Kuran Dan Esinlenmeler 1.bölüm

TEMİZ KALP DİZELERİ(NAS SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Allah’ın rahmetini isterim.

2-Gerçeklerin güzelliğini…

3-Hayallerin güzelliğini…

4-Kalbi temizlere ne mutlu.

(Allah iyidir,iyiliği emreder,iyi olanlara rahmet eder.Hayalleri,davranışları,kişiliği gerçekten iyi olan kişiler ise genellikle kalbi temiz diye anılır.Allah dileyemeden biz dileyemeyiz,her ne varsa O’ndandır ve bize iyi düşünceler,iyi gerçekler ve iyi hayaller vermesi için biz de iyi olmalıyız ve temiz kalpli olabilmeliyiz.)

İKİNDİ DİZELERİ(FELAK SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-İkindi vaktinin güzelliğini isterim.

2-Dünyalık için de çalışmalı,ahiret için de.

3-Hakkıyla çalışıp kazananları kıskananlar çatlasın.

(İkindi vakti çalışma saatlerinin yer yer en yoğun, yer yer en sıkıntılı,yer yer en çok sabır isteyen zaman dilimi olabilir.Durum bu olsa da bencil düşünmemeli,Allah’ı hatırlamalı ve işimizi en doğru şekilde yapmalıyız.Deyim yerindeyse hak etmeliyiz.Şikayetler,dedikodular,çekiştirmeler çoğu zaman olacaktır ancak bunlar kalitesizliğin göstergesidir.Pireye kızıp yorgan yakmamalı ve işimizi en iyi şekilde yapmalıyız.Atatürk demiştir:Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.)

HAYAT DİZELERİ(İHLAS SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Durum şu:Hayat çift’dir,kuralı da yin yangdır.

2-Herşey zıttıyla bütündür.

(En eski felsefelerden biri olan yin yang felsefesi kabaca her iyinin içinde bir kötü her kötünün içinde bir iyi olduğundan bahseder.Doğada da vardır.Protona karşılık elektron,erkeğe karşılık dişi,gündüze karşılık gece.Bu zıtlıklar ile bütüne ulaşırız ve bu zıtlıklar bizi dengeye ulaştırır.İslamda ise Cennet ve Cehennem,helal ve haram hatta Allah’ın rahmeti ve Şeytanın fısıltısı olarak karşımıza çıkar.Biri olmadan diğeri varlığı ne kadar anlamlıdır tartışılır.)

DÜĞÜN DİZELERİ(TEBBET SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Ömer Yıldız'ın elleri parlasın,parlayacak inşallah.

2-Elinden tutup cennete sokacağım inşallah.

3-Kardeşi beni düğüne davet etmişti ve oynadık birlikte.

(Hatırlatan şiirinde değineceğim kişi olan Ömer Yıldız, Allah rızası için bir çizim yapmıştı ve ona ithafen yazdığım şiirdir.Tebbet suresi kimi yorumculara göre beddua ile başlar.Ben rahmet ile başlamayı seçtim.Beddua son seçenek olmalıdır diye düşünüyorum.İnsan davete icabet etmelidir,ona rağbet edene karşılık vermelidir diye düşünüyorum.Bu dizeleri yazabildiysem bunun sayesindedir diyebilirim.)

İLHAM DİZELERİ(NASR SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Allah’tan iyilik esenlik ve ilham geldiğinde

2-Yazmaya koyul ve paylaş ki kalıcı olsun.

(Sen kendim söyledim sanıyorsun ancak belki de seni O konuşturuyor.Söz uçar yazı kalır.Nereden bilebilirsin ki,belki bizim ilhamımız başkasının hayatını kökten değiştirecek?Paylaşım bu dünyadaki en önemli değerlerdendir.İlerleyen dizelerde bahsedeceğim.

ATEİSTLER DİZELERİ(KAFİRUN SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Ey ateistler!

2-Yumruklarımız değil kalemlerimiz konuşsun.

3-Size gerçeklerden bahsedeceğim.

4-İster onaylayın ister onaylamayın.

(Bu yazıların bir bölümü ateistleri Allah’ın varlığına ikna etmek amaçlıdır.Bana göre Dünyada Allah’ın sevgisinin hüküm süreceği günler de gelecektir ve bu şiddet ile değil sevgi,ilgi,bilgi paylaşımı ile olacaktır.Bana göre bahsedeceğim gerçekler görebilen,düşünebilen ve okuyabileyenler için çok anlam ifade ediyor.)

BORÇ DİZELERİ(MAUN SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Televizyonlarda dini anlatanı gördün mü?

2-O işten dünyalık alıyorlarsa vay hallerine!

3-En güzel borç Allah’a verilir.

4-Tecrübe edildi,yaşandı ve deneniyor.

(Yasin 21 der ki sizden ücret istemeyenlere uyun onlar kurtuluş bulmuş kimselerdir.İslamı anlatmak,yaşatmak ve yüceltmek her Müslümanın görevidir.Bu işten ayrıca ücret istenmemelidir.Bu bir lütuf değildir,Allah’a karşı bir borçtur.Allah’a borç vermek konusuna ilerleyen dizelerde bahsedeceğim.Bakara 245 ayetini inceleyebilirsiniz.)

CENNET DİZELERİ(KEVSER SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-3 şey affolmaz,inkar şirk kul hakkı.

2-Cenneti isteyen bunlara dikkat etsin.

(Ayetlerde görüyoruz ki Allah ve emirleri dışında başka düşüncede olanlar büyük kayıptadır.Allah iyilik adalet yardımı emreder ancak bunu kabul etmeyenler kendini de çevresini de yaşanmaz duruma getirebilir.Allah dışında başka tanrılar edinenler konusunda hz.Muhammed(SAV) ve Ebu Cehil arasındaki diyaloğu vermek istiyorum:Ebu Cehil sormuş:İslam’a girince bana ne var? Hz.Muhammed(SAV) der ki:Şu Habeşli köleye ne varsa sana da o var.Kul hakkı konusunda ise Allah, Nisa 36 ayetinde iyi geçinin der.Bakara 188 ayetinde ise haksızlık yapmayın der.)

TÜRK DİZELERİ(KUREYŞ SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Türkler kavimler göçünü başlattılar,yeni bir çağ açıldı.

2-İstanbul’u da fethettiler,yine yeni bir çağ açıldı.

(Askerde söylenir:Allah tektir ordusu Türktür.Ayrıca Jacob Rothschild diyor ki;

”Türkler İslam’ın keskin kılıcıdır."Yeniden öz benliklerine dönmelerine Muhammed’in dinine sahip çıkmalarına izin veremeyiz.Eğer tekrardan islam aleminin lideri olursa İlk yapacakları İsrail’i haritadan silmek ve yeniden Viyana’ya gitmek olacaktır.")

TOMA DİZELERİ(FİL SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-İktidar ne yaptı masum başlayan Gezi eylemlerine?

2-Eylemcilerin üzerlerine yığınla polis ve Toma gönderdi.

3-Talcid  ve limonla çözüm buldular.

(Türkiye tarihinin en önemli olaylarından olan Gezi Parkı eylemleri bana göre dediğim dedikçi iktidara karşı şiddet barındırmayan bir hareketti.Orantısız şiddet,Toma ve biber gazı kullanıldı.Talcid ve limon kullanılarak Türk genci keskin zekasını,geniş bilgisini ve sorun çözebilme yetisini gösterdi.)

TEBESSÜM DİZELERİ(HÜMEZE SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Güleç yüzlü olanlara müjdeler olsun.

2-Keza zor zanaattir güleç olabilmek.Ayrıca ihtiyacınız varsa onlara söyleyebilirsiniz.

3-Yardımcı olmaya çalışırlar,en azından bir çözüm önerirler.

4-Mavi,yeşil,beyaz…işte huzurun renkleri.

5-Giydikleri kıyafetlerde,takılarında ve diğer eşyalarında bunlara dikkat edin.

6-Kırmızı çok risklidir bana göre.

(Bazı meziyetler vardır ki önemlidir.Güleç olabilmek de bunlardandır.Bazıları doğuştandır,bazıları asla kazanamaz,bazıları sonradan kazanır.Herkesin yeterince sorunu olduğu bu dünyada güleç kalabilmek gerçekten zor zanaattır.Dert yumruk gibidir,başkasının yumruğunu yemeyen kendininkini balyoz zanneder.O yüzden dertleri büyütmemeli,enerjimizi düşürmemeli ve güleryüzümüzü korumalıyız.Renkler de çoğu zaman enerjimizi temsil eden göstergelerdir.Hepsinin anlamı farklı farklıdır.)

ZAMAN DİZELERİ(ASR SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Akıp giden zamana dikkatinizi çekerim.

2-Fakir de ölüyor zengin de,yaşlı da genç de,siyahi de beyaz da,nedir bu kavga?

(Zamanlar değişiyor,mekanlar değişiyor,durumlar olaylar bakışlar değişiyor ancak bir gerçek var.O da ölüm gerçeğidir.Herkes öleceğini bilse de bazen bu gerçeği unutabiliyor.Kazık çakacakmış gibi davranabiliyor.Bunun için de etrafına zulmetmekten de çekinmeyebiliyor.Kazandığı parayı, edindiği makamı,aldığı hazları mezara götüremiyor ama yediği hakları,yaptığı zulümleri,kırdığı kalpleri götürebilecek.Allah der kim zerre iyilik ve kötülük yaptıysa karşılığını görecektir.Sultan Süleyman’a kalmadı bu dünya,kimseye kalmayabilir.)

GÖZÜ TOKLUK DİZELERİ(TEKASÜR SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Tok gözlülük ve hırs farklıdır.

2-Cennetin anahtarıdır tok gözlülük.

3-Kör olsanız bile tokgözlü iseniz anahtarı kilide takabilirsiniz.

4-Hırs sadece Allah rızasını kazanmak için olmalıdır.

5-Her ne ektiysek karşılığında onu biçeceğiz.

(Tok gözlü insanların gönlü zengindir diye düşünüyorum.Onu bunu dert etmez,ne bulduysa hamd ve şükreder,en çok da hak yemekten çekinir.Kimi aç gözlüler vardır ki hiç çekinmeden başkalarının hakkına girebilirler.Aç gözlülük ve hırs arasındaki ayrımı yapmak çok önemlidir.Açgözlülük para, güç veya statü kazanma konusundaki yoğun ve bencil arzudur.Hırs, başarıya ulaşmak için arzu ve kararlılıktır. Açgözlülük ve hırs arasındaki temel fark budur. Açgözlülük çoğunlukla olumsuz bir kavram olarak görülürken, hırs istenen veya olumlu bir nitelik olarak görülür.Olumsuz davrandıysak olumsuzu,olumlu davrandıysak olumluyu yaşarız,etme bulma dünyasındayız.)

KURTARICI DİZELERİ(KARİA SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Gelecek olan mucizeyi tahmin edebiliyor musunuz?

2-Adalet,iyilik ve yardımın bedene bürünmüş hali…

3-Bahsettiğim kişi ayetlere değil rivayetlere göre Mehdiydi.

4-Rivayetler bana göre güvenilir değil.

5-Hem neden bir kurtarıcı bekliyoruz ki?

6-Kurtarıcı kendimiz olalım.

7-İnsan önce kendini düzeltmeli ki başkalarını da düzeltebilsin.

(İslam toplumun ahlakını en güzel şekilde dönüştürmek ve değiştirmek içindir.Toplum bireylerden oluşur.Birey önce kendi gelişimi tamamlamalıdır. Kendine hayrı olmayandan başkalarına da hayır gelmez demiş büyüklerimiz.Bu noktada büyüklerimize büyük işler düşüyor.Geleceği kurtarmak biraz da onların yetiştirdiği nesillere bağlıdır.Potansiyelin varsa aktaracaksın,boynunun borcudur.)

KAPLUMBAĞA DİZELERİ(ADİYAT SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Tavşan ve kaplumbağa hikayesini bilir misiniz?

2-Tavşan kendine güvenip uyumuştu.

3-Kaplumbağa yavaş gitse de kazanmıştı.

4-Tedbir aklın yarısıdır derler.

5-Tedbirli olursan zamanını da malını da bilgini de canını da korursun.

6-Mal mülk sadece emanetindir.

7-Allah maneviyatımızı korusun.

(Hikaye anlatmak daha çok bilinçaltına etki eder ve düz anlatımdan daha çok etki bırakabilir.Tavşan tedbirli olsaydı kamplumbağayı hem uyuyabilirdi hem kaplumbağayı kolayca yenebilirdi.Bir tedbir bin sakatlığı önler atasözünde gördüğümüz üzere zor kazandığımızı kolay kaybetmemeliyiz.Aklımızı,en önemli maneviyatımızı koruyalım ki hem canımıza hem bilgimize hem bilgimize hem zamanımızı güzelce değerlendirebilelim.

FIRTINA DİZELERİ(ZİLZAL SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Her şeyin bir sebebi vardır.

2-Kaos teorisi ile açıklayabilirim.

3-Afrikadaki kelebek kanat çırpsa Amerika’da fırtına kopabilir.

4-Her yaşanan kaydediliyor.

5-İyilik de kötülük de…

(Küçük etkiler büyük sonuçlara yol açabilir.Çağlar dizelerinde bahsedeceğim.Belki bizim yaptığımız küçük bir iyilik başkası için çok büyük anlam taşıyor olabilir.Deniz yıldızlarını sahilden denize atan adama sormuşlar,yaptığın iş anlamsız,deniz yıldızları çok fazla,bu neyi değiştirir ki? Belki benim için az şey ifade ediyor ama onlar için çok önemli.Kıyamet gününde her unsur her duruma tanık olabilir.Allah bunu yapabilir.)

GİZLİ GERÇEKLER DİZELERİ(BEYYİNE SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Samimi iman edenler bir gün mutlaka gerçekleri öğrenebilir.

2-Muhammed Mustafa(SAV) bana göre eskiden şizofrendi.

3-Artık onun sağlıklı,diğerlerinin gaflette olduğunu düşünüyorum.

4-Adaleti,iyiliği,yardımı emreden İslam nasıl yozlaşabilir?

5-Küllerinden doğması için olabilir mi dersiniz?

(Bir dönemler sorguluyordum.Hz.Muhammed’in(SAV) Cebrail diye tanımladığı acaba bir halusinasyon olabilir mi diye düşünüyordum.Ancak çok önemli gerçekler ile karşılaşınca İslam’ın da doğru olduğuna karar verdim.Onun bulunduğu çevrede ona deli diyenler olmuştu.Ancak kazanan hz.Muhammed(SAV) olmuştu.İyilik adalet yardımseverlik kazanmıştı.Bugünlerde bu kavramlardan uzaklaşılmış olabilir belki ams bu devranın dönmeyeceği anlamına gelmez.Her karanlığın bir ışığı vardır.)

MİRAÇ ŞİİRİ(KADİR SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Namaz rivayetlere göre Miraçta emredilmiştir.

2-Namaz müminin miracıdır denir.

3-Her hareketin bir anlamı ve ölçüsü vardır.

(Allah’ı hatırlamamız için kıldığımız namaz dinin direği kabul edilir.Her rivayeti doğru kabul etmek yanlış olabilir.Bedenimiz kendimize ve Allah’a hizmet için vardır.

-Kıyamda başın eğik olması kalbinin tevazuuna ve kibirden uzak oluşuna işarettir.Ayrıca adalet karşısında boynumuzun kıldan ince olmasına işarettir.

-Ellerimizi kaldırıp tekbir almak, iki elimle iki dünyamı da arkaya atarak sırf Allah için namaza duruyorum manasını temsil ediyoruz.

- Ayakta durmakla ağaçların, dağların ve sürekli ayakta durarak ibadet eden meleklerin ibadetlerini temsil ediyoruz.

- Rükuda deve, keçi, koyun gibi hayvanların ve sürekli rükuda duran meleklerin ibadetlerini temsil ediyoruz.

- Secdede sürüngenlerin, otların ve sürekli secde de duran meleklerin ibadetlerini temsil ediyoruz.

- Otururken köle veya deve oturuşu yapıyoruz.Hz.Muhammed(SAV) Medine’ye hicret ettiğinde devesi yetimlerin evinin önüne oturmuş ve mescid oraya inşa edilmişti.Belki de bu gerçeği hatırlamak içindir.

Sonunda da sağa ve sola selam vermekle bütün kainata selam vermiş oluyoruz.)

DUYGU DİZELERİ(ALAK SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-YAZ!

2-Allah aşkına yaz!

3-Yaz!Söz uçar yazı kalır.

4-Okudun öğrendin,yazdın aktardın.

5-Evet!Müminler hayırda yarışmalıdır.

6-Müminler sadece Allah’a muhtaçtır.

7-İlim yaydığı zaman onu dinleyenlere müjde!

8-Yardım eli uzattığı zaman eşlik edenlere ne mutlu!

9-Allah herşeyi biliyor.

10-Mutluysak melekler yanımıza gelmiş olabilir.

11-Duyguları olumlu kullanmalıyız.

12-Haydi.İşaret parmağını kaldır ve Allah’a şükret!

(Yazmak insan için oldukça faydalı bir eylemdir.İnsana unuttuklarını hatırlatır,rahatlatır ve hatırlaması gerekenleri bir yere kaydettiği bir anlamda beynini daha serbest bırakır.Aynı zamanda bilgiyi paylaşma yöntemidir.Tarih bile yazının icadı ile başlamış kabul edilir.Bir sonraki bölümde bahsettiğim mümin kelimesinin anlamı ise Müslümandan epeyce farklıdır.Müslüman sadece söz ile Müslümandır ama mümin her türlü söylem,eylem ve tutumunda kendini belli eder.Bizi biz yapan duygular ise nefsimize değil Allah’a yönelik olursa anlamlıdır.Böylesi durumlara çok şükretmeliyiz ki bu da yaşam enerjimizi inanılmaz arttırır.)

CEVİZ DİZELERİ(TİN SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-,Nara,domatese,diğer nimetlere özellikle cevize dikkatinizi çekerim.

2-Hepsi benzediği organlara faydalı.

3-Yine de hasta olduğunuzda doktora güvenin.

4-İlaçlar sizi iyi etmek için üretildi.

5-Organik beslenme,egzersiz,moral,uyku…vs hepsini uygulamalıyız.

(ceviz-beyin

fasulye-böbrek

nar-kan hücreleri

domates-kalp

greyfurt-meme

kivi ve havuç-göz

zencefil-mide

kereviz-kemik

patlıcan avakoda armut-rahim

incir-testis

bu nimetlerin hepsi de yararlı olduğu organlara benzemektedir.Allah’ın yarattığı doğada sağlığımızı iyileştirebiliriz.Yine de tıp gelişti ve ilaç sektörü tartışmalı yan etkili ilaçlar üretse de iyileşmemiz için gerekli olduğu kanısıdayım.Kişi en iyi kendisinin doktorudur,kim ne derse desin.İyi hissettiğimiz şekilde yaşamalıyız.)

AŞK DİZELERİ(İNŞİRAH SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Ayrılırken bana sarılmadın mı?

2-Gözünün içini güldürmedim mi?

3-Ki sen o zamanlar çok dertliydin.

4- Kalplerin birbirine en yakın olduğu zaman sarılma anıymış.

5-Gözler kalbin aynasıymış.

(Bu şiir 2018’de çok sevdiğim ve evlenmek istediğim kişiye yazılmıştır.Sonuç olumsuz olsa da süreç olumlu ilerledi.Allah mutlu süreçler nasip etsin)

PARÇA DİZELERİ(DUHAN SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Allah iyidir,iyiliği sever ve emreder.

2-O halde Allah için harca.

3-Bazı şeyler paylaştıkça çoğalır.

4-Nasibini istersen kendinden bir parça vermelisin.

5-Bilgi olabilir,sevgi olabilir,tecrübe olabilir.

6-Bu tür konularda cömert olunmalı bence.

7-Allah’ı yücelt ki iki hayatın da güzel olsun.

(Paylaşmak denildiğinde sadece maddesel anlaşılmamalıdır.Ne kadar paylaşırsak o kadar zenginizdir bana göre.Cüzdanımız olmasa da gönlümüz zengindir,daha büyük bir zenginlik var mıdır acaba?Belki bizim yaşadığımız ve anlattığımız tecrübe başkasının hayatını kökünden değiştirecek?Bilemezsin.Bu hayatta karıncadan bile ders alabilmeliyiz,dünyanın önümüze serilmesini beklememeliyiz.)

VENÜS DİZELERİ(ŞEMS SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Kalp atışlarını duyabiliyor musun?

2-Neden atıyor acaba durmadan?

3-Ne için atıyor?

4-Ne zamana kadar atacak?

5-Kimin için atıyor?

6-Kalp soldadır.

7-Gezegenler sağdan sola,Venüs ise soldan sağa döner.

8-Venüs Roma’da aşk tanrıçasıdır.

9-Bütün bunlar ne anlama geliyor,açıklamaya çalışacağım.

(Kalp kasları doğumdan ölüme kadar durmadan atar.Böylesi bir tasarım ile ayetlerde,şiirlerde ve hikayelerde mecazi olarak kendine çok yer bulmuştur.Roma’da aşk tanrıçası olan Venüs Yunan mitolojisinde Afrodit’e denk gelir.Afrodit ise Hermes ile sevgilidir.Hermes habercidir, seyahat ve ilim tanrısıdır ve Roma mitolojisinde Merkür’e denk gelir.İlim ve sevgi arasında müthiş bir bağ olduğunu düşünüyorum,bilmem siz ne dersiniz?)

GÜNDÜZ DİZELERİ(LEYL SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-İlk aydınlandığı zaman yeryüzünde neler oluyor bir bakın.

2-Kuşlar cıvıldamaya başlıyor.

3-Gece olmasaydı gündüzün kıymeti bilinemeyebilirdi.

4-Çocuklar,bir an önce baskın yeteneğinizi bulmaya çalışın.

5-Bu yeteneğinizi Allah  rızası için kullanmalıyız.

6-Böylelikle kürek çeksek bile istediğimiz limana daha çabuk varırız.

7-Mümin ahiret ve dünya dengesini iyi kurabilendir.

8-Yaşamını kan ter gözyaşı ile kazanana ne mutlu.

9-O dökülenler kalbinizde iman olduğu sürece cehennem ateşini söndürebilir.

10-Bazen maddi verirsin manevi alırsın.

11-Bir çiçek,hediye yada paylaşılacak bir ürün alırsın onunla kalp kazanırsın.

12-İstanbul,Mısır veya Viyana değil bence fethedilmesi gerekenler.

13-Önce kalpler fethedilmeli,önce kalpler…

(Maddi ve manevi kaynaklarımızı Allah rızası için kullanırsak Allah bize rahmet eder ve izniyle daha çok bağışlayabilir.Eğitim konularında bir gerçektir.Fark yaratmak istersek yeteneğimizi kullanmalıyız.Yine de yetenek tek başına yeterli olmayabilir.Kürek çekmedikçe limana ulaşamayabileceğiz gibi çalışmadan da bir yerlere gelmek zordur.Sevgisiz bir yerlerde yaşamak ne kadar mümkün bilemem.O yüzden önce kalpleri fethetmeli diye düşünüyorum.)

GURBET DİZELERİ(BELED SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Memleketinden ayrı kalıp bulunduğu yerde dostlar edinenlere ne mutlu!

2-Taşı toprağı deresi kuyusu sağı solu yabancı dolu.

3-Edinilen dostlar ne şanslıdır.

4-Çevrene duyarlı olmanı tavsiye ederim.

5-Çevremizi derin bir şekilde değerlendirmeliyiz.

6-Krizler avantaja çevrilebilir.

7-Güven özveri tecrübeyi paylaşmalı ki daha sağlam olalım.

8-Bir musibet bin nasihattan iyidir derler.

9-Kimileri de yaşayarak öğrenir.

10-Kazanmak isteyen öğütleri dikkate almalı bana kalırsa.

11-O yüzden Kuran’da öyküler mevcuttur.

12-Onlardan dersler çıkarmalı ki yere daha sağlam basabilelim.

(Uzaklardasın,yabancısın,ekmeğini kazanma derdindesin.Bir yandan hüzünlü,bir yandan heyecanlı…Bazı tavsiyeler vardır, hayat kurtarır.Bir yerleşim yerinde hangi mekanda kalınmalı,nereden yemeli,hangi sokaktam hangi saatte geçilmemeli hepsi de bilinmesi gerekir.Akıl akıldan üstündür denir.En azından zarar görmemek için maddi manevi hep donanımlı olmalıyız.)

GECEYARISI DİZELERİ(FECR SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Yarımay,Dolunay,Hilal,Yıldızlar hatta Kuyrukluyıldızlar haykırsın!

2-Hepsi de size hizmet için var.

3-Kaos teorisini bilenler bunları da dikkate alır.

4-Kuantum dolanıklık bilenler her zerrenin bir bütünün parçası olduğunu bilirler.

5-Allah’ın Ruslara neler bağışladığını görmediniz mi?

6-Bolşevik devrimi ile bir ilki başardılar.

7-Yalnız eksik kaldıkları bir yön vardı.

8-Marks’a göre ekonomik düzen feodalizm-krallık-kapitalizm-sosyalizm ile ilerler.

9-İslam bu yönden bir devrimdir.

10-Kabile feodalizmden hicretle birlikte direk infak sosyalizmine geçiş vardır.

11-En büyük devrimci de Hz.Muhammed’in(SAV) bedeninde baş,yatağında vücud ve en büyük sırrı olan Hz.Ali(RA)’dır.

12-İslamı benimsemediler çünkü Marks dinleri reddeden bir materyalistti.

13-Oysa çifte yarık deneyi gösterdi ki gözlemci varsa deney sonucu değişir.

14-Bu deney materyalizmi alt üst etti.

15- Benim yorumum şu:Sen sadece Allah’tan hayırlısını iste,her zaman olayları kontrol altına almaya çalışma bırak rüzgar alsın götürsün seni bence bu şekilde çok daha hayırlısı olur.

16-Bu evreni sadece fiziksel olarak düşünemeyiz bir de metafizik boyutu var ve bu ikisi birbirini tamamlamalıdır.

17-Sicim kuramı,termodinamik,oyun teorisi hep yoldaşımız olmalı.

18-Bunları uygulayalım ki hayatımız daha renkli hale gelebilsin.

(İnsanların geceleri yol bulabilmek için yıldızları kullanmışlığı vardır.Sadece bu bile yeterlidir.Hangi yıldız ne zaman nerede ne kadar netlikle nasıl belirir kaos kuramının akışına göredir.Bu olaylardan anlam da çıkarılabilir çünkü kuantum dolanıklık der ki her unsur birbiriyle bağlantılıdır.Rusya tarihte bir ilki başarmış mıdır bilinmez ancak Afganistan’a saldırmak ile sonlarını hazırlamış olabilirler.Atatürk der ki dinsiz devletlerin devamına imkan yoktur.Bu din ise hayatın gerçeklerine sımsıkı bağlı olmalıdır.Sicim kuramı,termodinamik,oyun teorisi hepsi hayatın gerçeğidir ve uygulanabildiğinde mükemmel sonuçlar ortaya çıkarır.)

İÇİ İÇİNE SIĞMAYAN DİZELERİ(GAŞİYE SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Uykuları kaçıran gerçeği farkettin mi?

2-O gerçeği farkettiğinde neler olur bilemem.

3-İnsanoğlu cennetten çıkmıştır.

4-O yüzden cenneti dünyada arar denir.

5-Tabi en doğrusunu Allah bilir.

6-Atlar,kediler,kelebekler hepsi Allah’a çağırır.

7-Öğrenebiliriz hayvanların dilini.

8-Kim öğrenirse o daha temkinli davranabilir.

9-Akıllı olan ilim Çin’de bile olsa gider alır.

10-Çin’de bulunan Türk piramitleri ezber bozan cinsten olabilir deniyor.

11-Okuduğum eserlerde çoğu kült bilginin orada yazılı olduğu belirtiliyor.

12-Yazıyı bulan Sümerlilerin bile kökeninin Türk olabileceğinden bahsediyor.

13-Yazının bulunmasıyla bilgi,ilim,irfan aktarılmaya başlamıştır.

14-İlime bu kadar vurgu yapan bir kitap daha çok bilgi barındırır.

15-Kuran bir müjde kitabıdır bana göre.

16-Akıllı olanlar sakınır diye cehennem bile tasvir edilmiştir.

17-Cehennemin olması Allah’ın adaletinin göstergesidir.

18-Hatırlatmak benden,davranmak senden,karar O’ndan.

(Hayvanların dili çözülebilir mi dersiniz?Neden olmasın?İnsanı hayvandan ayıran yegane özelliklerden birisi de konuşabilmesidir.Belki de hayvanlar sinyal almacı ve vericileri ile konuşabilir duruma gelebilir.Bizim gibi entelektüel cümleler kurabileceğini düşünmesem de mümkün olabilir.Kıyamette bedenimizin bile dile geleceğinden bahsedilir.Hayvanlar dile gelirse bizi ne bekliyor bilemem.Piramitlerin gizemi hala çözülmeyi bekliyor.Yazılı bilgiler bizi bir adım öteye taşıyabilecek ise uğraşmaya değer.İyi ve kötünün ödeşeceği gün gelecektir.Kimse kötü kalmasın ister gönül.)

ALÇAKGÖNÜL DİZELERİ(A’LA SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-İnsanları takdir etmesini bilmeliyiz bana göre.

2-İyilik adına çalışan insan övgüyü hak eder.

3-Vicdan,adalet,merhamet,anlayış,doğruluk,dürüstlük,kardeşlik,iyilik,güzel ahlak…

4-Bu evrensel kavramlar alçakgönüllü insanların iyi bildiği kavramlardır bana göre.

5-Tabi en doğrusunu Allah bilir.

6-Hz.Ömer(RA) ve hz.Ali(RA) hatırlatırım.

7-Onlar ki namaz uykudan hayırlıdır diye düşünürdü.

8-Hz.Ömer halife seçildi ve hz.Ali’ye danışmadan karar almadı.

9-İkisi de ahireti arzuluyordu.

10-İkisi de şehit oldu.

11-Bu hikayeler anlatılmalı bana kalırsa ders niyetine.

12-Tabi en doğrusunu Allah bilir.

(En etkili öğrenim yöntemlerinden olan ödül-ceza kişiler arası ilişkide de kendini göstermelidir.Ceza caydırıcı olması gerektiği kadar iyiliğin de takdir edilesi ,ödüllendirici olması gerekir.Kimileri iyiliği,kimileri kötülüğü kimileri de ikisini birden görmezden gelebilir.Yapılmaması gerekir ama ne yazık ki çeşitli sebepler ile yapılabiliyor.İslam büyüklerinden bu iki adın da derinlemesine incelenmesi kararındayım.)

KARADELİK DİZELERİ(TARIK SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Karadelik gibi enerji emen insanlara dikkat edin.

2-Onlardan kaçmayın ve tavır almayın,onların problemleri olabilir.

3-Mümkün mertebe önce dinleyin.

4-Sonra sorular sorun bu sorunu nasıl aşabilirsin diye.

5-Yegane tavsiyem budur.

6-İnsanın özünde sevgi vardır.

7-Sevgi ruha ve bedene ilaçtır.

8-Mizah,sanat,bilim,felsefe ve din harmanlanmalı.

9-Bunların paylaşımı ilaç etkisi yaratabilir.

10-İlim paylaştıkça çoğalır ve sevgi ortaya çıkarabilir.

11-Tabi en doğrusunu Allah bilir.

(Etrafınızda olumsuz etkiler bırakan kişiler olabilir.Olabilir,herkes her an her durumda mutlu olacak diye bir koşul yok.Mümin belki de yaraya merhem olabilendir.Yine de sorunu çözecek olan kişinin kendisidir.Sevgiyi hissettirerek bunu başarabiliriz,en azından manevi olarak rahatlayabilir.İlim paylaşıldıkça hem karşıdan geribildirimler gelebilir hem bilmediklerin soru olarak karşına gelirse daha ayrıntılı öğrenilebilir hem de karşıdakinde önemsenme hissine karşılık sevgi oluşabilir.İlim ve aşk arasındaki bağlantıya Afrodit ve Hermes ilişkisinden bahsederek değinmiştim.)

SU DİZELERİ(BURUC SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Kainatın yaratıcısı,bazı varlıklar üzerine yemin etmiştir.Bu yemin o varlığın bilmediğimiz pek çok büyük işlevi olduğunu,bu işlevlerin yaratanın yüceliğinin belirtisi ve delili olduğu kapsamındadır.

2-İslam alimlerine göre bu evren sebepler evrenidir,her biri bir diğerinin sebebi yada sonucudur,biri diğerini etkiler.

3-Yakın zamandaki bilimsel kesiflerde de yıldızların ve gezegenlerin,bir çeşit canlılığa sahip oldukları belirtilmektedir.Doğuyorlar,büyüyorlar,birçoğunun yenilenen iç enerjisi var,hareket halindeler ve ölüyorlar.

4-Su hem bedeni hem ruhu temizler,gözlerden çıkan bakışlar nazar değdirebilir,yeşillik stresi giderir huzuru getirir,ay ışığı melankoliye sürükler,güneşteki patlamalar insanın biyolojik yapısını bozar.

5-Kader iki aşamalı:Değişebilen kader ve değişmeyen kader.Sadaka ve dua gibi şeylerle değişebilen kader etkilenebilir.

6-Bilim şöyle der:Evrende hem mükemmel bir düzen var,hem de o düzene paralel işleyen bir kaos.

7-Burç özelliklerinin olumsuzlarını  denetlemek ve iyi işlere yönlendirmek,olumlularını da daha iyiye güzelleştirmek için öğrenmeliyiz.

8-İklim ve ortam farkı karaktere değil,davranış biçimine etki etmektedir.

9-Eğitim,karakter özelliklerinin iyi yanda kötü yönde kullanılmasını sağlar.Hırsızlar tarafından eğitilen ikizler el becerisini yankesicilikte ,sanatçılar tarafından eğitilen ise hat sanatı yapar.

10-Yükselen burç,iç dünyamızı değil de diğer insanlara ve dış dünyaya karşı tavır ve hareketlerimizi belirleyen,doğum saatimize ve doğum yerine bağlı burcumuzdur.

11-Duygu ve düşüncelerimizi nasıl ifade edeceğimize yükselen burcumuz(maske) müdahale eder ve belirli oranda karar verir.

12-İlk olarak yalnız kaldığımızda güneş burcumuzun özelliklerini taşırız.Ne zaman ki birine karşı nasıl bir tavır takınacağımızı düşünüyoruz,o zaman yükselen burç devreye girer ve maskemizi takarız.

13- İnsan ruh hali(karakter demedim) de anne baba eğitimi,çocukluk anıları,yaş,milliyeti,konuştuğu dil,sıcaklık,basınç,iklim,renkler,burçlar,arkadaş çevresi,eğitim durumu…vs gibi pek çok etmene göre değişebilir.

14-İşte faydalı ilim budur.

(Astroloji bilim değildir ancak astronominin ve gök cisimlerinin insan üzerine etkisi tartışılmaz bir gerçektir.Bu bilimlere vakıf olabilmek bize avantaj kazandırır.Örneğin insanlar dolunayda daha duygusal olmaya meyillidir ve ben bizzat bunu gözlemledim.Faydalı bilgi hayatımızı kolaylaştırır daha önce de yazdığım gibi,hepimizin yeterli bilgi ile donanmış olması dileğiyle…)

BİRLEŞİM ŞİİRİ(İNŞİKAK SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Güneş tutulmasına dikkatinizi çekerim.

2-Ay ve Güneş öyle bir mesafede bulunuyor ki…

3- Bunca uzaklık farkına rağmen gökyüzüne bakıldığında ikisi de eşit büyüklükte görünürler.

4-Tesadüfle ve rastgele yapılan resimlerde böyle muhteşem oranlar ve eşitlikler görünmemektedir.

5-Tesadüf yoktur.

6-Benzer enerjiler birbirini çeker.

7-Konuşmalarımıza,yazdıklarımıza,hareketlerimize,düşündüklerimize ve daha hayata dair ne varsa…

8-Hepsine dikkat etmeliyiz bana göre.

9-Hepsi geçmişten beslenir ve geleceği şekillendirir.

10-Ya esinlendiğimiz ilham bize gelecekten geldiyse?

11-Kuantum dünyada zaman oku hem ileri hem geriye akar.

12-Konuyla ilgili olarak İnterstellar ve Arrivals filmlerini tavsiye ederim.

13-Filmleri izlemek yetmez.

14-Gözden geçirmeli,araştırmalı,yorumlamalı,kendi hayatımıza yedirmeliyiz.

15-Allah başarmayı nasip etsin.

(Sırrı hala çözülmeyi bekleyen zaman kavramına çok değineceğim.Kuantum dalgalanma gereği bize gelen esinlenmeler gelecekten birer mesaj olabilir.Kendimizi sandal,zamanı ise ırmaktaki dalga olarak kabul edersek hem önden gelirse sallanırız,hem arkadan gelirse sallanırız.Bu konuda bana esinlenme veren İnterstellar ve Arrivals filmleri ise mutlaka konuyla ilginenler için tavsiyemdir.Zamanın gizemi diye bir kavram var ise beni kendine müthiş çekiyor.)

BAKKAL ŞİİRİ(MÜTAFFİFİN SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Para üstü olarak sakız al.

2-Bu sözü duymuşuzdur zamanında.

3-Benzetme ne kadar doğru bilemem.

4-İnsan ilişkileri de al gülüm ver gülüm olmuyor her zaman ne yazık ki.

5-Anafikir bana göre şu:

6-Almaya gelince oh ne güzel vermeye gelince yok.

7-Bu düpedüz adaletsizliktir bana göre.

8-İslamda 5 adet yönetim ilkesi vardır.

9-Herkese eşit mesafede durmak.

10-Tüm makamları geçici görmek.

11-Makamı layık olana vermek.

12-Ortak akıl ve danışmak.

13-Kamu yararını gözetmek.

14-Bu arada İhsan Eliaçık’a selam olsun.

15-Bu şiirleri yazarken ondan çok esinlendim.

16-Hatta alıntı bile yaptım.

17-Sosyal medyada gözüme ilişti paylaşmak istedim.

18-Kendisini çok takdir ederim.

19-Hep doğruyu söylemenizi tavsiye ederim.

20-Yalan ve islam yanyana olmamalı bana göre,şaka bile olsa.

21-Ahirette zaten herkesin foyası ortaya çıkacak.

22-Gevşeyin,rahat bi nefes alın ve öylesi başlayın.

(Devlet yönetiminde olduğu kadar insan ilişkilerinde de adaleti gözetmeliyiz.Yoksa acı çekeriz,kendimizi kahrederiz,olmadık düşüncelere dalabiliriz.İnsanlar arası adalet nasıl sağlanmalı konusuna geleyim.Bana göre verilen sözler tutulmalı,yapılan iyiliğin alttında kalınmamalı ve karşı tarafın gönlünü hoş edebilmekten geçer.Bazı insanlar verir az verir çok bekler,bazı insanlar vardır çok verir az bekler,bazı insanlar da vardır verdiği kadar bekler.Sevgide akarsu gibi olunmalı diyen Mevlana’ya selamlar olsun)

KARDEŞLİK ŞİİRİ(İNFİTAR SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Uzaylılar var mı yok mu?

2-Varsa ne zaman gelecekler?

3-Uzaylılar,varsanız size sesleniyorum.

4-Sizin için ne yapabiliriz?

5-Bize kendinizi göstermeniz için neye ihtiyacımız var?

6-Bize nelerden bahsedeceksiniz?

7-Her anımızı hologram gibi izleyip değerlendirip kayıt altına alabiliyor olabilirsiniz.

8-Merak ediyorum da Allah sizi ne için görevlendirdi?

9-Uzaylılardan önce kendi aramızda barışmalıyız diye düşünüyorum.

10-Allah izin versin de görebileyim o günleri.

11-Kendi aramızda barışın olacağı gün Allah izin verirse yakındır.

12-O gün geldikten sonra belki de bütün canlılar kardeş olabilir.

(Bütün canlılar parçacıklardan ve ruhtan meydana geldi.Biz 75 kg atom topluluğundan fazlasıyız.Bütün canlılar tek hücrenin farklılaşmasıyla meydana geldi diyebiliriz elimizdeki bilgilere dayanarak.Biz canlıları farklı kılan ruhtur.Uzayda bizim benzerimiz yaşam mümkün mü değil mi halen araştırılıyor.Uzayda yaşamın olup olmadığını hala bilmiyoruz ancak kendi aramızdaki yaşamı iyileştirmek elimizde.)

İLKBAHAR ŞİİRİ(TEKVİR SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Bir bebek doğduğunda

2-Bir çiçek açtığında

3-Bir kedi miyavladığında

4-Haydi.Rabbini yücelt.

5-Yücelt ki o da senden razı olsun.

6-Hesap günü geldiğinde olumlu olabilir.

7-Konuşabilse kedi kimbilir neler der.

8-Bence adamına göre laf söyler.

9-Tabi en doğrusunu Allah bilir.

10-Kedi eski Mısırda iyiliği temsil eder.

11-Yılandan fareden haşereden korur tarım ürünlerini.

12-Okşandığında kan basıncını dengeler.

13-Rivayetlere göre peygamberimiz namaz kılarken yılan yaklaşmıştı.

14-Kedi yılanı yakaladı ve öldürdü.

15-Sadece kediyi değil tüm doğayı sevmeli.

16-Doğa kadar ilham verici başka bir ortam ben bulamadım.

17-Nasibimizde varsa alabiliriz karıncadan bile ders.

18-Öyleyse açsın çiçekler,miyavlasın kediler,gülsün bebekler.

(Allah’ın düzeninde her canlı birden çok görevi üstlenmiş şekilde yaratılmıştır.Besin piramidi örneğinden yola çıkalım.Yırtıcı kediler olmazsa ceylanlar avlanmaz.Ceylanlar avlanmazsa zamanla çoğalır ve otlar da azalır.Bu da çeşitli sorunlara yol açar,enerji kaybı,zehir birikimi,birey sayısı değişimi gibi…Doğa bize gerekli bütün çıkarımları yapmamızı sağlıyor.Onun verdiği dersler bize yeter diye düşünüyorum.Karınca gibi çalışkan olmak dileğiyle…)

GÜLDÜ GEÇTİ DİZELERİ(ABESE SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Samimi,heyecanlı ve hızlı davrandım ama güldü geçtiler.

2-Onlarda eksik olan davranışları gördüler belki de…

3-Neyinize güveniyorsunuz da dalga geçiyorsunuz?

4-Gerçeklerden bahsediyorum.

5-Belki bir umut kurtulurlar diye.

6-Adamına göre muamele yapmalı diye düşünüyorum.

7-Bu islamın en büyük amaçlarından biri olan adalete ters düşer mi acaba?

8-Seversem kelimeler kifayetsiz,söversem küfürler yetersiz mi yapmalı?

9-Belki de en iyisi kısa ve öz olmaktır.

10-En doğrusunu Allah bilir.

11-Ben ateistlerle çok tartıştım,sayılarla geldim,fizikle geldim,mucizelerle geldim.

12-Onlar nefsine köle olmuş diye düşünüyorum,göremiyorlar bence.

13-Bu dünyada herkesin bir varoluş amacı var bana göre.

14-Farkında olarak yada olmayarak birilerine ilim ibret ilham oluyoruz.

15-Ateş ve Su gibi olmalı insan.

16-Karanlıkları aydınlatmalı,içimizi ısıtmalı,varolanı parlatmalı.

17-Düşünce toprağa yaşatmalı,değince tenine rahatlatmalı,içince ferahlatmalı.

18-Herşeyin aşırısı zarar.

19-Ateş yakabilir,su boğabilir.

20-Gerçek ibadet evrene,dünyaya ve insanlığa faydalı olmaktır.

21-Tecrübe,zeka,bedensel özellikler,ses tonu,seçtiğimiz kelimeler ve dahası…

22-Bunlar bir makinenin dişlileri gibidir.

23-Çarkın bir tanesi bile bozuksa diğerleri sağlam olsa da çalışmaz.

24-Önce kendi eksiklerimizi kapatalım ki diğerlerine sıra gelsin.

25-Yoksa tekrar gülünüp geçilebilir.

26-Bunlar benim görüşüm,en doğrusunu Allah bilir.

(İlk dizelerde yazdıklarım beni lise anılarıma götüren bir hatıraydı.Kendini ifade etme sorunum vardı ve bu o zamanlar diğer insanlara gülünç gelmişti.Şimdilerde o sorunun üstesinden geldim diye düşünüyorum.Bazen nasıl söylediğin ne söylediğinden daha önemli olabiliyor.Ateistler ile yaptığım tartışmalar da genelde gülüp geçmeleri ile sonlanıyor.Herkesin seviyesi farklı olduğundan uyumlu yaşamak en iyisi diye düşünüyorum.)

KUZEY IŞIKLARI DİZELERİ(NAZİAT SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Kuzey ışıkları anlatsın güneşin yararlarını.

2-Güneş ki dünyamıza enerji sağlar.

3-Güneş olmasaydı hayat olmazdı.

4-Dünya güneşe en yakın 3. Gezegen.

5-3 sayısı daha pek çok yerde karşımıza çıkar.

6-At avrat silah vatan millet sakarya yol su elektrik  giriş gelişme sonuç en boy derinlik geçmiş şimdi gelecek…

7-Üç sayısı bana göre akılda kalmanın ve pekiştirmenin sayısıdır.

8-Allah’ın hakkı üçtür derler.

9-Bu bilgileri hayatımda kullanmaya çalışırım.

10-Konuşurken,yazarken ve düşünürken 3 unsur bulmayı denerim.

11-Akılda kaldığını,hayatımı kolaylaştırdığını ve daha renkli yaşadığımı düşünüyorum.

12-Hz.Muhammed (SAV) abdest alırken de 3 defa ağza burna su götürmüştür,namaz kılarken de 3 defa rüku ve secdede sözlerini söylemiştir ve guslün farzı üçtür demiştir.Belki de bu sırdandır.

12-Tabi en doğrusunu Allah bilir.

13-Matematik insan icadıdır ve Allah insanın soyut düşüncesinin icadıyla yine insana mesajlar veriyor diye düşünüyorum.

14-İnsanı kendi silahı ile vuruyor diye düşünüyorum.

15-Zaten bu hayatta matematiği iyi olan insanlar hep iyi sıfatlardadır.

16-Problem çözme becerileri de üst düzeydedir.

17-Daha pek çok yararı olabilir,en doğrusunu Allah bilir.

18-Güneşe olduğu kadar ay,yıldız ve buluta da ihtiyacımız var.

19-Yağmur yağar gökten hayat yeşerir.

20-Yağmur yağar gökten sel de olabilir.

21-Tedbir aklın yarısıdır derler.

22-Olasılıkları hesaplarsan her durumdan fayda sağlayabilirsin.

23-Bunu becerebilmek için yegane hesap ve olasılık oyunu satrancı öneririm.

24-Oyunu kazanmak için de gerekirse taşlarını feda edeceksin.

25-Tıpkı cenneti kazanmak için canını malını ve gayretini ortaya koymak gibi…

26-Satranç bir oyundur ama hayat bir oyundan fazlasıdır.

27-Şu an belki de birer piyonuz.

28-Piyonlar asildir,asla geri adım atmaz,ta ki vezir olana dek.

(Üçleme kullanma yolları olarak sevgiler saygılar selamlar derim,teşekkürler sağol eyvallah derim,danke thanks merci derim.Bu şekilde daha iyi tepkiler aldığımı gözlemledim.Sayıların anlamsal boyutlarına ilerleyen dizelerde daha çok değineceğim.Bu anlamların hayatımıza yön vermesini,geliştirip güzelleştirmesini ve daha da anlam katmasını dilerim.)

Sitedeki
Yazarın
Önceki YazıSonraki Yazı
Önceki YazıSonraki Yazı
( Kuran Dan Esinlenmeler 1.bölüm başlıklı yazı Satranc92 tarafından 12.01.2021 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )