Kara Para Iı

          1.bölümde kara para tanımlaması yapmış hangi bilinen usulerle aklaştığından ve el an yeni yöntemlerin olabileceğinden  bahsetmiş ve buna ilişkin uLusal ve uluslarası uğraşma metod kurallar ve kurumlarına dair bilgi verirken elektrikler kesilmişti.

           Bir ülkede kara para sahibi arttıkça o ülkede sosyal dengesizlikler artacagı gibi sosyal devlet olma iddiası da ortadan kalkacaktır. Gelir dağılımındaki eşitsizlikler ,orta direk denilen gelir gurubunu eriteceği gibi yüksek sosyete denilen sayısal olarak az ama devasa sahip oldukları mamelekleri ile dudak uçuklatmaya devam edecektir.Zenginlik düşmanlıkgerektirmez.hatta sıcaktan ve zenginlikten zarar gelmezi diye veciz sözler vardır..zararlı olan çalışmadan üretmeden kara para kapsamındaki paranın aklanarak, namussuzun namuslu gibi kendini gösterme çabasıdır. Çünkü kalıp değiştirme ilkesizleşme ahlak ve değerlerden uzaklaşma hep karşılıksız para gücüne sahpi olanların kendilerini elit gösterme çabasına eş değer olarak ilerlemektedir. 

           Ülkelerdeki sivil toplum örgütlerin varlığı kötülüklere karşı mücadele azimleri bazen de mücadele edilen gücün ters simetrik yansıması olarak da onlara hizmet ettiği zaman içinde anlaşılır. Misalen adam GDO  ile igili mücadele ve gıdaya standart getirilmesi yada üretilmiş olanların cevre ve saglığa duyarlı olmasını amaç edinmiş bir STÖ de yönetici ama aynı zamanda ülke çapında faaliyet gösteren markalı gıda ürünün de yöneticisi ise hemen aklınıza deli sorular gelmelidir Ufacık bir çalışma ile  GDO  lu gıda üreticileri tarafından oluşturulmuş bir yapı olduğu arkasındaki gizemli ilişkileri araştırdıgında öğrenirsin..Ya da uyuşturucu ile mücadele Derneği kırucusudur ama emniyetle iyi ilişkiler kurmak sureti ile asıl organizasyonun gizlenmesine hizmet ettiğini bazen anlarsın bazen de anlayamazsın…Görünen amac bu sebeple tek başına belirleyici olmaz bunların eylem faalıyet ve elde ettiği sonuçlarla mucadele edilenlere karşı geri adım attırıp attırmadığı ile de desteklenmesi gerekir.

            FETÖ gibi oluşumlar bize neyi ögretti? En kutsal değerlerin bile araç olarak kullanılarak, karşılıksız edinimler olabileceğini(kara para kapsamına) ve bunları sistem entegrasyonu ile en büyük örgütlü yapı olan devletin bile ele geçirilebileceğini öğretti. O halde ANAN bile olsa eve deste ile eve  para getirmeye basladıgında orospuluk mu yapıyor diye düşünüp  ananı bile sorgulayacaksın..Yoksa tehdit ve tehlike  burnunu ucuna kadar geldiğinde gösterilere ve gösterişlere kurban olman kaçınılmazdır.

           Kara Para ile mücadelede bilgi ,bilginin analizi ,faillerin kimliği ,faillerin backroundu  ve temiz olsa bile ilişkileri kara para harekatında önemli mevziler, olacaktır..Bilginin yanlış kaydı yanlışların zincirleme reaksiyonu ile sonuçlarında yanlış doğmasına yol açar.Bu bakımdan mücadele eden kurumsal yapıların genişliği ,personel sayısının olağanüstü olmasından ziyade nteliği ,teknolojik uyumluluğu ve felsefi olarak ahlakçı yapısı az olsun ama bizden olsun en temel araç olan bilginin ve raksiyonlarının  temiz kalmasına sebep olacaktır..

ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR

MALİ EYLEM GÖREV GÜCÜ -FATF

G-7  ülkeleri ile başlayan daha sonra OECD  ülkelerinin bir kısımınında üye olduğu Türkiye’nin de katılım sağladığı  oluşum Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force -FATF)’dür  Öncelik olarak 1989 Paris toplantısında G-7 diye bilinen  ülke yöneticileri tarafından oluşturulmuştur. Bir süre üye ile büyüme yönünde davranmış sa da fonksiyonel işlerliğin arttırılması yönünde çalışmaları vardır. kara para konusunda en asgari müşterek uyuşturucudur..11 Eylül saldırılarına kadar batılı ülkeler toplum için en tehlikeli gördükleri gelir kaynagını, uyuşturucu olarak öngörmüşler ve oluşumlarını buna göre gerçekleştirmişlerdir. Oysa bedavadan para tanımlaması ülkelerin ekonomik sosyal ve siyasal yapılanmalarına saldırı amacına dönüşecek her tür  yasal olmayan organik yapılanmaları içermelidir. Dini bir örgütlenmenin inanc hürriyeti gibi algılanması 15 Temmuz gibi silahlı bir ihtilal denemesinin alt yapısını oluşturdugu gibi birkaç Türk neslinin de cezaevlerine tıkılması sonuçunu doğurmuştur..aynı şey hırıstıyan inanç değerleri açısından da önemlidir. Bir işadamı edası ile olmayan sermayesini din adamı kısvesi ile oluşturmaya çalışanlar 1860 lı yıllardan itibaren YEHOVA  örgütlenmesini yapmış  ve tıpkı bizdeki FETÖ örgütlenmesi igibi eğitim yayıncılık alanlarından büyüme sağlamış ve yöneticileri  sahip oldukları sermaye gücü ile dünya capında değiştirmeye çalışmışlardır.Kutsiyet affedikleri şey ne tanrı ne tanrının çocuğu ne de inanç değerleridir.Salt mutlak değer paradır.. Batı ülkelerinde 18 yüzyıldan beri bir takım misyonerlik arkeolojik gibi faaliyetler karşıksız mal edinimlerini bu yüzyıl gözlüğü ile bagtığımızda insanlığa ait arkeolojik değerlerin kişisel mal varlığına önüştüğünü görüyoruz.. Kilise adına hareket etiğini söyleyen bir kısım kimseler hastane adı altında sosyal ve siyasal dönüşümler ile çarpışmalara analık etmiştir. Elazığ da kurulmuş  Gaziantep oluşmuş Amerikan hastanesi cıvarları birbiri ile iyi geçinen yerli halkın birbirini en çok parçaladığı alanlara döüşmüştür. Truva altınları Osmanlı paşa veya bir kısım kamu görevlilerinin elleri ile yurt dışına kaçırılıp Osmanlı rus savaşlarında silah tedarikçisi olarak bizzat Osmanlı ya yönelmiştir.   Ya da başka Bir ülke de vergi kaçakçılığından elde edilen suç kara para olarak nitelendirilirken diğer bri ülke vergi almayarak sermaye birikimini kabul ederek aslında dolayısı ile kara paraya destek vermektedir. ABD  de içki yasakları 1930 kriziden sonra suç örgütlerini ve gelirlerini arttırarak ortaya cıkmışken kurulan şirketler ve aile bagları ile örtülenen suç fiil ve failleri sadece vergi kaçakçılığı sebebi ile ele geçirilmişdir. Bu durumda her ülkenin kendisine göre bir yumuşak karnı vardır. Kara para ile mucadele ederken sadece bu yumuşak karna göre değil kara paraya kaynaklık eden insanlık suçuna motivasyon sağlayan  tüm değerlerleri belirleyip mücade edilmesi gerekir..

