Eklenme Tarihi : 29.06.2020
Okunma Sayısı : 47
Yorum Sayısı : 0
Etiketler
Polat Akyol
Polat Akyol
tarafından eklendi
Normal Üye
Paylaş
Son Yazıları
Radyo Benim
Site İstatistikleri
02.07.1566 : Fransız astrolog ve kahin Nostradamus öldü.

02.07.1778 : "Eşitlik, özgürlük, kardeşlik" sloganının yaratıcısı Fransız filozof Jean Jacques Rousseau öldü.

02.07.1877 : Alman şair ve romancı 1946 Nobel edebiyat ödülü sahibi Hermann Hesse doğdu.

02.07.1961 : "Silahlara Veda", "Çanlar Kimin için Çalıyor" yaratıcısı, Nobel ödüllü Amerikan romancı Ernest Hemingway, av tüfeğiyle kendini vurarak öldü.

02.07.1977 : "Lolita" romanıyla ünlü Rus asıllı Amerikalı yazar Vladimir Nabokov öldü.

02.07.1986 : Meksika'da oynanan Dünya Futbol Şampiyonası'nda Arjantin şampiyon oldu.

02.07.1990 : Suudi Arabistan Mina'da şeytan taşlamaya giden hacı adayları tünelde sıkıştı; 609'u Türkiyeli olmak üzere 1426 hacı adayı öldü.

Sorulu Cevaplı Akide Dersleri

SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ 

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’u Teâlâ’nın Adıyla…

Hamd, Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz, saptırdığını ise hiç kimse hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim ki, Allâh’tan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed aleyhisselâm O’nun kulu ve Rasûlü’dür…

Bundan sonra:

Değerli okuyucularım! Bu makaleyi yazmadan önce, tv kanallarında izlediğim Tevhîd röportajlarında ben Elhamdülillâh Müslümanım diyen insanların çoğunun Dini konularla ilgili sorulara, ya hiç cevap veremediklerini veya yanlış cevap verdiklerini bizat gördüm. Konu ile alakalı olarak bende zaman zaman çevremdeki tanıdığım insanlara bu ve buna benzer sorular sorduğum da ne yazıkki, durum değişmedi ve buda beni bir müslüman olarak çok derinden üzdü. Bu sebeple de böyle soru ve cevaplarla bir makale hazırlamaya çalıştım. İnşeAllâh bu yazım bilmeyen veya yanlış bilen insanların öğrenmesine yardımcı olur. Hidayet Allâh Subhânehu ve Teâlâ›dandır.

Soru 1: Rabbin kimdir? 
Cevap 1: Rabbim Allâh'tır!   
Soru 2: Rabb kelimesinin anlamı nedir?  
Cevap 2: Rabb, Mabud (İbadet edilen), Melik (Hükümran olan) ve Mutasarrıftır (Tasarruf eden, işleri düzenleyendir). 
 
Soru 3: Allah’ın yarattığı en büyük varlıklar hangisidir? 
Cevap 3: Gökler ve Yerdir.     
Soru 4: Rabbini nasıl bilirsin?  
Cevap 4: De ki: O'nu ayetleriyle ve yarattıklarıyla bilirim.  
 
Soru 5: O'nun en büyük ayetleri hangisidir?  
Cevap 5: Gece ve gündüzdür, bunun delili de Rabbimizin şu kavlidir: 

 “Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'a istiva eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah çok yücedir!” (Araf–54) 
 
Soru 6: Allah kelimesinin anlamı nedir?  
Cevap 6: Allah, bütün yaratıkları üzerinde ilahlık ve kulluk edilme hakkına sahip olan (hakiki ilah) demektir. 
 
Soru 7: Allah seni niçin yaratmıştır? 
Cevap 7: Kendisine kulluk ve ibadet etmem için yaratmıştır. 
 
Soru 8: Allah’a nasıl ibadet edilir?  
Cevap 8: İbadet, Allah’ı birleyerek ve O’na itaat ederek, boyun eğerek olur. 
 
Soru 9: Bu sözlerine dair delilin nedir?  
Cevap 9: Delilim Allahu teala’nın şu ayetidir: 

“ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım” (Zariyat–56)

Soru 10: Allah’ın üzerine farz kıldığı ilk şey nedir? 
Cevap 10: Allah’ın farz kıldığı ilk şey, Tağutu inkâr ve Allah’a iman etmektir, buna dair delilimiz Rabbimizin şu kavlidir: 

“Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tağutu reddedip Allah'a iman ederse, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir.” (Bakara–256) 
 
Soru 11: Ayette geçen “Urvetul Vuska/Sapasağlam kulp” nedir? 
Cevap 11: La İlahe İllallah’tır, yani “Allah’tan başka ibadete layık ilah yoktur” sözüdür. La İlahe (ilah yoktur) kısmı nefiy yani red, İllallah (Allah’tan başka) kısmı ise ispattır yani kabul kısmıdır. 
 
Soru 12: Sen bu kelimeyle neyi reddediyor, neyi kabul ediyorsun? 
Cevap 12: Allah’ın dışında tapılan tüm varlıkları nefyediyor/reddediyorum, sonra da birliğinde ortağı olmayan Allah’a ibadeti ispat ve kabul ediyorum. 
 
Soru 13: Bu sözüne dair delilin nedir? 
Cevap 13:

“Bir zaman İbrahim, babasına ve kavmine demişti ki: Ben sizin taptıklarınızdan uzağım.” (Zuhruf–26) ayeti nefyin yani redd kısmının delilidir. 

 
Soru 14: Rububiyet tevhidi ile Ulûhiyet tevhidi arasındaki fark nedir? 
Cevap 14: 
Rububiyet tevhidi; Rabbini, yaratma, rızık verme, diriltme, öldürme, yağmuru yağdırma, bitkileri bitirme, işleri düzenleme gibi fiillerinde birlemektir, 
Ulûhiyet tevhidi ise; dua, korku, ümit, tevekkül, inabe (yöneliş), rağbet, rahbet (korkmak), adak, istiğase (yardıma çağırma) ve bunlar haricinde kalan tüm ibadet çeşitlerini yalnızca Allah’a yapmaktır. Yani kulluk tevhididir. Bu ise senin kendi fiillerinde Allah’ı birlemendir ey kul! 
 
Soru 15: Dinin nedir? 
Cevap 15: Dinim İslam’dır. İslamın aslı ve ilkesi iki esastır. İlki; tek olan ve de ortağı bulunmayan Allah’a ibadeti emretmek ve insanları buna teşvik etmek, bunun için (yani tevhid için) dostluk yapmak ve onu terk edenleri tekfir etmek;  diğeri de ibadette Allah’a şirk işlemekten sakındırmak, bu hususta sert davranmak, bundan dolayı düşmanlık yapmak ve şirk işleyenleri tekfir etmektir. 
 
Soru 16: İslam’ın şartı kaçtır? 
Cevap 16: İslam (sahih hadiste de geçtiği üzere) beş esas üzerine bina olmuştur: “Allah’tan başka hak ilah olmadığına, Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem Allah’ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak, zekâtı vermek, oruç tutmak, güç yeterse haccetmek” 
 
Soru 17: Şehadet Kelimesinin delili nedir? 
Cevap 17: Şehadetin delili şu ayettir

“Allah, kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etmiştir. Melekler ve ilim sahipleri de adaleti ayakta tutarak(bunu ikrar etmişlerdir. Evet) mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.” (Ali İmran–18) 
 
Soru 18: Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem Allah’ın Resulü olduğuna dair delil nedir? Cevap 18: Bunun delili şu ayeti kerimedir: 

 “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzab–40) 
 
Soru 19: İbadette İhlâslı olmanın, namaz kılmanın ve zekât vermenin delili nedir? 
Cevap 19: Bunun delili şu ayeti kerimedir: 

“Hâlbuki onlara ancak, dini yalnız O'na has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emrolunmuştu. Dosdoğru din de budur.” (Beyyine–5) 
 
Soru 20: Orucun delili nedir? 
Cevap 20: Orucun delili şu ayettir: 

“Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (Bakara–183) 
 
Soru 21: Haccın delili nedir? 
Cevap 21: Haccın delili şu ayettir: 

“Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnidir.” (Ali İmran–97) 
 
Soru 22: İmanın şartı kaçtır? 
Cevap 22: İmanın esasları altıdır: 

“Allah’a, Meleklerine, Kitaplarına, Resullerine, Ahiret gününe, hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine iman etmektir.” 
 
Soru 23: İhsan nedir? 
Cevap 23: Allah’ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmesen de o seni görmektedir. 
Soru 24: Peygamberin kimdir? 
Cevap 24: Peygamberim; Muhammed ibn Abdullah ibn Abdulmuttalib ibn Haşim’dir. Haşim Kureyş’ten, Kureyş Araptan, Araplar da Halil İbrahim (as)’in oğlu İsmail’in soyundandır. Peygamberimizin beldesi Mekke’dir, Medine’ye hicret etti, vefat ettiğinde 63 yaşında idi. Ömrünün 40 senesi peygamber olmadan önce idi. 23 senesi de Peygamber olduğu döneme aittir. (40 yaşındayken) Alak suresinin baş tarafı indiğinde (İkra= oku) emriyle nebi oldu, Muddessir suresi indiği zaman da rasul olup dine davet etmekle emrolundu. 
 
Soru 25: Allah’ın Rasulu ölmüş müdür, ölmemiş midir? 
Cevap 25: Peygamber ölmüştür, fakat dini ölmeyip kıyamete kadar var olacaktır. Bunun delili şu ayeti kerimedir: 

"Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler Sonra şüphesiz, siz de kıyamet günü, Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız." (Zümer–30–31) 
 
Soru 26: İnsanlar öldükten sonra diriltilecekler mi? 
Cevap 26: Evet, diriltilecekler. Buna dair delil şu ayeti kerimedir: 

"Sizi ondan (topraktan) yarattık; yine sizi oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi ondan çıkaracağız." (Taha–55) 
 
Soru 27: Dirilmeyi inkar edenin hükmü nedir? 
Cevap 27:Yeniden dirilmeyi inkâr eden kâfirdir. Buna dair delil şu ayettir: 

“İnkâr edenler, kesinlikle diriltilmeyeceklerini ileri sürdüler. De ki: Hayır! Rabbime andolsun ki mutlaka diriltileceksiniz, sonra yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu, Allah'a göre kolaydır.” (Teğabun–7) 

Hâtime: 

Hamd âlemlerin rabbi olan Allâh’a mahsustur. Salât ve selâm yaratılmışların en hayırlısı Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’in, âlinin ve ashabının üzerine olsun.

Yardım ve başarı, izzet ve şeref Allâh’tandır.

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Muvahhid Kullara Selâm Olsun.

KAYNAK:

Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (Rahimehullah)
Sitedeki
Yazarın
Önceki YazıSonraki Yazı
Önceki YazıÖnceki Yazı
( Sorulu Cevaplı Akide Dersleri başlıklı yazı Polat Akyol tarafından 29.06.2020 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )