Bekri Mustafa’dan Şeyh Bedrettin’e İlginç Mezar Yerleri...
Bekri Mustafa’dan  Şeyh  Bedrettin’e İlginç Mezar  Yerleri...


Bugün  Türkiye’deki  bazı  mezarlıklar  ve  mezarlardan  bahsedeceğim.  Eminim  pek  çok  okurum  da ‘’  Hocam ! Allah  aşkına  başka  konu  mu bulamadın?’’  Diye  soracaklardır ama  yazıyı  okuyanlar  anlayacaktır  niçin  böyle  bir  konu  seçtiğimi.

Bilindiği  gibi  özellikle böyle  türbelerin  bahçelerine  ‘’Hazire’’ Deniliyor  ve bu  hazirede  defnedilmiş  olan  velîlerin yanına  gömülmek  bir  ayrıcalık  olarak  kabul  edildiğinden  pek  çok  insan (  Özellikle  tanınış  kişiler)  işte  bu  hazirelerde  defnedilmeyi  vasiyet  ediyorlar  ölmeden  önce...  Mesela  Atatürk’ün  annesi Zübeyde Hanım,  ölmeden  önce  kendisinin  Beşiktaş’taki  Şeyh  Yahya  Türbesi  haziresine  defnedilmesini  vasiyet  etmiş  ama  İzmir’de  vefat  ettiği için  ve  defin  işleriyle  -  bir  kaç  gün  sonra  Mustafa  Kemal  ile  evlenecek  olan-  Latife  Hanım ilgilendiğinden-  İzmir’e  defnedilmiş. Mustafa  Kemal  ise  daha  sonra  onca  kudretine  ve  kuvvetine  rağmen  annesinin  mezarını  İzmir’den  Beşiktaş’a naklettirmemiş.  Yani  annesinin  vasiyetine  uymamış.

Evet...Mustafa Kemal  Atatürk’ün  annesi ,Yahya  Efendi  Türbesi  haziresine  defnedilmezken, hatta mezarının başında üzerinde ‘’ Ruhuna  Fatiha ‘’  Yazılı  bir  mezar  taşı  bile  yokken,  koskoca  bir  kayanın altında yatarken,  İzmir’de  Emir Sultan  Türbesi  Haziresine  maalesef bir vatan  haini defnedilmiştir.

Yok  yok hemen  itiraz  etmeyin  ‘’Emir  Sultan  Türbesi Bursa’dadır. ‘’  Diye.  Bahsettiğim  Emir  Sultan  bir  başka  Emir  Sultan...  İzmir’in  ilk  fatihi  Şehit  Gazi  Umur  Bey’in  hem  hocası  hem komutanlarından  biri  olan Seyid  Mükremeddin  Emir Sultan bu.

Peki  bu  Emir  Sultan’ın  türbesinin  bahçesine (  haziresine )  gömülen  vatan  haini  kim?

İzmir,  Yunanlılar  tarafından  işgal  edilirken  Yunan  alçaklarına  her  türlü  kolaylığı sağlayan  yani  15 Mayıs  1919  Tarihi  itibariyle  İzmir’in  valisi olan  Kambur  İzzet  Paşa.

Bu  şerefsiz köpek  5 Ocak  1920’de  geberdi.

Yunanlılar  bunun  cenazesini  bir  Yunan  Korgeneraline  eşdeğer  bir  törenle  alıp  Gazi Emir  Hazretlerinin  türbesinin  bulunduğu  hazireye  defnettiler.

Burada  neden?  Diye  sormuyorum.  Yani Yunanlılar  neden  böyle  bir  şey  yaptılar? 

Bunun  sebebi  gayet  açıktı.  İzmir’i  ilk  kez Türk  hakimiyetine  sokan  Gazi  Umur Bey  ve  onun  hocası  Mükremeddin Emir  Sultan’dan   asırlar  sonra  intikam almak.  

Aklımdaki deli  soru  ise  şu:

İzmir’in  işgali  sırasında  ‘’ Yaşasın  Venizelos’’ Demediği  için  şehit  edilen  ve  şehit  edildikten  sonra  bu  hazireye  defnedilen  Miralay Süleyman Fethi Bey'in kabri 1988'de buradan  Narlıdere'deki askeri şehitliğe nakledilirken  hain  İzzet  Paşa’nın  kabri  neden  hâlâ oradadır?

********

Bir  başka  mezara  gidelim  şimdi.  Daha  doğrusu aynı mezar  yapısı içindeki  iki  mezara  birden...

Bahsini  ettiğim  mezarlar  yan yana  iki.  Yapının  dışındaki  kitabede  burada  kimlerin  yatığı  yazıyor.

Birisi İstanbul’un  fethine  katılmış bir  evliya: :Şeyh Abdurraif Şamdani Hazretleri

Hemen  yanıbaşında  yatanı ise  Türkiye’de  en  azından  ismen  bilmeyen  yok:  IV.  Murat döneminin  ünlü  ayyaşı  Bekri  Mustafa.

Ama  öyle  ‘’  Bekri  Mustafa ‘’ Deyip  geçmeyin.  Türbe  girişinde  ondan  ‘’  Hazreti  Bekri  Mustafa ‘’ Diye  bahsediliyor.  ‘’ Hazreti  Bekri  Mustafa Ruhuna  El  Fatiha’’  yazıyor  giriş  kapısında.

Bir  bekri ( Ayyaş ) niçin  bir  şeyhin  yanına  defnedilmiş?  Anlayana  aşkolsun.  Hele  hele  bir  de   Bekri  Mustafa’nın  mezarını buraya  Foti  adında  bir  Rum  meyhaneci ve  onun  meyhanesinin müdavimlerinin  taşıması  olayı  var  ki  evlere  şenlik... 

Her  neyse... İstanbul’da  şimdi  Eminönü-Alibeyköy Tramvay  yolu  inşaatının  Eminönü  tarafındaki girişinin  hemen  yakınındaki  Ahi Çelebi  Camiine  20- 25  Metre  mesafede  olan  bu  türbede  her  gün  yüzlerce  kişi  ( bazen  binlerce )  Şeyh Abdurraif  Şamdani  Hazretleri  yanında  Hazreti  Bekri  Mustafa(!)  ruhuna  da  Fatiha  okuyor.

Ancak?

Ancak  bu  iki  mezardan çok  daha  ilginci yine  İstanbul’da...  Sirkeci’den  Çemberlitaş’a  giden  ve  Divan  Yolu  denen (  Bugün  tramvay  yolu ) yerde  bulunan  II.Mahmut  Türbesi  Haziresi  ve  bu  hazirede yatanlardır. ( İstanbul’da  yaşayıp  da  bu  türbe  önünden  geçmemiş  hiç  kimse  yoktur  sanırım. )

Evet...II.  Mahmut’un  Türbesini, oğlu  Abdülmecit  yaptırmış. Türbenin  yeri  ise II. Mahmut’un ablası Esma  Sultan’a  aitmiş  (  Hatta  zamanında Esma  Sultan’ın burada  bir  konağı  bile  varmış. ) Yani  hazire  dediğimiz  bahçe,  Esma  Sultan’a  aitmiş.

Hal  böyle  olunca  burada  II.  Mahmut’un  türbesinin  bulunması  gayet  normal  değil  mi?

Başka?

Esma  Sultan’ın  türbesinin  burada  olması da  normal

Başka?

Bezm-i  Alem  Valide  Sultan’ın ( II. Mahmut’un  eşi )
II. Mahmut’un  oğlu  Sultan  Abdülaziz’in
II. Mahmut’un  torunu  Sultan II. Abdülhamit’in
Sultan  Abdülaziz’in  oğulları  Yusuf  İzzettin  ve  Mehmet  Şevket’in
II. Abdülhamit’in  kızı Şadiye  Sultan’ın...
Son  halife Abdülecit’in  oğlu  Ömer Faruk Efendi’nin ( 1969’da defnedilmiş )
II. Abdülhamit’in  torunu  Ertuğrul  Osman  Efendi’nin...  ( 2009’da  defnedilmiş )

Tüm  bunların  kabirlerinin  o  hazirede  olması  gayet  normal.

Ancak  başkaları  da  var ( hepsini  tek  tek  saymayacağım. İlk  Türk  gazetecisi  olarak  kabul  edilen  Agah  Efendi,  Muallim  Naci,  bir  çok  paşa  gibi.)

Ancak  bazıları  var  ki  mezarlarının  o  hazirede  bulunmaması  gerekiyor.

Mesela  özellikle  II. Abdülhamit  ile  başı  hiç  de  hoş  olmayan Ziya  Gökalp...  Ziya Gökalp’in mezarının  o hazirede işi  ne?

Haydi o  neyse  de  öyle  bir  isim  var ki  işte  o  ismin  kesinlikle  bu  hazirede  olmaması gerekiyor  ama  orada.

Kim mi o  isim?

O  isim :  Şeyh  Bedrettin

Evet  evet...  Şeyh  Bedrettin’in  mezarı  da  orada.

Şeyh  Bedrettin’in  kim  olduğunu  bilmeyen  yoktur  sanırım.

1420’de  Serez’de  bizzat  Padişah  I.Mehmet’in  gözleri  önünde  idam  edilerek  öldürülen  Şeyh  Bedrettin’in  mezarının, asırlar  sonra kendini  idam  ettiren  padişahın  neslinden  gelen  diğer  padişahlarla yan  yana  aynı  mezarlıkta yatıyor  olması  eminim  Şeyh  Bedrettin’in  ruhunu  da o  hazirede  yatan  Osmanlı  hanedanının  ruhunu  da  rahatsız  diyordur ve  işin  bir  başka  acayip  tarafı  da  şu:

O türbe  haziresinin  önünden  geçen  ama  hayatında  bir kez  olsun  içine  girmemiş  olan vatandaşlarımızdan  bazıları Osmanlı’ya  olan  düşmanlıkları  sebebiyle  giriş  kapısı  önünde  ‘’ Burada  yatanların  hepsine  lanet  olsun’’  derken,  bazıları  içeride  padişahlar  dışında  kimlerin  yattığı  bilmedikleri  için  ‘’  Dinsiz,imansız,kafir, Komünizmin  babası, sapık ’’  dedikleri  Şeyh  Bedrettin’i  de  dahil  ederek  ‘’  Burada  yatanların  cümlesinin  ruhuna..’’ Diye  Fatiha  okur  geçerler.

Peki  Şeyh  Bedrettin’in  mezarının  orada  ne işi  var  gerçekten  de?

Efendim  ne işi  var  bilmiyorum  ama  1924  Yılında  yapılan  mübadele sırasında  Serez’de  yaşayan  Türkler, Türkiye’ye gelirken  Şeyh Bedrettin’in  kemiklerini alıp  getirmişler  Türkiye’ye.  Bir  süre  Ayasofya  haziresinde  daha  sonra  Topkapı  Sarayında  bekletilen  bu  kemikler  hangi  akla  hizmet  bilinmez  1961  Yılında  getirilip  Sultan  II.  Mahmut  Türbesi  haziresinde  defnedilmiş.

Neden?

Ben  mantıklı  bir  neden  bulamadım.  

Şeyh  Bedrettin  ve  Osmanlı  Padişahları  II. Mahmut,  Abdülaziz,  II.  Abdülhamit  koyun  koyuna  yatıyorlar.  Olacak  iş  değil  ama  oldurmuş  birileri...

‘’Asırlar  sonra  Osmanlı  ile  ona  isyan  edenleri  barıştırmak  amacıyla’’  filan  demesin  hiç  kimse  çok  gülerim  buna. 
Sitedeki
Yazarın
Önceki YazıSonraki Yazı
Önceki YazıSonraki Yazı
( Bekri Mustafa’dan Şeyh Bedrettin’e İlginç Mezar Yerleri... başlıklı yazı Sami Biber tarafından 23.01.2023 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )
 
Bu sayfadaki tüm yazı ve içerikler Sami Biber sorumluluğundadır. Sami Biber hakkında bilgi ve yazılarına ulaşabilirsiniz.
Yukarı/
© 2008-2022 Edebiyat Evi | Eserlerin tüm hakları ve sorumluluğu eser sahiplerine aittir.