Dini oluşumların, misyonerlik gibi diğer insanlara karış işlenebilecek suçları kutsal faaliyet gibi göstererek elde edilen karşılıksız paraları da kara para gibi kabul etmeyerek  bu oluşumların  varlığını koruyarak aslında dolayısı ile kara para destek vermektedirler . Misalen dünya haritasında Türkiye nin yerini gösteremeyecek Brezilya lı bir çocuğun Türk düşmanı olması ya da yeni Zelandalı lı teröristin cami basarak tanımadığı kimseleri öldürmesi ,Müslüman bir arabın sadece alış veriş maksdı ile dışarıda dolaşan hrıstıyanların üzerine araç sürerek teröristleşmesi, kara para tanımlamasının karşılıksız olan her tür yasadışı edinilmiş mal ve gelirler olarak tanım geliştirildiğinde mucadelenin ayakları daha ayağı yere basar hale gelecektir.  Masum gibi gözüken ve ırkçılık boyutunda oluşumların alt yapısı da YEHOVA gibi bir kısım kutsiyetlere atıflar yapılarak basın medya gbi oluşumlarla sağladıkları sermaye gücünü yine insanlık aleyhine tehdiş ve terör olarak yönlendirdiklerine de şahitlik yapıyoruz. Çevre arkeoloji gibi tüm insanlığa ait değerlerin korunması art niyetliler tarafından bölgesel farklılıklar ile daha iyi sömürü düzeni ne aracılık etmelerinin de önüne geçilmelidir. Nükleer Enerjiyi kendi kırsalında yada ekonomik ve sosyal yönden daha az gelişmiş etnik yapısı farklı sahalarda yatırım aracı olarak görürken aynı şekilde  mukimler üzerinde yaratacagı genetik değişimlerden katkı ummak sahtekarlığını bünyesinde taşır.

Ufacık bir adım olsa bile İNSANLIK  için değer taşıyorsa KARA PARA  ile mücadele için oluşturulan tüm yapıların bu adımı büyümesine katkı sağlaması gerekirken kocaman ama insanlık aleyhine eylem ve amaç odaklarının çabalarını da ortadan kaldırmaya destek  vermelidir .

2—EGMONT GRUBU (Mali istihbarat bilimi)

Bil,tanı,kaydet kayıtlarını kontrol et tersilikleri ihbar et..Bilgi değişimlerinin önündeki kayıtları, ortadan kaldırarak aklama suçu ile mücadele yöntemi geliştirilmiştir. Sende var olup diğer ülkelerde var olmayan kara paracı listesinin faaliyet alanlarının şüpheli işlemlerin kayıt altında tutulması ile harekete geçilmesi en son ülkemizde SB.. Holding sahibinin yurtdışı kaçışı ile neticelenen  soruşturma dosyası olmuştur.

Egmont birimi bilgiye sahip olur sahip olduğu bilgiyi  analiz eder potansiyel terör finansmanı,kara para aklama suçu,terör finasmanı ile mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi hususunda ulusal bazda mevzuat gelişimine katkı sağlar.. Bu anlamda Türkiye nin Mali istihbarat birimi MASAK dır.Türkiye Noterler Birliği de bu konuda veri oluşturma şüpheli kilk ve işlmelere ilgili aldığı tedbirlerle müadeleye katkı sağlamaktadır.Egmount olmasaydı bilginin önündeki uluslarası bürokratik engeller devam edecekti. Bir ülkeden diğer bir ülkeye şahit dinlemek için bile 6 ay yazışmalar sürüyorsa siz kara para ile anlık mücadelede  örneğin kara para hareketini engellemede bir saniye nin bile önemi ortaya çıkar. Egmount Güvenlik Ağı bu sistemde bilginin önündeki tüm bürokrasi yi kaldırarak ulaşımda kesintisizliği sağlamıştır.

3-AVRUPA BİRLİĞİ KONSEY DDİREKTİFLERİ

Sözleşme nedir direktif nedir? Bu ayrımlama yı yapıp daha da somutlaştırmak gerekir Sözleşme tarafları baglayan hükümler içierir .Direktif emretme gücüne sahip tarafın belirlediği kurallara uyma yükümlülüğü içerir.Kara para aklama suçu ile mücadele tüm insanlığı ilgilendirir. Rekabeti haksız rekabeti ortadan kaldıracagı gibi insanlığa musallat suçlarında tasfiyesi sonuçunu doğurur

A-91/308/EEC SAYILI KONSEY DİREKTİFi

Topluluk müktesabı içinde yer alan kara para aklanması ile mucadele de ilk baglayıcı yükümlülüktür. Direktifi amacı Sermaye akışını ve mali hizmetlerin akışını  bir sınırlmaya tabi tutmadan ,sistemin kara paranın aklanması için araç olarak kullanılmasının önüne geçmek için öngörülmüştür. Kimlik tesbiti bilgitesbiti kayıtların saklanması ,şüpheli işlemlerin bildirim yükümülülüğüne dair düzenlemeleri getirmiştir.

1.madde ile direktif kara para üye ülkelere kara para aklama inin suç olarak kabul edilmesi aklama suçu tanımlamasını getirmiştir. Bir malvarlığının öncül suçtan ya da bu tür suça iştirakten kaynaklandığını bilerek, bu malvarlığının yasadışı kaynağını gizlemek veya öncül suçun işlenmesine karışan herhangi bir şahsın, eylemlerinin hukuki sonuçlarından kaçınmasına yardım etmek amacıyla malvarlığının niteliğinin değiştirilmesi ya da transfer edilmesi,

Malvarlığının, öncül suçtan ya da bu suça iştirakten kaynaklandığını bilerek, gerçek niteliğini, kaynağını, yerini, durumunu, hareketini, malvarlığına ilişkin hakları veya sahipliğini gizlemek,

Alındığı tarihte, bir malvarlığının öncül suçtan ya da bu suça iştirakten kaynaklandığını bilerek, iktisap edilmesi, zilyetliği veya kullanılması,

Yukarıdaki paragraflarda sözü edilen eylemlerden herhangi birinin işlenmesine iştirak, işlenmesi amacıyla teşekkül oluşturmak, teşebbüs, yardım ya da teşvik etmek, kolaylaştırmak ve yol göstermek.

Mali kurumlar kredi kurumları ve sigorta şirketleri belirlenen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

YÜKÜMLÜLÜKLER

1-Kimlik Tesbiti Ve Saklama Yükümlülüğü-Diretifin 3.maddesine göre kredi kurumları ve mali kurumlar, müşteri ile iş ilişkisine girerken özellikle hesap açılması ya da kiralık kasa hizmetleri sunulması ve ayrıca toplamı 15.000 Euro’yu aşan tek ya da birbirine bağlantılı işlemler sırasında kimlik tespiti yapmak zorundadırlar. Kredi kurumları ve mali kurumlar tarafından işlemin başkası adına yapıldığından şüphelenildiği veya emin olunduğu durumlarda, adına işlem yapılan kişinin de kimlik tespiti yapılmalıdır.

 

Ayrıca 4’üncü madde ile de kredi kurumları ve mali kurumlar tarafından, kimlik tespiti ile ilgili belgelerin ve yapılan işlemlerle ilgili dokümanların en az beş yıl süreyle saklanması öngörülmektedir.

2-Şüpheli İşlem Bildirim Yükümlülüğü Direktifin 7’nci maddesine göre; kredi kurumları ve mali kurumlar karapara aklanması ile ilgisi olduğundan şüphelenilen işlemlerin yapılmasından, yetkililere haber verilinceye kadar kaçınmalı, işlemin gecikmesi işlemi yapanları tedirgin ederek uyaracaksa işlemi gerçekleştirerek işlemden sonra derhal yetkili otoritelere bilgi vermelidirler. Ayrıca Direktif ile, kredi kurumları ve mali kurumlar tarafından, işlemi gerçekleştiren kişileri veya üçüncü kişileri, işlemle ilgili yetkililere bilgi verildiğinden ya da karapara aklama incelemesi yapıldığından haberdar etmemeleri öngörülmektedir Direktifin 9’uncu maddesinde, karapara aklanması ile mücadelede otoritelerine iyi niyetle bildirimde bulunan kredi kurumları ve mali kurumların çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir şekilde hukuki ve cezai sorumluklarının olmayacağı belirtilmektedir.

3-İç denetim Ve Eğitim Yükümlülüğü Direktifin 10’uncu maddesinde, yetkililer tarafından kredi kurumları ve mali kurumlar nezdinde yapılan denetimler sırasında veya başka bir şekilde karapara aklanmasına ilişkin delillerin tespit edilmesi durumunda, bunun karapara aklanması ile mücadeleden sorumlu yetkililere bildirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca Direktifin 11’inci maddesine göre, kredi kurumları ve mali kurumlar karapara aklanması ile ilgili işlemlerin engellenmesi amacıyla yeterli düzeyde iç denetim sistemi oluşturmalı ve bunun yanısıra çalışanlarına bu Direktif hükümleri hakkında özel eğitim programları düzenlemelidirler.

4-Dikkat ve Özen Yükümlülüğü Mali kurumlar ve kredi kurumlarının karaparanın aklanmasının önlenmesi konusunda Topluluk önlemlerine benzer şekilde düzenleme yapmayan ve diğer uluslararası girişimlere taraf olmayan üçüncü ülkeler ile karşılıklı işlemlerinde, işlemin niteliğine bağlı kalınmaksızın, özel bir dikkat ve önem göstermeleri gerekmektedir

B 2001-97 SAYLI DİREKTİFİ

Zaman içerisinde en büyük özelliği kara para aklama suçunun nevi ve tür değiştirterek hareket etmesi olduğunu belirtmiştik. Öncül suçlar açısından 2001 yılna gelindiğinde AB  öncül olan suçla  ilgili yeni direktifleri belirtmiş ve sadece uyuşturucu para sı kara para ile aklama suçu kapsamında iken genişleme yapmış yükümlülükle ilgili kurum ve kuruluş sayısını arttırmıştır. Direktifte yer alan yükümlülükler bakımından, Direktifin sadece mali sektör ile sınırlı olan kapsamı karapara aklayıcılar tarafından kötüye kullanılan mali sektör dışındaki belirli faaliyetler ve meslek gruplarını da içine alacak şekilde yeniden düzenlenmektedir. Böylece muhasebeci ve kontrolörler, emlak komisyoncuları, noterler, mali işlemlerle uğraşan avukatlar, kıymetli taş ve maden satıcıları, para transfer edenler ve kumarhanelere de müşteri kimlik tespiti, kayıtların saklanması ve şüpheli işlem bildirim yükümlülükleri getirilmiştir.

Uyuşturucu suöçları-örgütlü suçlar-sahtecilik-yolsuzluk-üye ülkelerce belirlenecek ağır ceza hapsini gerektirir suçlar AĞIR SUÇ  kapsamında olduğu belirlenmiştir.

2001-91 sayılı direktifle kapsam ve bildirim yükümlülülğü de genişletilirken sadece sır saklama yükümlülüğü altında bulunan avukatların kara para aklama suçuna vekaleten katılımalarının tesbiti  açısından sorumlu birimlere değil  BAROLAR BİRLİĞİ  gibi kuruluşlara yada eşiti profesyonel birimlere bildirimi yükümlülüğü getirilmiştir.

2001-91 sayılı direktif yine kimlik tesbit yükümlülüğü 91 ylıının direktifinden daha da genişleterek sadece mali kurum sigorta şirketleri açısından değil 2001/97/EC sayılı Direktif ile eklenen önemli bir husus Direktife tabi kurumlara posta, telefon ya da bilgisayar aracılığı ile yapılan (non face-to-face) işlemler sırasında da müşteri kimlik tespiti yapılmasına ilişkin belirli ve yeterli önlemlerin alınması yükümlülüğünün getirilmesidir. Buna göre bu tür işlemler sırasında işlemi gerçekleştiren kurumların, müşterilerinin kimlik belgelerinin bir örneğini ya da kimlik numaralarını almaları öngörülmektedir. Ayrıca gerçekleştirilecek işlemle ilgili olarak ilk ödemenin de bu Direktife tabi bir kredi kurumunda müşteri adına açılmış bir hesap aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

c-2005-63 SAYILI DİREKTİF

Karapara nın aklanması suçu ile ilgli mücadelede  3. Direktif in en önemli özelliği ilk direktifi olan1991-308 sayılı direktifi yürürlükten kaldırmasıdır..Direktifni getirdiği en önemli özelliklerinden birisi direktifde sayılan tüm önleyici tedbirlerin terörizmin fianasmanınıda kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasıdır .

Yine direktifle gelen diğer bir yenilik, “müşterini tanı (Customer Due Dilligence-CDD)” ilkesinin ilk defa düzenlenmesi olmuştur. Müşteri özen ilkesi; müşterinin kimlik tespiti ve kimlik teyidi, müşterinin iş bilgilerinin temini, müşterinin risk bakımından sürekli bir şekilde takip edilmesi hususlarını kapsamalıdır. Ayrıca, karapara aklama ve terörizmin finansmanı riski durumuna genişletilmiş veya basitleştirilmiş CDD önlemleri uygulanabileceği düzenlenmiştir. Direktifte sayılan yükümlü grupları 1991/308 ve 2001/97 sayılanlara ek olarak trust ve şirket hizmeti sağlayanları kapsamaktadır. Direktifin tanımları düzenleyen maddesindeki ciddi suçların kapsamı genişletilerek, 2002/475/JHA Konsey Çerçeve Kararının 1 ile 4. madde arsında tanımlanan eylemler ile Ceza üst sınırı 1 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçları veya yasal sistemlerinde asgari ceza miktarı usulünü bulunan ülkeler bakımından en az 6 aydan fazla cezayı gerektiren suçlar da kapsama alınmıştır. Yine aynı maddede, nihai faydalanıcı, trust ve şirket hizmet sağlayanlar, siyasi nüfuz sahibi kişiler, iş ilişkisi ve paravan banka kavramlarının tanımı yapılmıştır.

Üçüncü kişilere güven ilkesi

Özel dikkat gerektiren işlemlere ilişkin düzenleme,

Her üye ülkenin karapara aklama ve terörün finansmanı ile ilgili şüpheli işlem bildirimlerini alacak, analiz edecek ve bu bilgileri ilgili otoritelerle paylaşacak bir mali istihbarat birimi kurması gerekliliği

İfşa etme yasağı (tipping off)

Kayıtların beş yıl süre ile saklanması hükmü

Mali kuruluşlar ve kredi kuruluşlarının mali istihbarat birimi ile hızlı bir şekilde veri değişimini gerçekleştirmelerinin sağlanmasına ilişkin düzenleme

Karaparanın aklanması ve terörün finansmanı ile ilgili istatistik verileri oluşturulmasına ilişkin düzenleme (şüpheli işlem bildirim sayısı, yürütülen soruşturma sayısı, mahkûmiyet sayıları ve müsadere miktarı)

Risk belirlemesi, risk yönetimi, uyum yönetimi konularında politika ve prosedürlerin oluşturulması ve yükümlü kuruluşların bu konularda eğitimler düzenlenmesi

Döviz büroları, trustlar ve kumarhanelerin lisans altına alınması

Yükümlülerin denetlenmesi

Mali İstihbarat Birimleri arasında uluslar arası işbirliğine gidilmesi

Gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlar

Sitedeki
Yazarın
Önceki YazıSonraki Yazı
Önceki YazıSonraki Yazı
( Kara Para Iı başlıklı yazı HALİLİ tarafından 20.10.2021 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )