Ramazan Ayını Beklerken
Ramazan  Ayını  Beklerken

Bugün bilindiği gibi Regaip Kandili. Öncelikle tüm Müslümanların kandili mübarek olsun. Rabbim daha nice kandillere sağlık mutluluk ve huzur içinde ulaşmamızı nasip eylesin.
Regaip Kandili bilindiği gibi Üç Aylar dediğimiz ve kutsal saydığımız ayların ilki olan Recep ayının hemen başlarında kutladığımız bir kandildir. Bir bakıma bizlere ‘’ Ramazan Ayı Geliyor.’’ Müjdesini verir.
Peki Ramazan Ayının geliyor olması bir müjde midir? Kandiller kutsal kitabımız Kur’anda var mıdır?
Ramazan Ayının gelmesi Müslüman için müjdedir ve bu gelişi özlemle bekler Müslüman. Az sonra göreceğiniz şiirde olduğu gibi...
Kandillerin Kur’an'da var olup olmadığına gelince:
Efendim bu konuyu genelde temcit pilavı gibi önümüze koyanların yaklaşık %99’unun aslında Kur’an'da neyin olup olmadığı ile zerre kadar ilgileri yoktur. Onların maksadı kandiller dolayısıyla oluşan her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik ruhuna darbe indirmektir. Yoksa onlar da bilirler Kur’an'da yazılı olmayan bazı şeylerin de dinin icabı olarak yerine getirildiğini. Mesela Kur’anda ‘’ Süphaneke’’ duası yoktur. ‘ Tahiyyat’’ duası yoktur. ‘’Salli- Barik ‘’ Duaları Kunut Duaları yoktur ama Kur’anda olmayan bunlar dinin direği olan namazda vardır.
Bu arada kandil dediğimiz bu kutsal geceler gerçekten de Kur’an'da yok mudur ona bakalım.
Kur’anda Kur’anda Kadir Gecesi vardır.( Kadir Suresi) Berat Gecesi var mıdır yok mudur tartışmalıdır zira Berat Gecesini işaret ettiği söylenen ayetin aslında Kadir Gecesi ile ilgili olduğu yorumunu yapan din alimleri de vardır.( Duhan Suresi 3. Ayet ) Miraç da vardır( İsra Suresi 1. Ayet ) ama Regaip ve Mevlid yoktur.
Şimdi sormak lazım tabii ki: Kur’anda var olmayan ama kutsal gece diyerek kutladığımız- Allah’ı zikrettiğimiz- daha fazla ibadet ettiğimiz- daha fazla günahlarımıza tövbe ettiğimiz için Yüce Rabbim bizleri Cehenneminde mi yakacak? Nedir bu ‘’ Kutsal Gece diye bir şey yok. Bunların hepsi hurafedir.’’ Söylemleri?
Neyse başlığımızdaki ana konuya geçelim.
Müslümanlar Ramazan Ayının gelmesini nasıl bir heyecan ve özlemle beklerler.
Gelin isterseniz bu konuda bir Osmanlı Padişahının ( Aynı zamanda İslam Aleminin Halifesi ) özlemini nasıl ifade ettiğine bakalım. Ama önce ondaki Allah sevgisine bakalım sonra Ramazan’a özlemi...
Osmanlı Devleti’nin en dindar padişahlarından olup Bahtî mahlası ile şiirler yazan I. Ahmed Allah’ı zikretmenin faziletlerini şöyle kaleme almış:
Dil hânesi pür-nûr olur
Envâr-ı zikrullah ile
İklîm-i ten ma'mur olur
Mi'mâr-ı zikrullah ile
Her müşkil iş âsân olur
Derd-i dile dermân olur
Cânın içinde cân olur
Esrâr-ı zikrullâh ile
Gamgîn gönüller şâd olur
Dem-besteler âzâd olur
Güm-geşteler irşâd olur
Âsâr-ı zikrullah ile
Zikr eyle Hakk'ı her nefes
Allah bes bâkî heves
Bes gayriden ümmîdi kes
Tekrâr-ı zikrullah ile
Gör ehl-i hâlin fırkasın
Çâk etti ceyb-i hırkasın
Devr eyle zikrin halkasın
Pergâr-ı zikrullah ile
Terk et cihân ârâyişin
Nefsin gider âlâyişin
Bu cân ü dil âsâyişin
Efkâr-ı zikrullah ile
Bahtî sana ikrâr eder
Tevhîdini tekrâr eder
Ihlâsını iş'âr eder
Eş'âr-ı zikrullâh ile
Şimdi de yine I. Ahmed’in Ramazan Ayının yaklaşmakta olması karşısında duyduğu heyecanı ve sevinci dile getiren şiiri:
On bir aydır gideli biz de çekerdik hicrân
Merhabâ etdi bizimle yine şehr-i ramazan
Gelmesi ola mübârek kademinden umarız
Toylaya ni'met ile halk-ı cihânı Yezdân
Şehr-i İslâm'ı kudûmiyle çü etdi teşrîf
Hoş tutarlarsa n'ola hürmet ile pîr ü cüvân
Ehl-i dil etse n'ola ismini dilde tesbîh
Ki şühûr içre anı kıldı mu'azzez Sübhân
Her minâre demidir ola kandîl ile zeyn
Bahtiyâ kim verir ol vaz'-ı hüsün âleme şân
Sitedeki
Yazarın
Önceki YazıSonraki Yazı
Önceki YazıSonraki Yazı
( Ramazan Ayını Beklerken başlıklı yazı Sami Biber tarafından 27.01.2023 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )
 
Bu sayfadaki tüm yazı ve içerikler Sami Biber sorumluluğundadır. Sami Biber hakkında bilgi ve yazılarına ulaşabilirsiniz.
Yukarı/
© 2008-2022 Edebiyat Evi | Eserlerin tüm hakları ve sorumluluğu eser sahiplerine aittir.