İman İle Bilinir-9-


İman İle Bilinir 9

İmanın Şartları Nelerdir, Kaç Tanedir? İmanın Şartı Kaçtır, Neden Bilinmesi  Gerekir?

Gönülde keşifler ve sırlar ve manalar açılır, Rahmanın izni ile ve iman ile bilinir Her olay ve yazılar kendi şivesi ile yazılır, Kuran Mekke de indi ve dil Arapça idi Arapça indi Mevsimlerin kendine özgü lehçesi vardır dili vardır, Ezan okunmaz Türkçe ama Türkçe ile anlaşılır Öz ne ise odur, söz ne ise onunla anlaşılır ve konuşulur ve anlaşılır bu söz ile iman bilinir Hikmetler dökülür nurdan damalar nakış, nakış işlenir gönüllere Yetişir iman ile zikirle ve şükürle yerleşir gönüllere Gökdelen kurulur yıkılmayan iman ile gönüllere âlemlere Her şey gösteriyor Rahmanı Bilmiyorsan Rahmanı Gönlünde sadece varsa hazan yelleri Bulamazsın Rahmanı Sevmek senin içinse, arama Rahmanı gönlünde ve âlemde bulamazsın O Rahmanı Merhamet senin içinse arama bulamazsın O Rahmanı Kazanmak ve kazanç senin ise bulmazsın kazancı ve O Rahmanı Tüm ihtiyaçlar senin içinse hiç arama bulamazsın Rahmanı, bulunmaz buralarda Bulamazsan sende layık olamazsın bunlara Dolu geldin boş gidersin Her şey bilinir Rahmanın izni ile, imanı ile, iman ile… Birde bakar ki meğer "O "imiş her şeyi yaratan Yere göğe sığamadım kulumun kalbine sığdım buyrulduğunu anlarsın bu iman ile iman ile bilinir Yani "O" var başka hiçbir mevcudat yok, açlığa devam et beni görürsün insanlardan uzaklaş bana yaklaşırsın hadi-i Kuts-i yi anlarsın bu iman ile bu iman ile bilinir Demek ki kavuşuluyormuş dersin ve bilirsin bu iman ile bilinir iman ile Serinler ferahlar tüm beden ve evren bu iman ile Yani vücud O, Mevcud O Kendinin bir maskeden ibaret olduğunu, vücudunun da bir elbise olduğunu görsün, bakarsın ki meğer hep O imiş. O var, başka bir şey yok(Allahu Ekber) Anlarsın bunu iman ile, bu iman ile bilinir.


  Yaşarken sende saklı olan cennet ve cehennemin var olduğunu bilirsin ve cehennem yok olur iman ile Ve cenneti yaşarsın cennet bahçesi olursun iman ile… Çaresizlik yok olur her şey çare olur iman ile Yağmura susayan toprağa su olursun yağarsın rahmet, rahmet iman ile Tüm âlemde dua ve dualara âmin olursun iman ile Çöllere derya, nasipsizlere nasip, açlara nimet, ıstıraba çare, gözyaşlarına merhamet şefkatsizlere….. Şefkat olursun iman ile Karanlığa ışık nur, kalpsizlere kalp, merhametsizlere merhamet… olunur iman ile Zalimin ensesinden tutan zelil eden, tüm adaletsizlikleri yok eden, ahenk, uyum, neşe, anlayış… Getirir iman Sağırların kulağı Körlerin gözcüsü Barışların öncüsü… İman ile olur iman ile bilinir Allah-u Teâlâ bir kimseyi nasip dar etmeyi murat ettiği zaman, daha cenin halinde iken nasibini takdir buyurur Aslında feyz Hak’tan geliyor. Hep O. Fakat O öyle murat etmiş, başka türlü almak mümkün değil Gönüller hep "O" dur, gönül onunladır iman ile bilinir Yapılan her işte Allah’ın hoşnutluğunu almaktır iman ve herkesi hoş tutmaktır iman Gönülleri, gönlü vakfe yapmaktır iman Rahmet peygamberi ile komşu olmaktır iman (İNŞALLAH Âmin) 


 Gönüllere ve dünyaya dünyada iken cennet olmaktır iman Ve iman ile bilinir Ebedi dünyada ve ahirette yaşamaktır Rahman ile Nebi ile müminler ile Bir bedende buluşmaktır iman ve iman ile bilinir bunlar Rahmanın yardımı ile olur her şey, Rahman nasip etmemişse olmaz, olması da mümkün değildir Kalas olmaz yaprak Rahman ne yapsın Her şey önünde iki yol Sen girersen doğru yola Rahman ilesin Girersin yanlış yola Şeytan ilesin Özgürsün seçimde Kabulde Bilirsin iman ile İman ile bilinir ve anlaşılır her şey Rabbim cümlemize böyle iman versin Ve bu iman ile yaşamayı ve bilmeyi bilsin  (Amin)

 İman ile Rahmana muhtaç olduğunu bilirsin Ondan ister ona sığınır ona yalvarır ona boyun büker ve beklersin Gözyaşı döker, gözyaşı yol olur temizler tüm kirleri iman ile bilirsin Şeytan ret etti kâfir oldu, Âdem(a.s) Rahmana sığında af edildi iman ile Tövbeye davet açıktır her an gönüllere tüm insanlara Koşuyor kullar Rahmanın sonsuz engin Rahmetine kurtuluş kapısına Koşuyor kullar darlıktan, sıkıntıdan, günahlarda kurtulmanın kurtuluş kapısına Acizliğini itiraf etmedir ve günahlardan ve kirlerde kurtuluşun anahtarını ve imanı tazelemektir Rahman temizler bedeni tövbe ile Rızkı ve bereketi artırır tövbe ile Kuvvete kuvvet katar tövbe ile İmanı tazeler tövbe ile...

 Hayat hakkında her şeyi bilmektir iman ile
 Acıyı ve dertlere sabır etmektir iman ile 
 Allah’ın dediği olur iman ile 
 Allah’ın dediği olur diyerek yaşamı savsaklamaz iman ile
 Çabalamakta başarmakta Allah’ın dilemesi iledir der iman ile
 Malını ve imanını iyiliğini ve hayrını ahirete gitmeden gönderendir iman Kar tanecikleri gibi bembeyaz yağması bütün huzurun tatlı renkleri ile gönüllere yağdırandır iman Uyanışa hayata, hüzünden tebessüme gökyüzü gibi mavi ve serin ve derin tebessüm açtırandır yanakta iman
Aşk güneşi ile doğmaktır iman
Güller içinde kanatlarında 
Kevser suyu ile yıkanmış kanatlarla takılmış bir gönülde gül açtırır iman İman kokusunu sürme olarak gözlere süren ebruli kelebeğin kanatları ile kanatlandırır iman Sevinçleri umutları başka bahara bıraktırmaz anında tatlı bir esinti ile ırmaklardan estirir iman Tövbe kundağımda arındım Beni almaya geliyor Sesler işte geldi Arındıran imanın sesi Cümbüş, cümbüş kervan şöleni içinde yaşanır Huzuru limanda, iman ile Gönül iman ile bilir. İman denizine girince Avuçlarındaki hayale can gelir Yokluğun derin ıstırabında can çekişen bedene can gelir iman ile Uzakları çağrıştıran uzaklıklar yok olur iman ile Düşler ve hayaller gerçek olur iman ile Kötülüklere ve kötü dile, kötü Gönül’e, kalplere kötülüklere, iyilik şefkat merhamet mührü vurdurur iman Lal eyler çığlıkları yok eder uçurumları çekip çıkarır küfrün batağından iman Çaresizliği ve yetimliği merhameti ile kucaklar Rahman-ı Merhamet, şefkati ile iman Ümitsizlik uçurumunda ümit ararken avuçların, uçurumları iklime dönüştürendir iman …

 İşte Bizi Savuranlar ve Saran İman 

Gözümüzün içine soka soka, yüreğimize saplayarak ayrılığı, insanlardan ayıranlar kül olmuş yanmış pabuçları, prenses prens ayakkabısı diyerek verenler, hatta bu pabuçlar miski amber kokuları içeriyor diye kokuşmuşluğu ayağımıza giydirenler ve her giydiğimizde burun direğimiz kırıldığı halde anlamamızı sağlayanlar ve sonrasında mezar taşımıza yazmamızı istedikleri isyan dilekçesi… İman ise Rahman dan rahmet ve göz teması kurduğum meleklerin kanat çırpınışlarıyla cennetin kapısına götüren iyilikleri insanlık için yaptırtan hayat nizamı, hayata/hayatlara dokunmanın sadece iyileştirme inşa edişle olduğunu, açılan bir boşluk ki içini Rabbim imanla “Hoşluk” la doldur dediği yaşama şekli, biçimi, huzurun mutluluğun zorda olsa aşılacak güçle Rabbim Nusret’iyle yaşanılması mutlak olacak bir hayat ve cennetten bir dünyanın inşası… 


Düşmemek için İmana Sarılmak 

Hayat yürüdüğümüz engebeli çukursuz olsa da bizleri fikirle düşünce ile açtığımız çukurların çokluğu sebebiyle düşmemek için sarılacağımız tutunacağımız tek daldır olan sarsılmaz iman. Kimse ben düşmem diyemez, düşmez kalkmaz bir “Allah” C.C. Bize kesin bilgiyi sağlayacak biricik tek araçlarımız dostumuz yol arkadaşımızdır. Uzlaşım aracılığıyla hiçbir oluşumda “izimler” de olmayan sadece insan hayatını ele alan ve insan hayatının mutluluğunu temel alan İslam ve içinde inanış davranış dinin yani İslam’ın ortaya koyduğu modelin kılavuzun yaşamın vazgeçilmezin adı olan İmanın göstergeleri başka hiçbir yerde bulunmaz. Bu bulunlar imanın dışındakiler çıkar ve kazanımdan uzak olan sadece maddi kazanç içindir, özgürlükleri hayatı pranga altına almak, insanın geniş alanını dar kısırdöngü içine sokan hareketlerdir. 


İşte İmanın dışındakiler varsayılan dış gerçekliğin temsilcisi olmayan bariz yalan dolan kazanç kokan oluşumlar insan hayatına pranga vuran kazanımlarını sömürerek alan gerçeklerin üstünü örten adımlarıyla her bir parçaları olarak insanı hayatı görmüş çıkarı için uygun görmüş ona hücum ederek gerçeklikten uzak tam anlamıyla gerçekliğin üstünü örten temsille hareket etmiş bu yönde adım atmışlardır. İslam ve iman bunların karşısında durarak, bunların olmasının imkansız hatta bu yolda olanlarla kesin savaşmayı emrederek, insan hayatını olumsuz etkisiyle sömürmek kazancıyla kazanmaya çalışanların karşısında durarak, düzenlerinin yıkılmasını biz Müslümanlara emretmiştir. İşte bu nedenle batı ve yardakçıları İslam’ı kabul etmemiş Müslümanlar dışındaki milletler İslam ve imanın bu yapısından dolayı ona hücum ederek karlama kampanyasıyla karlayarak nefret kin kusarak, sömürü düzenlerini devam ettirirken, bunu gerçek sayan ve bunu mubah gören toplumlar da, sömürüldüklerini mutsuz bir hayatı ve kazanı mı seçerek mutsuz yaşamayı seçmiştir. 


Dünyada ki tek savaş sömürenlerin sömürmesine karşı, İslam’ın yani Hak ile batılın, inancımız imanımız buna karşı olma hali, İslam ve iman buna karşı çıkarak buna izin vermemesinin savaşıdır. Bu arada o imansızlar araya nefret kin yalan haset katarak onca insanı göz göre göre aldatmasına inananların çokluğu da imanın eksikliğindendir. Gelen bir haberin doğruluğunu araştırmadan inanan ahmakların var olduğu alemde batı yalanlarıyla yanına elbette ki yandaş toplayacaktır. Ne kadar toplarsa toplansın her zaman kazanan Müslüman ve iman edenler olacaktır. İşte bu yoldaki mücadelemiz duruşumuz imtihandır ve karşılığını ahirette alacağımız cennettin içinde inşallah Rabbim Rahmetiyle gül kokulu Resule komşu olmanın şerefi onuruyla sonsuz hayatta sonsuz mutluluk olacaktır, Allahu Ekber. 

Hangi düş olmayan düşüsün sen ey dünya nefsim sen peşinde sürükleyerek amaçsız koştururken sevinçlerimi alıp içine mutsuzluğu yalnızlığı cehennemi koyarken, ardımda kalan ateşin bana yaklaşıp yakacağı anda Rabbim Rahmeti sonsuz yalnız bırakır mı sandın? Verdiği imanla işte sizler un ufak oldunuz dağıldınız yok oldunuz. Alnından öpemediğim mutluluk artık yanı başımda insanların alnında öperken. Beni utanç içinde iken saran gel kulum diyen Rabbim varken sizleri ne yapayım Rabbime binlerce kez şükür etsem bir anın mutluluğunun karşılığını veremem ki. Döktüğüm onca gözyaşımı Rahmetiyle silen Rabbim imanı vermişken nasıl ret edebilirim ki? İçinde insanlığın ve kendimin özgürlüğü var iken…
Mehmet Aluç
Sitedeki
Yazarın
Önceki YazıSonraki Yazı
Önceki YazıSonraki Yazı
( İman İle Bilinir-9- başlıklı yazı kul mehmet tarafından 10.01.2022 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )