Allah Bize Şah Damarımızdan Yakındır’ın Anlamı Nedir?

ALLAH BİZE ŞAH DAMARIMIZDAN YAKINDIR’IN ANLAMI NEDİR?

     Allah 6 günde 6 âlemi yarattıktan sonra zatıyla arşta yani yoklukta istiva etmiştir. Yevm Allah’a göre bir zaman birimi olan gündür.

32/SECDE-4: Allâhullezî halakas semâvâti vel arda ve mâ beynehumâ fî sitteti eyyâmin summestevâ alel arş(arşi), mâ lekum min dûnihî min veliyyin ve lâ şefîi(şefîin), e fe lâ tetezekkerûn(tetezekkerûne).

O Allah ki; gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde halketti (yarattı). Sonra arşa istiva etti (arşı sevva etti, dizayn etti, vechi arşta karar kıldı). Sizin O'ndan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hâlâ tezekkür etmez misiniz?

     Bu yüzden yarattığı tüm âlemleri zatıyla değil ilmiyle ve rahmetiyle sarmıştır. Allahütealâ bütün hücrelerimize, atomlarımıza hatta kuarklarımıza kadar bizleri ve tüm yarattıklarını kuşatmıştır.

40/MU'MİN-7: Ellezîne yahmilûnel arşa ve men havlehu yusebbihûne bi hamdi rabbihim ve yu’minûne bihî ve yestagfirûne lillezîne âmenû, rabbenâ vesi’te kulle şey’in rahmeten ve ilmen fagfir lillezîne tâbû vettebeû sebîleke vekıhim azâbel cahîm(cahîmi).

Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi (devrin imamı), Rab'lerini hamd ile tesbih ederler ve O'na îmân ederler. Ve âmenû olanlar için (Allah'tan) mağfiret dilerler: "Rabbimiz, Sen herşeyi rahmetle (rahmetinle) ve ilimle (ilminle) kuşattın. Böylece (mürşidin önünde) tövbe edenleri ve senin yoluna (Sıratı Mustakîm'e) tâbî olanları mağfiret et (günahlarını sevaba çevir). Onları cehennem azabından koru!”

65/TALÂK-12: Allâhullezî halaka seb'a semâvâtin ve minel ardı mislehunn(mislehunne), yetenezzelul emru beynehunne li ta'lemû ennallâhe alâ kulli şey'in kadîrun ve ennallâhe kad ehâta bi kulli şey'in ilmâ(ilmen).

O Allah ki, yedi kat gökleri ve yerden de onların misli kadarını (yedi kat yerleri) yarattı. Allah'ın herşeye kaadir olduğunu ve Allah'ın herşeyi ilmen (ilmi ile) ihata etmiş olduğunu (kuşattığını) bilmeniz için emir, onların arasında (gökler ve yerler arasında) devamlı iner.

     Allah ilmi ve rahmeti ile yaptığımız ve zamanı kullanmadığı için ölünceye kadar yapacağımız her şeyden düşüncelerimiz dahil haberdardır. Rabbimiz zamandan ve mekândan münezzehtir. Allah için kıyamette kopmuş ve herkesin amel defteri kader hücrelerine konulmuştur.

     Cehennemliklerin kader hücreleri yedinci yer katı olan siccindedir.

83/MUTAFFİFÎN-7: Kellâ inne kitâbel fuccâri le fî siccîn(siccînin).

Hayır, muhakkak ki, füccarın (şeytanın fücuruna tâbî olan kâfirlerin) kitapları (kayıtları, hayat filmleri) elbette siccîndedir (zemin kattan 7 kat aşağıda olan zülmanî kader hücrelerindedir).

83/MUTAFFİFÎN-9: Kitâbun merkûm(merkûmun).

(O), rakamlandırılmış (kazanılan negatif ve pozitif puanların dereceler halinde yazılmış olduğu) bir kitaptır (kayıttır, insanların hayat filmidir).

     Cennetliklerin kader hücreleri göğün yedinci katındaki  kader hücrelerindedir.

83/MUTAFFİFÎN-18: Kellâ inne kitâbel ebrâri lefî illiyyîn(illiyyîne).

Hayır, muhakkak ki ebrar olanların (Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, hidayette olanların) kitapları (kayıtları, hayat filmleri) elbette illiyyin'dedir (zemin kattan 7 kat yukarıda olan birinci âlemdeki kader hücrelerindedir).

83/MUTAFFİFÎN-20: Kitâbun merkûm(merkûmun).

(O), rakamlandırılmış (kazanılan pozitif ve negatif derecelerin yazılmış olduğu) bir kitaptır (kayıttır, insanların hayat filmidir).

     Allahütealâ insanlara zatıyla sonsuz uzakta varlıklar âleminin dışında arşta yani yokluktadır. Ama ilmi ve rahmetiyle kuşattığı için şah damarımızdan daha yakındır.

50/KAF-16: Ve lekad halaknel insâne ve na’lemu mâ tuvesvisu bihî nefsuh(nefsuhu), ve nahnu akrebu ileyhi min hablil verîdi.

Ve andolsun ki insanı Biz yarattık. Ve nefsinin ona ne vesveseler vereceğini biliriz. Ve Biz, ona şah damarından daha yakınız.

     Bu nedenle Allah’ın velileri başta en büyük ibadet olan zikir ibadeti ve diğer ibadetlerle seyrisülȗkla ruhlarını Allah’a ulaştırıp ermiş evliyası olur ve ölmeden önce ölürler. Allah bize şah damarımızdan yakındır zaten nasıl ona ulaşacakmışız diyenlere duyurulur. Allah’a insan ruhları sıratı müstakim üzerinden bir yolculukla Allah’a ulaşırlar.

 

Allah razı olsun

Burhan AKSU

 

Sitedeki
Yazarın
Önceki YazıSonraki Yazı
Önceki YazıSonraki Yazı
( Allah Bize Şah Damarımızdan Yakındır’ın Anlamı Nedir? başlıklı yazı mihrimah tarafından 23.04.2018 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )