Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Muharebesinde Şehit Ve Gazi Olan Afşinliler


Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Muharebesinde
 Şehit ve Gazi Olan Afşinliler

Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Muharebesinde Şehit Ve Gazi Olan Afşinliler

Kahramanmaraş’ın Kahraman evlatları Maraş, Antep, Urfa, Adana, Birinci ve İkinci İnönü savaşları ile Sakarya savaşından Sonra Dumlupınar Başkomutanlık Meydan savaşına katılarak Başta Kahramanmaraş İlimiz Olmak üzere Afşin-Elbistan-Göksun-Andırın-Pazarcık olarak toplam 160 vatan evladını şehit vermiştir. Büyük Türk Milleti Japonya’dan İngiltere’ye, Rusya’dan Afrika çöllerine kadar “Vatan-Millet-Din” uğruna, Türklerden başka şehit veren bir millet var mı? Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun işgalci güçlere son ve kesin darbeyi vurmasını sağlamak ve Anadolu'dan atmak için düşünülüp planlanan gizli bir harekât idi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20 Temmuz 1922'deki oturumunda kendisine dördüncü kez olmak üzere Başkomutanlık yetkisi verilen Mustafa Kemal Paşa taarruz kararını haziran ayında almış ve hazırlıkları gizli olarak yürütmüştü. Büyük Taarruz Ağustos'un 26'sını 27'sine bağlayan gece Afyon'da başlamış, Aslıhan civarında kuşatılan düşman birliklerinin Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat idare ettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde imha edilmesi ile Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştı. Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Dumlupınar Savaşı, Türk ulusunun yeniden dirilişidir. Malazgirt Savaşı’yla (1071) 26 Ağustos’ta Anadolu’nun Türklere kapıların açan kahraman ordumuz; Başkomutanlık Meydan Muharebesi’yle de Anadolu topraklarının Türk Vatanı" olduğunu önünde durulmaz bir iradeyle düşmana ispatlamıştır. Ve yine ulusumuzun iradesiyle Cumhuriyet kurulmuştur. Atatürk, ünlü "Nutuk"unda Kurtuluş Savaşı’nı anlatır. Her Türk yurttaşının okuması gereken Nutuk (Söylev)’da Atatürk savaşa nasıl hazırlandığımızı da anlatmaktadır. O’ndan öğrendiğimize göre: Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Batı Cephesi Komutanı ve İnönü Savaşları kahramanı İsmet Paşa ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa büyük bir gizlilik içinde taarruz planlarını hazırlarlar.1922 Ağustos ayında Türk Ordusu taarruza geçmek için, Kurmay Heyeti’nce karar verilir. Mustafa Kemal, İsmet Bey, Fevzi Çakmak ve diğer paşalar ile kurmaylar; savaşı yönetmek üzere Kocatepe’ye gelirler. 26 Ağustos sabah, saat 05.30’da Türk topçu birlikleri Afyon’un güneyinden düşman siperlerini ateşle vurmaya başlar. Ardından piyadeler hücuma geçerler. Planlandığı gibi Büyük Taarruz devam eder ve düşman gerilemeye başlar, bozguna uğrayarak ikiye ayrılır.30 Ağustos’a kadar düşman ordusu çembere alınır. 30 Ağustos sabahı, 1. Ordu ve avcı hatlarını ile 4. Kolordu’yu denetleyen Başkomutan Mustafa Kemal Paşa; saat 14.00’da Aslıhanlar yakınındaki "Komuta Karargâhından taarruz emrini verir. Dumlupanır’da ordumuz düşmana son darbeyi vurur. Düşman askerleri kaçmaya başlar. Mustafa Kemal Paşa; kaçan düşman askerlerini kovalamak için, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!" komutunu verir. Yunan Başkomutanı General Tikopıs dâhil çok sayıda esir alınır. Şahlanan Türk Ordusu düşman güçlerini İzmir’e kadar kovalar. 9 Eylül 1922 günü Türk Ordusu İzmir’e girer. Batı Anadolu’yu yakan yıkan düşman kuvvetleri canlarını zor kurtararak, geldikleri gibi gemilere binerek giderler.30 Ağustos 1922 tarihi, Türk ulusunu esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı; kadınıyla çocuğuyla, ordusuyla topyekûn verdiği bir savaşın ve ulusal benliğini kurtardığı ve Zafer Destanı’nın yazıldığı gündür. Savaşın Dünya çapındaki en önemli etkisi: Emperyalist ülkeler sömürge halkları ve liderlerinin görüş ve düşüncelerinde oluşmuştur. Herkes şunu fark etmiştir ki ?Emperyalizm artık durdurulamaz, yenilemez değildir? Durdurulabilir ve yenilebilir. Anadolu?da genç bir general bunu herkese göstermiştir.? Daha sonraki yıllarda bazı devlet kurucu liderlerin açıkça söylediği gibi: artık ?Kemal Paşa onların kahramanı? Olmuştur. Yakından izlediğimiz şekilde Sakarya Zaferi tamamen Mustafa Kemal?in olağan dışı görüş,karar ve tedbirleri ile kazanılmıştır.Üstün Strateji ve taktik bilgi hakimiyeti ile mağlup olmuş bir orduyu eline almış,yetiştirmiş ve zafere götürmüş,en önemlisi de Anadolu’nun Hıristiyan yapılmasını önlemiştir.Bütün bunlara rağmen,günümüzde dahi ,dine daha fazla saygılı olduğunu iddia eden bazı kesimlerin bu gerçekleri hiç dikkate almadan ?Mustafa Kemal düşmanlığı? Yapmalarını anlamak biraz güç oluyor. Biz bunun tamamen cehaletten kaynaklandığına inanıyor ve başkaları ne derse desin iyi bir Anadolu ve Rumeli Müslüman? ının, her günkü ibadetinin bir bölümünde Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarına özel bir yer vermesi gerektiğine inanıyoruz. TBMM. nin kendisine bir şükran ifadesi olarak verdiği? Gazilik unvanı? ve? Mareşallik Rütbesini? Fazlası ile hak eden, yenik ve ezilmiş bir Orduyu yeniden ayağa kaldırıp Zafere ulaştıran, böylece ulusunun ve Anadolu’nun kaderini değiştiren bu büyük komutanı, şehit ve gazi arkadaşlarını büyük bir sevgi, saygı, rahmet ve minnet duygularıyla anıyoruz. Bu mutlu günde, zaferi bize yaşatan Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu’na şükran ve minnetlerimizi sunarken, ulusumuza da Zafer Bayramı kutlu olsun.( Dr. M.Galip Baysan Türk Tarihinin En Büyük Zaferi- Sakarya Meydan Muharebesi 14 Eylül 2011) ( Genelkurmay Ataşe Başkanlığının İllere göre Dumlupınar Harbinde şehit sayısı Maraş İli şehit sayısı 160 kişi) 

DUMLUPINAR ŞEHİTLİĞİNDEKİ KAHRAMANMARAŞ'LILAR; 

1-Osman Oğlu Musa 1892 Kahramanmaraş Merkez doğumlu 30 yaşında Dumlupınar savaşında Şehit olmuştur. .(Dumlupınar Şehitler Listesi) 

2-Süleyman Oğlu Şükrü 1897 Afşin doğumlu 25 Yaşında Dumlupınar Savaşında Şehit Olmuştur. .(Dumlupınar Şehitler Listesi) 

3-Tevfik oğlu Fikret 1897 Andırın doğumlu 25 Yaşında Dumlupınar Savaşında Şehit Olmuştur.(Dumlupınar Şehitler Listesi) 

4-Mehmet oğlu Hüseyin 1894 Elbistan Doğumlu 28 yaşında Dumlupınar Savaşında Şehit Olmuştur. (Dumlupınar Şehitler Listesi) 

5-İbrahim Oğlu Ali 1892 Göksun doğumlu 30 yaşında Dumlupınar Savaşında Şehit Olmuştur.(Dumlupınar Şehitler Listesi) DUMLUPINAR SAVAŞINDA AFŞİNLİ  GAZİLERİ

 6-Hasan TÜRKCEPHE Osman Oğlu Efsus doğumlu olup, Afşin Erçene köyü nüfusuna kayıtlı Maraş, Antep,Urfa,Adana ve Birinci ,İkinci İnönü savaşları olmak üzere Dumlupınar savaşı gazisi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İzmir’e ayak basan gazilerimizden biridir. .(Durdu Mehmet TÜRKKAHRAMAN-1941 Afşin Erçene Doğumlu) 

7-Mehmet TÜRKKAHRAMAN Osman oğlu Efsus doğumlu olup, Afşin Erçene köyü nüfusuna kayıtlı Maraş, Antep, Urfa, Adana ve Birinci, İkinci İnönü savaşları olmak üzere Dumlupınar savaşı gazisi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İzmir’e ayak basan gazilerimizden biridir. .(Durdu Mehmet TÜRKKAHRAMAN-1941 Afşin Erçene Doğumlu) 

8-Haci Kara Ali KURTCEPHE Efsus doğumlu olup, Afşin Erçene köyü nüfusuna kayıtlı Maraş, Antep, Urfa, Adana ve Birinci, İkinci İnönü savaşları olmak üzere Dumlupınar savaşı gazisi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İzmir’e ayak basan gazilerimizden biridir.(Durdu Mehmet TÜRKKAHRAMAN-1941 Afşin Erçene Doğumlu) 

9-9-Haci Osman SEZER 1895 Afşin doğumlu Hasan Ali oğlu 1922 Yılında Dumlupınar savaşında şehit İstiklal savaşı Gazisi Köşoğlu Süleyman'nın Kayın biraderi

10-Mustafa SEZER 1899 Afşin Doğumlu Hasan Ali oğlu 1922 Yılında Dumlupınar savaşında şehit İstiklal savaşı Gazisi Köşoğlu Süleyman'nın Kayın biraderi

11-Süleyman SEZER 1901 Afşin doğumlu Hasan Ali oğlu 1922 Yılında Dumlupınar savaşında şehit İstiklal savaşı Gazisi Köşoğlu Süleyman'nın Kayın biraderi

12-İsmail SEZER 1903 Afşin doğumlu Hasan Ali oğlu 1922 Yılında Dumlupınar savaşında şehit İstiklal savaşı Gazisi Köşoğlu Süleyman'ın Kayın biraderi Afşin'imizden daha önceleri Dumlupınar ve Kurtuluş savaşında Şehit ve Gazi Olan Afşinlilerin isimleri daha önceki Milli Mücadelede Afşin adlı yazılarımda yayınlanmış olup, yeni olarak Dumlupınar Şehitler Listesi ve Gazilerimizin yakınları ile görüşülerek yeni isimlerini tespit ettiğimiz Şehit ve Gazilerimize yer verilmiştir. Büyük Türk Milletinin 30 Ağastos Zafer Kahramanı Kutluyor Şehit ve Gazilerimizi Minnet ve şükranlarımla anıyorum. Ne Mutlu Türküm Diyene

ARAŞTIRMACI YAZAR

    MUSTAFA KÖŞ

 DİPNOTLAR: (1) Falih Rıfkı Atay : Çankaya S.298 ( Bateş A.Ş.İstanbul-1984)

(2) Orgeneral Fahrettin Altay: On Yıl Savaş ve Sonrası (1912-1922),S.290 (İnsel Yayınları, İstanbul-1970)

 (3) Atatürk : Söylev-2,S.446-447 ( TTK,Ankara-1978,7.Baskı )

 (4) Eric Jan Zurcher : Milli Mücadelede İttihatçılık,s.229-230 (İstanbul-1987)

(5) Bilal N. Şimşir: Sakarya?dan İzmire,s.134-135 ( Ankara-1989)

 (6) Aynı Eser, s.139-140

 (7) Kur.Alb.Rahmi Apak :Yetmişlik Bir Subayın Hatıraları,S.241 (TTK Ankara-1983)

(8) Orgeneral Asım Gündüz :Garp Cephesi Kurmay Başkanı,Hatıralarım S.78-80 (Haz. İhsan Ilgar,Kervan Yayınları,İstanbul_1973)

 (9) Aynı Eser,S.80 ;Ünsal Yavuz :Atatürk,İmparatorluktan Milli Devlete,S.75 (TTK Ankara-1990)

(10) Çankaya S.299

 (11) Cemal Kutay: Ardında Kalanlar s.255 (Cem Ofset, İstanbul-1988)

(12) Asım Gündüz S.74-75 ( Sakarya muharebeleri hak. Detaylı bilgi için bknz.Alptekin Müderrisoğlu :Sakarya -2 (Yapı Kredi Yay.İstanbul-1982)

 

Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Muharebesinde  Şehit Ve Gazi Olan Afşinliler
Sitedeki
Yazarın
Önceki YazıSonraki Yazı
Önceki YazıSonraki Yazı
( Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Muharebesinde Şehit Ve Gazi Olan Afşinliler başlıklı yazı yazıcı tarafından 30.08.2017 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )
 
© 2008-2016 Edebiyat Evi | Eserlerin tüm hakları ve sorumluluğu eser sahiplerine aittir. diyarbakır nakliyat
Marmara Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı