlarlar.

1621  senesinden  sonra  bu  ziyafet  o  çevrede  artık  her  sene  Kızılderililer  ve  Avrupa'dan  göç  eden  yeni  grupların  da  birlikte  tertipledikleri  bir  Thanksgiving'e  ( Şükran  Günü  )  Dönüştü.  Ama  Avrupalının  gözü  doyacak  gibi  değildi.  Sürekli  yeni  kıtaya  gelenler  sanki  babalarından  miras  kalan  topraklarmış  gibi  Kızılderilileri  bu  topraklarda  yaşayan  ama  yaşamaması  gereken  fazlalıklar  olarak  görmeye  başladılar.

Öncelikle  belli bir  süreden  sonra  Şükran  Gününe  artık  Kızılderilileri  dahil  etmediler.  Daha sonra da zaten  Şükran  Gününe  dahil  edebilecekleri  Kızılderili  kalmamıştı.  Tam  bir  soykırımla  köklerini  kuruttular. 

1770  lerin  sonlarında  ABD nin  ilk  meclisine bu  günün  ulusal  bir  gün  olması  teklifi  getilidi  ama  bu  teklif  resmiyete  ve  bir  karar  olarak  yazıya  dökülmedi.Her eyalet  kendi  içinde  Kızılderilisiz  bir  şekilde  kutluyordu  ya  da  böyle  bir  olaydan  haberleri  olmayanlar  herhangi  bir  kutlama  filan  yapmıyorlardı.

1817  de  Newyork  Eyaleti  Şükran  Gününü  milli  ve  geleneksel  bir  gün  olarak  kutladı.  Tabii  ki yine Kızılderilisiz  olarak.

 1863de Başkan Abraham Lincoln, Şükran Gününün ulusal bir gün olmasına karar verdi. O günden itibaren, Amerikan tarihindeki her başkan, her yıl kasım ayının dördüncü perşembesini tatil olarak belirleyip bir Şükran Günü kutlaması yayınladı.

ABD  ve  Kanada  için  Noel'e  hazırlık  anlamına  da  gelen Şükran  Gününde  yani  bu  sene  için  23-26 Kasımda ( Kutlamalar Perşembe  gününden  başlıyor  Pazar  günü  akşamı bitiyor )  ABDliler  patates,  bal kabağı  ve  özellikle  hindi  yemeden  önce  Tanrı'ya,  -verdiği  nimetler  için-  şükrederken  vicdanlarında  bir  nebze  de  olsa  atalarının  yok  ettiği  Kızılderililer  sebebiyle  bir  sızlama  olur  mu?  ''  Bize tüm  bu  nimetleri  veren  Yüce  Rabbim.  Bize verdiğin  bu  nimetler  için  vesile  kıldığın  Kızılderilileri  bizim  atalarımız  yok  etti.  Bundan  dolayı  çok  müteessiriz ve  atalarımızdan utanç  duyuyoruz''  derler  mi?  Bir  tanesi  bile  olsa  çıkıp  da  ''  Ne  şükranı  yahu?   Bizim atalarımıza  en  büyük  iyiliği  yapmış  insanları  katlettik.  Ekmeyi, dikmeyi  ve  şu  yediğimiz  hindileri  bizlerle  ilk  kez  tanıştıran  insanları  katlettiğimizin  bayramını  mı  kutluyoruz.  Ayıptır,  günahtır.  Şerefsizliktir bu. ''  Diyen  olur  mu?  Ya  da  tam  tersine  ''  Çok  şükür Rabbim .  Kızılderilileri  yok  ettiğimiz  gibi  İslam  Dünyasının  yer  yüzündeki  tek  kalesi  Turkey'i (Türkiye )  de  aynen  bu  hindinin  karnını  deşip  pirinçle  doldurduktan  sonra  parçalayıp  yediğimiz  gibi  yemeyi  bizlere  nasip  eyle ''  Diye  dua  mı  ederler? Aynı  şekilde  Noelde  hindi( Turkey ) budunun  etini  kemiğinden  sıyırırken Türkiye'yi  parçalayıp  yemiş  hissine  kapılırlar  mı  acaba? 

Şimdi  yukarıdaki  soruları  sordum  ya  bazı  ukalalar  ''  Sen  mısır  yediğinde  Mısır ülkesini  yemiş  hissine  mi  kapılıyorsun?  ''  Diye  sorabilirler. Onlar  sormadan bu  soruya  da  cevap  vereyim:

Benim  yediğim  mısır  ile  ülke  olan  Mısır  arasında  fark  vardır.  Her şeyden  önce  bizim  Mısır  olarak  telaffuz  ettiğimiz  ülkenin  halkı  kendi  ülkelerine  ''Mısr''  derler.  Aslında  bizim  de  ''  Mısır ''  Değil  ''Mısr ''  dememiz  gerekir  ama  aynen  ''Allahu  alem (  Allah  bilir  )   ''  ifadesini  dilimize  kolay  gelen  ''Ellaham ''  a  çevirdiğimiz  gibi  ''Mısr''  kelimesini  de  hem  dilimize  daha  kolay  geldiği  için  hem  de  Türk  dili  kurallarında  daha uygun  olduğu  için  ''  Mısır  ''  yapmışızdır.  Mısır  denen  yiyeceği  yerken  Mısr  ülkesini  yemiş  hissine  kapılmak  için  değil...Bu  arada  bir  rivayete  göre  Mısr  adı  da  güya  Meşakkat, Sabır ve  Refah  kelimelerinin  ilk  harflerinden  geliyormuş.

Bir  dip  not  ile  konuya  noktayı  koyalım.

Thanksgiving  yani  Şükran  günü  Kanada'da  her  sene  Ekim  ayının  2.  Pazartesi  günü  kutlanıyormuş. ABD  de  ise   her  yılın  Kasım  ayının  son  Pazar  günü.

Ve  son  olarak:  Bu  arada  ABD  de  yaşanan  Turkey'lerin  de    Thanksgivingleri  üstelik  Türkçe  olarak kutladıkları  için  ABD  ye  teşekkür  etsek  mi  ki  bu  yüce  gönüllülükleri ( ! )  sebebiyle?  ne  dersiniz ?  

1-  ABD  nin  Kızılderililere  bakış  açısı... (  Resmin  ressamını  bulamadım ) 
2- İlk  Şükran  Günü  resmi. Resim  Jean Leon Gerome Ferris  tarafından çizilmiştir.
3- 4-  Şükran  Günü  Kutlama  mesajları.

Sitedeki
Yazarın
Önceki YazıSonraki Yazı
Önceki YazıSonraki Yazı
( Thanksgiving Turkey başlıklı yazı Sami Bibero tarafından 14.11.2017 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )
 
Bu sayfadaki tüm yazı ve içerikler Sami Bibero sorumluluğundadır. Sami Bibero hakkında bilgi ve yazılarına ulaşabilirsiniz.
Yukarı/
© 2008-2016 Edebiyat Evi | Eserlerin tüm hakları ve sorumluluğu eser sahiplerine aittir.