Yazını Kış Eden İstihbarat
Ajan ve karşı-ajan çalışmaları sadece salaklara nufuz eder..
TR nin salakları,  tüm komşu ların ayrı ayrı nufusuna eşittir. Yani onlara diyebiliriz ki sizin Nufusun u z kadar bizim salağımız var.Aslında ekonomi için külfet gözükse de katılma değerdir.Üretim sürecinde sigorta istemez, düşük ücrete çalışır, hatırla çalışır,maliyet düşürmeye yararlar.. Tek sıkıntı seçmen olarak asırı artarsa, özürlerinin, tüm topluma yayılması sonucuna sebep olurlar.. Artık bininiz, bir olurken onun bile binden büyük  olduğuna inanan kitle topluma şamil olmuş demektir.. Köklü hareket etmedikten sonra bu çürümişlik, ağaç bedenindeki çürümüşlük gibi tüm organizmaya tenasül eder.. İstihbaratın konusu, salaklar olduğunda, 10000 km öteden koyarsın, adam sana şükür çeker.. Toplumsal bilinç bu konudaki en önemli kalkandır.. 
Bir kısım kavramları, tarihi süreçde ülke davranışları ve verdikleri değerler,veri analizi ve dogru sonuçta ulaşma hızının varlıklarını ve güç haline gelmelerini doğrudan görürsünüz.. Asıl deger bilgidir.. Ondan daha degerli olan zamanında sahip olunan bilgidir. Daha da değerlisi bilginin doğru sonuca doğru şekilde hizmet etmesidir.. 
Espiyonaj ve kontrespiyonaj çalışmaları  bilgiye nufuzeder.Mesela;Hakkında,biraz bilginiz varsa,  köpeğin kovaladıgı kişinin sadece kadrana gövdesini alır ve korku ile açılmış enstantaneyi fotonun göbeğine oturttuğunuz da bir sonraki kareyede toplumsal nümayiş ve kalabalığa jop sallayan  çevik kuvveti koyduğunuzda kendi kitlenize karşı kontrespiyonaj çalışmasını yapmış olursunuz.. Karşı ispiyon da diyeceğimiz bu kavram da asıl olan yanlış bilginin. "kendince doğru sonuca"  hizmet edecek sekıl de kullanılmasıdır..Bura da Doğru sonuç "karşı güç "diyeceğimiz düşman ın istediği sonuç dur..Anlatım kolaylığı açısından karşı güç kavramını kullanacağız.. 
Espiyonajı tanımlamak ve anlamak daha kolay günlük dilde kullandığımız ispiyon kelimesinin ajan çalışmaları da verilen addır.. Çocukluktan beri ispiyon karekteri olanlar etrafımızda olmuştur.. Milletimiz de karşılığı olmayan ya da asağılanan bir anlayışı vardır..
Bilginin bilgi ile kesildiği karşı Espiyonaj da  çalışmanın özü, kitleleri haRekete geçirmek isteyenler, karşı daki başlamış kitle hareketinin ateşini düşürmek isteyenler kullanabileceği gibi liderliğe çıkanlara bok atmak, bok atılmış gibi davranmak şeklinde de kullanılır.. Yakın tarih içErisinde,milliyetçi muhafazakar teorisyen ve bana kişisel işler için gelmeyin diyerek yöre seçmenine posta koyan  Hasan Celal Güzel, dönemin en güçlü partisinin genel başkanlığına soyunduğunda tek soyunduğu alan ın siyaset olmadıgı iddiasını ortaya çıkardılar.. Alman ekolü, kumarhane cıkısı burnu kırılan TC basbakanı ünvanını ölse de kaybetmeyecek olan Mesut Yılmaz karşısında bilgili olmasına  ragmen kaybetmişti.. 
Türk Siyasetin nefesinin kesilmeye calışılması, "ısmarlama memur genel başkanlar" la ta o dönemden adı konulm ayan şekilde başlamıştı..
 Siyaset demokrasinin ve cumhuriyetin tüm kapılarınıaçmaya, niyete göre de bozmaya yarayan en önemli aygıttır..
O dönemde başlayan siyasetçi profili "ayaga getirilen seçmenle" yerde sürünmeye başlamış,insanlaruygulamalardan korumacı/kayırmacı ekonomi modelinden sıkılmış 2002 ye gelindiğinde Ak parti siyaset anlayışı işe seçmen bastacı edilirken seçmeni ezen sistem ayaklar altına alınmaya başlamıştı bile...
Gelinen nokta da kendi ağırlık merkezlerini, burjuvasını ve elitist. Bürokrasisini kuran ya da  devşiren ak siyaset, nefis hakimiyetine engel olamamış ve ısmarlama siyasetçi modeli ile kendi yarattığı sistemin,şişkinleşmesine yol açmıştır..Seçmen yine yerlerde sürünmeye baslamış oligarşik yapı kendi adamı anlayışına tekraren geridönmüş, seçim sandıkları onay sandığı olmuştur... Zor şartlarda ve yıllara dayalı sabırla iktidarı ele geçirenler bırakmamak için ;
Bu sefer fonksiyonel iş birliği şeklinde oluşturulan birlikler(ittifak)  bir dönem daha kendini taşımaya yeterken, karşısındaki fonksiyonel iş birliği ni daha iyi kullanan profesyonenllerden kurulu olanlar, dava inancını zoraki sürdürenler
Karşısında başarılı olarak yerel yönetimlerin kalelerini ele geçirmişlerdir. Özellikle ak siyasetin akademiyedyası İstanbul un elden çıkışı hem siyasi bürokrasi hem detdiğer yerellere teknik techizat desteği, plan proje beslemesinin yarım kalması ile diğer ellerinde kalan yerel yönetimlerinDe, hizmet üretme açısından belini kırmıştır... 
Dünya da istihbarata kim daha çok. öNem vermiş, doğru ve yerinde değerlendirmiş daha çok sonuç almıştır.. 
Tarih de Çin saraylarının içi Türk beylerine istihbarat toplarken, Rom a da diz çöken papayı elinden kaldıran Hanlar hanı Atilla da İtalyan kadınistihbaratçısının  zehirli şarabına kurban olmışdu.. Selçuklu bürolrasisine ilham kaynağı olan ve Roma dan kurumları da kendine örnek alan  Sasanıler, casusun peşine casus takarak doğru bilginin ne manaya geldiğini çözmüşlerdi.. MÖ 500 de Sun TzE" En iyi komutanın savaşmadan  zafer kazanan komutan olduğu" söyleşileri de  istihbari bilginin ve özel harb şartlarının önemini yıllar öncesinden insanlığın kulağına fısıldıyordu.. ..
Osmanlı nın kuruluş ve yükselişi asaması da istihbarat doğru kullanılmış şehirler İstanbul fethedilirken bile önce iç fetih gerçekleşmişti.Hrıstıyan Halk ya da dini örgütler kendiliğinden Osmanlı ya biat ediyorlardı.. Duraklama evresine girildiğinde devşirmeler, misyonerler ve arkeolog görünümlü oryantilistler marifeti ile bilgi akışı tersine dönmüş ve koca imparatorlar bir kaç yıl ve bir kaç aylık yönetim sürelerine sıkışıp kaldılar.. 2.Abdulhamit, kendine baglı Yıldız Hafiye Teşkilatını kurarak bilgiyi doğrudan kendine baglamuş ve iktidar süresini 33 yıla cıkartırken Günümüzün tüm şehirlere yayılmış tarihokul ve hukumet konaklarının inşasını sağlamış bu okullardan mezun olan ve Kendi gibi Düşünse de farklı yöntemlerle batı dialektiğinin  , inkarcı motifli gizemli öğeler taşıyan, toplan tı lar düzenleyedibayrak/riütelİ, operasyonel İttihatçılar, onunda sonunu hazırlamıştı..3 hilalin iç içe geçerek oluşan, ele geçirilmesi Öldürülme  İle kutsıyetlerın son bulma ihtimalini Yıldız Hafiye Teşkilatına karşı kuranlam, tarihde 4 binyıldırgizemlkalmayı, başarmışmasonik  utoplanma işaretleşkukuletalı, kabul Törenleri Türk Töresi dem gelen ritüellerle birleşerek devlet teşkilatına karşı varoluş ve daha sonra da yerine kendini ikame etmiştir.. İçiçe geçmiş hilalle kardeşlik bağları ile çözülmez bağlara, işaret ederken bilginin akış devinim ve değerlendirilmesi şemasını da yüzyılım ıza hediye ediyordu.1946 yılına geldiğimizde 2 Dünya savasının galiplerinden ABD, yenik devletlerin önem arzeden biyolojik ve kimyasal Silahlarına ait tüm veri ve bunlara ilişkin bilim ve istihbarat adamlarını bünyesine yargı bağışıklığı sağlayarak Katmış ve istihbaratın ve bilginin tek merkezi olmuştur.. 20 yüzyılın sonuna doğru ortaya çıkan bilgi ve belgeler le tüm NATO üyesi ülkeler de Gladio olarak var olmuş suikasf  terör eylemlerinde bas aktör olarak BELİRLEYİCİ rol üstlenerek seçmen iradesine kadar nedensellik bagı içerisinde hukmetmiş tir.. İstediği yönetimler oluşmadıfında GLADIO harekete geçerek ihtilaller le yönetimleride kendi garnizonunu oluşturmuştur.. Hatta ülkemizde basbakan itirafı ile sabit şekilde özel harp dairesine e ait maaşlar bile1974 lerde ABD yönetimince karşılanmıştır.
Psikolojik ve sosyolojik veriler birarada kullanıldığında öngörülen sonuçlar her zaman planlanan vade de alınır.. Yeter ki doğru bilgi, doğru değerlendirme olsun.. 
1999 lı yılların sonuna gelindiğinde Muhsin Yazıcıoğlu ülkemizin vıcık vıcık ajan kaynadıgından bahsetmişti.. O dönem bir çok Türk aydını sosyal ve siyasal belirlemelere dikkat cektikleri iÇin infaz edilmişti. İnfazlar gerçekleşirken en büyük istihbarat örgütünün yeşil kuşak projesinde Fetö yü Tetikçi olarak kullandığı gerçeği de yıllar içerisinde ortaya çıkmıştır.  
Teşkilatı mahsusa Nın yeniden dirilişi bilginin ve dogru değerlendirmenin ülke menfaatı a sunan kadro hareketinin eseridir.. Bu bilgilerin siyasal amaçla hizmette kullanılması,  kadro dışının siyasi ikbal Beklentisinin sonucudur.. 
.YaniSeçmen iradesine yönelik suyun akışını ayarlamaya çalışmak, suni irade zemini oluşturmak, batı istihbaratının ve ağının içine düşenlerin çabasıdır.. Bunu bilmek ve anlamak için Müneccim olmaya gerek yok..
 Bir partinin var oluş çabası, bir ülkenin bitiş çabasına denk geliyorsa bir Hdp bir Fetö suçlaması yapılıyorsa  Atatürk ve Değerlerine sahip çıkanlar teşkilatı mahsısanın son kalıntıları değil asıl sahipleridir..CIA yıne operasyon üzerine operasyon çekmektedir.. Sosyal medya doğrudan bilgiye erişim noktasıdır Ama bilgi dogru değilse yanlışa da en kolay ulaşım ve sahip çıkma alanıdır.. O halde Türkçe düşünüp Türkçe sonuca ulaşmadıkça yabancı İstihbarat ların oltalamasına her zaman denk gelirsin.. Allah Korusun 

Sitedeki
Yazarın
Önceki YazıSonraki Yazı
Önceki YazıSonraki Yazı
( Yazını Kış Eden İstihbarat başlıklı yazı HALİLİ tarafından 24.10.2020 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )