Ölmeden Evvel Ölmek;

ÖLMEDEN EVVEL ÖLMEK;

 

      Peygamber efendimiz buyurdular ki; ”mutu kable entemutu.” Ölmeden önce ölünüz.”

Ne demek istiyor acaba Peygamber Efendimiz? Dünya hayatını yaşarken Allah’ın dostu, velisi olun. Allah’ın size emanet olarak verdiği ruh emanetini Allah’ın ayette emrettiği gibi ölmeden önce Allah’a ulaştırıp teslim ederek Allah’ın ermiş evliyası olun diyerek Allah’ın emrini hatırlatmaktadır.

 

33 / AHZAB - 72 : İnnâ aradnel emânete ales semâvâti vel ardı vel cibâli fe ebeyne en yahmilnehâ ve eşfakne minhâ ve hamelehal insân(insânu), innehu kâne zalûmen cehûlâ(cehûlen).
Muhakkak ki Biz, emaneti göklere, arza ve dağlara arz ettik (sunduk, teklif ettik). Onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. Ve insan onu yüklendi. Muhakkak ki o (nefs), çok zalimdir, çok cahildir.

 

Allahın insanlara zatından üflediği bu ruhu emanet olarak rahmani bir vücud olarak üflemiştir.

 

32 / SECDE - 9 : Summe sevvâhu ve nefeha fîhi min rûhihî ve ceale lekumus sem’a vel ebsâre vel ef’ideh(efidete), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).
Sonra (Allah), onu dizayn etti ve onun içine (vechin, fizik vücudun içine) ruhundan üfürdü ve sizler için sem'î (işitme hassası), basar (görme hassası) ve fuad (idrak etme hassası) kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz.

 

Allah insandan başka hiçbir canlıya hayvanlar, cinler, bitkiler ve meleklere ruhundan üfürmemiştir. İnsanın eşrefi mahlukat olması ve insana secde edilmesi Allah’ın üfürdüğü bu ruh sebebiyledir.

 

15 / HİCR - 29 : Fe izâ sevveytuhu ve nefahtu fîhi min rûhî fekaû lehu sâcidîn(sâcidîne).
Artık onu dizayn edip, içine ruhumdan üflediğim zaman, hemen ona secde ederek yere kapanın!

 

İşte bu yüzden insanın ruhu çıkınca insan ölmez. Bilakis insan vefat edince ruhu ve nefsi çıkar. Eğer ruh çıkınca insan ölseydi diğer canlıların hiçbirisinin yaşamaması gerekirdi.

 

13 / RAD - 21 : Vellezîne yasılûne mâ emerallâhu bihî en yûsale ve yahşevne rabbehum ve yehâfûne sûel hisâb(hisâbi).
Ve onlar Allah'ın (ölümden evvel), Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi (ruhlarını), O'na (Allah'a) ulaştırırlar. Ve Rab'lerine karşı huşû duyarlar ve kötü hesaptan (cehenneme girmekten) korkarlar.

 

İşte bu ruh emanetinin ölmeden evvel Allaha döndürülmesi ve ulaştırılması üzerimize farz kılınmıştır. Bu da Allahın ermiş evliyası olmamız demektir.

 

30 / RUM - 31 : Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.

 

Allah herkesi onun ermiş evliyası olabilecek şekilde hanif fıtratı yani teslimlerini yerine getirebilecek ve,ruhlarını, fizik vücutlarını, nefislerini ve iradelerini Allah’a teslimi külli ile teslim edebilecek kabiliyette yaramıştır.

 

30 / RUM - 30 : Fe ekim vecheke lid dîni hanîfâ(hanîfen), fıtratallâhilletî fataran nâse aleyhâ, lâ tebdîle li halkıllâh(halkıllâhi), zâliked dînul kayyimu ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya’lemûn(ya’lemûne).
Artık hanif olarak kendini (vechini) dîn için ikame et, Allah'ın hanif fıtratıyla ki; Allah, insanları onun üzerine (hanif fıtratıyla) yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan (kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak) dîn budur. Fakat insanların çoğu bilmez.

 

Ve Allah kedisine gönülden yönelenleri ve takva sahibi olanları mutlaka cennetine koyacaktır bunu ayette kesin bir şekilde söz vermiştir.

 

8 / ENFAL - 29 : Yâ eyyuhellezîne âmenû in tettekullâhe yec’al lekum furkânen ve yukeffir ankum seyyiâtikum ve yagfir lekum, vallâhu zul fadlil azîm(azîmi).
Ey âmenû olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi furkan (hak ve bâtılı ayırma özelliği) sahibi kılar! Ve sizden (sizin) günahlarınızı örter ve size mağfiret eder (günahlarınızı sevaba çevirir). Ve Allah, büyük fazl sahibidir.

Derviş YUNUS da “tarikat şeriat yoldur varana, hakikat meyvesi ondan içeri” diyerek bu yolu anlatmak istemiştir.

Bütün Allah dostları, evliyaları bu şekilde Allah’a ulaşmayı dilemiş, mürşidlerine hacet namazı kılıp Allah’tan sorarak teslim olmuş ve nefis tezkiyesi yaparak ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve  iradelerini  teslim ederek teslimi külli ile Allah’a teslim olmuşlardır. Bizler neden olmayalım, ne eksiğimiz var?

Allah razı olsun.

Burhan AKSU

                                  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Sitedeki
Yazarın
Önceki YazıSonraki Yazı
Önceki YazıSonraki Yazı
( Ölmeden Evvel Ölmek; başlıklı yazı mihrimah tarafından 14.06.2018 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )