Kuran Dan Esinlenmeler 9.bölüm

DİLİM DİZELERİ(MAİDE SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-İnsanlar inanç bakımından dilim dilim ayrılmıştır.

2-Her biri diğerini inancına göre değerlendirebilir.

3-İnsanların inancı yaşamlarını etkiler,düzenler ve değiştirebilir.

4-Farklı farklı inançlar mevcuttur,saymakla bitmez diyebilirim.

5-Çoğu da birbiriyle çatışma durumundadır.

6-İslam ve Hristiyanlık örneğinden gidelim.

7-İkisi de tüm insanlık için tek bir doğru yol bulunduğunu,bunu başkalarına aktarılması gerektiğini ve bununla yükümlü olduğunu söyler.

8-Her iki inanç da kendisini yaymayı amaçlamıştır.

10-Bu iki din zaman zaman düşman,zaman zaman rakip genelde de komşu olarak yaşamıştır.

11-Benim görüşüm İslam’ın gelişiyle Hristiyanlık geçersiz olmuştur.

12-Hristiyanların teslis inancı vardır ama İslam’da Allah birdir,en yücedir,doğmamış ve doğrulmamıştır.

13-Hristiyanlara göre de Yahudilik tamamlanmamış bir dindi ve Hristiyan inancı tarafından tamamlandı.

14-Hristiyanlara göre İslam sapkın,genel olarak da yanlış bir öğretiydi.

15-Hz.Muhammed(SAV) onlara göre bir yalancı,deli veya kurnaz biri olabilir.

16-Yalancı,deli veya kurnaz birinin bu denli başarılı olması nasıl mümkün?

17-Hristiyanlar ile İslamın doğuş yeri aynı bölge olan ortadoğudur.

18-Hristiyanlığın yayıldığı ortaçağ Avrupasında durumlar kötüydü.

19-Güneyde İslam,doğuda bozkırlar,batıda okyanus,kuzeyde donmuş topraklar arasında sıkışmıştı.

20-Genel olarak Avrupada bir İslam korkusu vardı.

21-İslam coğrafyası ise parlak günler geçiriyordu.

22-Avrupadaki ilerleyişte ne zaman saldırıya geçilse İran diğer taraftan engel oluyordu.

23-Şii İran şahları İslamın hakim biçimini Şiilik yapmak istiyordu.

24-Bu uğurda iki taraf da yenişemedi ancak Avrupa yol almıştı bile.

25-1683 yılındaki son Türk saldırısı olan 2.Viyana kuşatması başarısız oldu.

26-Bu tarihten itibaren geri çekiliş başladı.

27-Artık 1000 yıllık Müslüman tehdidi sona ermişti.

28-18.yüzyılda Fransız devrimiyle kök salan sekülerlik ise dinin devlet işlerine karışmasını önlüyordu.

29-Avrupa milliyetçi akımlar çıkarsa da İslam Müslüman ülkelerde en etkili kimlik olmaya devam etti.

30-Kurtuluş Savaşını da bu inançla kazandık.

31-1923 yılında cumhuriyetin kurulmasına kadar,milliyetçi ve seküler hedefler ön planda olmadı.

32-Çünkü Müslüman için kimliği din de oluşturur.

33-Bu gerçeği batılılar 1979 İran devrimine kadar reddetmiştir.

34-Artık inancımız üzerine oynamaya başlamışlardır.

35-Doğru diye bilinen,İslamda yeri olmayan yanlışları çoğaltmışlardır.

36-Müslümanlığın Cuma namazı kılmayla yeterli olduğu düşüncesini sokmuşlardır.

37-Ayetlerin geçerliliğini kaybettiğini söyleyenler bile vardır.

38-Bu konuda biz,daha iyisini veya onun gibisini getirmeden bir ayeti nesh etmez veya unutturmayız demiştir Bakara 106’da.

39-Nisa 33 ayetinin gelmesiyle Nisa 11 ayeti nesh edilmiştir.

40-Batı sömürmek için fırsat kollamıştır yıllar boyunca.

41-Bu yüzden batılı olmayan toplulukları inceleme yoluna gitmiştir.

42-Onların İslam görüntüsünü eleştirmeden önce kendimizi eleştirmemiz gerekir.

43-1000 yıl boyunca İslam nasıl üstünlük kurdu da sonrasında kaybetti?

44-Avrupada İstanbul’un fethiyle birlikte yeni dönemler başlayacaktı.

45- İstanbul'un Fethinden sonra İtalya'ya giden bilim adamları, orada eski Yunan ve Roma eserlerini inceleyerek, Rönesans'ın başlamasına katkıda bulundular.

46- Rönesansla birlikte Avrupa kilisenin baskısından kurtulup modernleşme çağına geçilmiştir.

47-Eğitime verilen değer yükselmeye başlamıştır.

48-Kilisenin dar ve değiştirilemez diye düşünülen görüşü yıkılmıştır.

49-Yerine pozitif (bilimsel) düşünce hakim olmuştur.

50-Bilim ve teknikteki gelişmeler hızlanmıştır.

51-Kısaca Avrupa’nın her yönden gelişmesine ve güçlenmesine öncülük etmiştir.

52-Rönesans devamında reformu getirmiştir.

53- Papa ve kilisenin Avrupa Ülkelerinin kralları üzerindeki etkisi sona erdi ve Avrupa'da siyasal bölünmeler yaşandı.

54-Çünkü ortaçağda Papa, Avrupa krallarına taç giydirerek onların krallıklarını onaylıyor ve yönlendirebiliyordu.

55- Papanın bu gücü kaybetmesi, Haçlı Seferleri'nin düzenlenmesini engellemiştir.

56-Reform ile Avrupadaki mezhep birliği bozulmuştur.

57- Reform hareketleri, Avrupa'yı siyasi yönden zarara uğratmıştır.

58-Şarlken'in Osmanlı Devleti üzerine yapmayı planladığı Haçlı Seferi bölünmelerden dolayı gerçekleşmemiştir

59-Avrupa hristiyanlıktan uzaklaştı ve yükselmeye başladı.

60-Aynı dönemde Osmanlı Eşari görüşündeki kişileri İstanbul’a getirdi.

61-Maturidilikten uzaklaşılmaya başlandı.

62-Bunun sonuçlarını yıllarca yenilerek gördü Osmanlı.

63- İngiliz tarihçi A.Toynbee 1960 yılında yazdığı bir kitapta şöyle diyor:

64-Güney Müslümanlığı, EŞARILIK (Fas'tan Arabistan'a) bizim için tehlike olmaktan çıkmıştır. Bir şeyh satın alır, hepsini yönetirsiniz.

65-Bizim için Kuzey Müslümanlığı, MATURIDILIK (İstanbul'dan Buhara'ya Türk bölgesi) tehlikelidir. Bunlar bilimle barışıktır.. O nedenle her zaman Atatürk gibi bir asi çıkarabilir. Önlemi şimdiden alınmalıdır."-

66-Uhud savaşını hatırlayalım.

67-Hz Muhammed’in emrinden çıkan Müslümanlar yenilgiye uğramışlardır.

68-Biz de aynı şekilde Allah’ın yolundan çıkarsak kaybederiz.

69-Uhud yenilgisine rağmen Müslümanlar uzun yıllar sonunda kazanmışlardır

70-.Bugün yaşadıklarımızın bütün sebebi eğitimsizlik,insanlar doğruyu yanlışı tam olarak bilemediği için eskiden beri üzücü olaylar yaşıyoruz.

71-Bugünkü İslam ülkeleri için de geçerlidir bu.

72-Benim görüşüm ise iyilik ve adaleti emreden Allah’ın kitabı Kuran’ın hakim olduğu bir dünyaya barış gelecektir.

73-Geçmişten ders almayanlar şimdiyi ve geleceği de yönetemezler.

74-Bizim de özümüze dönmemiz gerekiyor,hem de hemen.

(Bu dizeleri yazmama yardımcı olan Bernard LEWIS-İslam ve Batı kitabını tavsiye ederim. Özümüze dönmemiz gerektiğinden bahsediyorum ancak bu nasıl olacak?Cevabı Kuran’da açık açık yazıyor.Ben de defalarca tekrarladım dizelerimde.Batı ileride olabilir ama bu onları geçemeyeceğimiz anlamına gelmez.Üstün ahlakımızı toplumsal yaşama uydurabilirsek bunu başarabiliriz ve başaracağız inşallah.)

DELİKANLI DİZELERİ(NİSA SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Delikanlılar,kanınız kaynıyor biliyorum.

2-Ancak bu kaynama sizin aşırıya gitmenize neden olmamalı.

3-Bazı hatalar vardır ki telafisi olmayabilir.

4-Size uymamız gereken görgü kurallarından bahsetmek isterim.

5-Öncelikle yalandan uzak durmalıyız.

6-Beyaz yalan bile olsa en küçüğü bile öylesine zararlıdır ki…

7-Ancak can güvenliğin yoksa durum değişebilir.

8-Yoksa durumu anlık olarak kurtarma çabası içine girilmemelidir.

9-Sonra diğer insanları kendimizden küçük görmekten kaçmalıyız.

10-Her insan bize bir yol gösterebilir,bir bilgi öğretebilir,yeni ufuklar kazandırabilir.

11-Onları küçük görerek aslında kendimizi balon gibi şişiriyoruz.

12-O balon da bir gün patlayabilir,hazırlıklı olmalı.

13-Sırada kanın neden kaynadığı konusu var.

14-Ergenliğe geçişle birlikte artık uyanış başlamıştır.

15-Bazı hormonlar devreye girmiştir.

16-Delikanlı olmak çevreye bu hormonların etkisiyle zarar vermek anlamına gelmez.

17-Duygusal ilişkiler içine girilebilir,bunda sorun yok.

18-Ancak delikanlı kimseye istemediği bir davranışta bulunmamalıdır.

19-Çünkü bu dünya etme bulma dünyası,yaşatan da yaşıyor bir gün yaşattıklarını.

20-Duygusal ilişkiler deyince bu konularda dikkatli olmak gerekiyor.

21-Bir delikanlı başka bir delikanlının sevdalısına yaklaşmamalıdır.

22-Ayrılmış olsalar bile gerekiyorsa ayrılan kişiye sorulmalıdır senin hala hislerin var mı ona karşı diye.

23-Delikanlı beden sağlığına dikkat etmelidir.

24-Çünkü sağlam kafa sağlam bedende bulunur.

25-Spor etkinlikleri kendisini göstermede ona yardımcı olacaktır.

26-Bu sayede özgüven toplayabilir,başarılı olabilir,mutlu hissedebilir.

27-Delikanlı ne aşırı harcamalı,ne çok kısmalıdır,ikisi arasında bir yol tutmalıdır.

28-Baba parasıyla geçiniyorsa bilmelidir ki o para kolay kazanılmıyor.

29-Onlara karşı da sorumlulukları vardır.

30-Delikanlılığın verdiği coşkuyla gaza gelmeler yaşamamalıdır.

31-Delikanlı sadece Allah rızasını kazanma konusunda hırslı olmalıdır.

32-Diğer bütün konulardaki hırs sidik yarıştırmaya benzer.

33-O anda farkına varmasa da ileride tükenmişlik yaşamasına yol açabilir.

34-Bir başka konu da delikanlı kendinden üstün kişilere imrenmelidir.

35-Kendine ve onlara zarar verecek bir şekilde kıskanmamalıdır.

36-Delikanlıların aralarındaki fark çalışma üstünlüğünden kaynaklanıyor olabilir.

37-Yeterli çalışma ile fark kapanabilir hatta öne bile geçilebilir.

38-Önemli bir konu da delikanlının cesur olmasıdır.

39-Cesur olacaksın,adaletsizliğe boyun eğmeyeceksin,gereği neyse onu yapacaksın.

40-Bu dediğim cahil cesareti veya gözü kapalı olaya dalmak ile karıştırılmamalı.

41-Korkakça yaşanmış bir ömür boşa yaşanmış gibidir.

42-Yaptıklarından bir an,yapmadıklarından bir ömür pişman olurmuş insanoğlu.

43-Delikanlı dediğin çakı gibi olmalı,tut bir işin ucundan deyince tembelliğe kapılmamalı.

44-Çünkü işe yaramak insanı kendine iyi hissettirir.

45-Harekette bereket vardır derler,çok da haklılar.

46-Ancak bu hareketler bir başkasının zararı,acısı,üzüntüsü olmamalı.

47-Karıncayı bile incitmemeli delikanlı.

48-Bilmesi gerekir aldığı ahın karşısına bir gün çıkacağını.

49-Yalnız kendisine bir kötülük yapıldığında kabuğuna çekilmemelidir.

50-Haksızlığa uğradığını düşünüyorsa bunu anlatması gerekir.

51-Nisa 148 bunu yapmamızı söyler.

52-Delikanlı için zor olsa da sabretmeyi bilmelidir,bilmese de öğrenmelidir.

53-Evrenin bir yasasının da süreçlerle ilerliyor olmasından bahsetmiştim.

54-Ancak bilinmelidir ki sabır farklı,yerinde sayarak beklemek farklı,tahammül farklı.

55-Sabır demişken bir konuya daha değinmek istiyorum.

56-Delikanlı zamanını iyi yönetmelidir.

57-Boş kaldığında hemen başka bir işe koyulmalıdır.

58-İnşirah 7-8 bunu emreder.

59-Ailesini,arkadaşlarını,iş yaptığı kişileri yada herhangi kimseyi bekletmemeye özen göstermelidir.

60-Çünkü geçen zamanı geri getiremezsin.

61-Geri getiremeyeceğimiz yaşanmışlıklar da vardır.

62-Bunlar hoş birer anı şeklinde olmuşsa ne mutlu.

63-Hoş anılar biriktirmek istiyorsa delikanlı kendini donatmalıdır.

64-Evrenin bir yasası da sen ona hazır olduğun zaman gereken neyse seni bulur.

65-Güzel arkadaşlıklar,güzel eserler,güzel sohbetler yapılmışsa ne mutlu…

66-Delikanlı yeri geldiğinde gırgır da yapar.

67-Delikanlı yeri geldiğinde edebi de konuşur.

68-Delikanlı yeri geldiğinde mantıklı da konuşur.

69-Ancak önemli olan bir sınır vardır,o sınır aşılmamalıdır.

70-Herkesin duyarlılığı aynı değildir.

71-O yüzden delikanlı büyüklerine saygılı,küçüklerine sevgi dolu,yaşıtlarına da önem verir şekilde yaklaşmalıdır.

72-Söz verdiğinde tutmalıdır delikanlı.

73-Güven duygusu zarar gördüğünde onarılması zordur.

74-Başkalarının diline düşme tehlikesi de cabası.

75-Delikanlı bunu bilerek her zaman mantıklı davranmalı.

76-Delikanlı bu mantığı yeri diline,eline,beline de uygulamalıdır.

77-Yapamazsa zor durumlara düşmesi kaçınılmaz.

78-Delikanlı gönlüne söz geçirebilmelidir.

79-Bu zor gelebilir o yaşlarda ancak en azından denemelidir.

80-Kalbine,akan deli kanına ve en çok da gözlerine hakim olabilmelidir.

81-Bakışlar ele verir çünkü en çok insanı.

82-Aşk şiirinde de yazmıştım gözler kalbin aynasıymış diye.

83-İnsan da gözlerinin içini güldüreni sever.

84-Delikanlı aynı zamanda ince fikirli de olabilmelidir.

85-Özel günler,hoş süprizler,hediyeler genelde gözlerin içini güldürür.

86-Bunların uygulanması hafızalarda kalıcı etki bile bırakabilir.

87-Bence sevmek sevilmek için nedenler bulmalıyız.

88-Öfkelenmek,üzülmek,kırılmak,kızmak veya çekip gitmek, bunlar kolaydır.

89-Herkesin kendince nedenleri olabilir ama bu %100 uzaklaşma nedeni olmalıdır.

90-Ayrıca nasıl emin olabilirsiniz sizin gerçekten haklı olduğunuza?

91-Hak ve adalet kavramları sizin için ne ifade ediyor?

92-Benim gözlemlediğim bu kavramlar herkes için farklı.

93-Birinin adil bulduğunu diğeri bulmuyor.

94-İşin içine duygular girdiğinde işin içinden de çıkılmıyor.

95-O yüzden delikanlı önce hak ve adalet kavramları üzerine iyice düşünmelidir.

96-Bunu yapması uzun bir zamanını alacak olsa da yapmalıdır.

97-Günlük koşuşturmacalar içinde ertelese de isterse zaman ayırabilir.

98-Delikanlılar bu dediklerimi yaparsa ne mutlu.

99-Yazdıklarımı da okumuşsa hem bana hem kendisine ne mutlu.

100-Delikanlı bir birikime sahip olmuş demektir.

101-Ancak bu bilgiler onu sakın ola diğer insanları küçümsemeye yol açmamalı.

102-Şeytan da kibir yüzünden kovuldu.

103-Bu gerçeğin bize kıyamete kadar yetmesini diliyorum.

104-Delikanlı şunu devamlı hatırlamalıdır.

105-O gelecek zamanlar için bir koca ve  baba adayıdır.

106-Belki de evrendeki en zorlu iştir çocuk yetiştirmek.

107-Bu işi özenle yapabilmesi için erkenden sorumluluk alabilmelidir.

108-Eşine de Allah’ın emaneti olarak bakması gerekir.

109-Bu dünya bir ayna,eşi de bunu en iyi farkına vardıranı…

(Terbiyeli,ahlaklı,gelişmiş bir nesil istiyorsak onlara düzgün örnek olmalıyız.Gerekli yerlerde gerekli tavsiyeleri vermeliyiz.Hayatı öğrenmesine ön ayak olmalıyız.Bebeklik,çocukluk ve ergenliğini uslu geçirenler ileride topluma faydalı birer birey olabilir.Özellikle delikanlılar dedim çünkü onlar hala toplumda yaparsın aslanım,yürü be koçum,kim tutar seni gibi kalıplarla yetiştiriliyor.Erkekler eğitilsin ki eşine iyi davransın.Eşine iyi davranan erkekler olma dileğiyle inşallah…)

İNANÇ DİZELERİ(ALİ İMRAN SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Ge-le-cek.

2-Bizim çabalarımızla şekillenecek.

3-Kimler nerede ne kadar nasıl ne zaman şekillendirecek?

4-Kaç farklı kimliğimiz olacak?

5-Nerelerden gelip nereye gideceğiz?

6-Ne kadar çabalayacağız?

7-Nasıl bir yöntem izleyeceğiz?

8-Ne zamana kadar devam edecek?

9-Kimlik konusuna değinmek istiyorum.

10-Kişi kendini pek çok farklı biçimde tanıtabilir.

11-Türk yada kürt,ateist yada Müslüman,oralı yada buralı hatta balık burcu yada aslan burcu…

12-Bu kadar farklı kimlik varken biz hangisini seçiyoruz?

13-Kişi ne zaman nerede kimden hangi milletten doğduğunu seçemez.

14-Ancak inanç konusunda seçebilir.

15-Kişinin inancı onun yaşamını yönlendirir.

16-Farklı inançlara sahip olabiliriz.

17-Biri diğerine üstünlük kurmaya çalışıyor olabilir.

18-Biri diğerini geçersiz kıldım diyebilir.

19-Biri diğerine karşı savaş açmış bile olabilir.

20-İnancını destekli tutamayanlar ise boşluğa düşebiliyor.

21-İmam hatiplileri deist yapan 21 soru adında bir haber okudum.

22-Bana yarım hekim candan yarım hoca imandan eder sözünü hatırlattı.

23-O sorulara ve kendimce verdiğim cevaplara burada değinmek istiyorum.

24- Allah bizim cennete ve cehenneme gireceğimizi biliyor neden bizi imtihan ediyor?

25-Çünkü Allah kimin daha iyi iş çıkaracağını görmek istiyor.

26-Bu evreni kim daha güzel kılacak onun sınavını yapıyor.

27- Öldükten sonra dirileceksek neden ölüyoruz?

28-Çünkü topraktan geldik ve toprağa döneceğiz.

29-Atomlarımızla karbon,azot,su ve başka maddelerin dönüşümüne katılacağız.

30-Diriliş de gerçekleşecektir,tıpkı yağmurdan sonra toprağın yeşermesi gibi…

31- Allah her şeyi bildiği halde neden bizi yarattı?

32-Gizli bir hazine idi,bilinmek istedi hadisi ile bunu açıklayabilirim.

33-Her sanatçı sanatının görülmesini ister.

34-Bizler Müslüman ailede doğduğumuz için mi Allah’a inanıyoruz. İnanmayan aileden doğanların suçu ne? Allah akıl vermiş ama bizlere de vermiş ama biz de tam kullanamıyoruz?

35-Müslüman ailede doğup dinsiz olan çok kişi tanıyorum.

36-Dinsiz ailede doğup inançlı olan kişiler de biliyorum.

37-Ayrıca inanmayan ailede doğmak suç değildir.

38-Bu durum kazanca bile çevrilebilir.

39-Allah akıl vermiş diyor cümlede.

40-Aklını doğru kullanabilen bu hayatta fark yaratır.

41-Bu soru kendi içinde çelişiyor bana göre.

42-Allah bizi seviyor da neden günah işlememize izin verip sonra bizi yakıyor?

43-Öncelikle Allah insana zulmetmez,insan kendi kendine zulmeder.

44-Bunu bir örnekle açıklamaya çalışayım.

45-Ders çalışmaya bir öğrenci kötü not alırsa suçlu Allah değildir.

46-Allah öğrenciye çalış,bilgilen,üret derken öğrenci nefsine hoş gelen boş eğlencelerle vakit geçirirse suçlu Allah değildir.

47-Günah işleme konusuna da gelecek olursak onu da şu şekilde açıklamaya çalışayım.

48-Allah insana akıl,özgür irade ve seçme özgürlüğü vermiştir ve gerçek hesabın ahirette olacağını söylemiştir.

49-Allah günah işlememize izin vermeseydi o zaman sınav olmazdı.

50-Yakma konusuna da değinmek istiyorum.

51-Cehennem nasıl betimlenir önce onu anlamamız gerekli diye düşünüyorum.

52-Orası bir işkence evi mi yoksa farklı bir yer mi önce onu anlamalıyız.

53-Sonsuzluk kavramı akıl almaz bir şey, Allah’ın sonsuz olmasını nasıl algılayabilirim?

54-Bunun için matematik iyi bir araçtır.

55-Nasıl ki 1 ile 2 arasında sonsuz kesirli sayılar varsa Allah’ın ilmi de o kadar sonsuzdur.

56-Nasıl ki pi sayısı virgülden sonra sonsuza gidiyorsa ve bir daire meydana gelebiliyorsa Allah’ın da bu şekilde hem zihinsel hem fiziksel varoluşun nedeni ve sonucu olduğunu düşünüyorum.

57-Tabi en doğrusunu Allah bilir.

58- Allah neden bir kuluna eziyet verirken diğerine rahatlık veriyor. Rabbimiz neden bu konuda eşit davranmıyor?

59-“Biz sizi, çaresiz, biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri!”

60-Kuran’ı bir bütün olarak ele almalıyız.

61-Asıl varılacak yer ahirettir.

62-Ayrıca dünyada ne kadar çok mahrum kalırsan o kadar ahirette rahat edebilirsin.

63-Bu dünyada rahat olanın ahirette de rahat olacağına dair açık bir ayet yok.

64-Eşitlik her zaman adaletli olan değildir.

65-Şu şekilde bir örnek vereyim.

66-İnek ile koyuna eşit miktarda yem verdik diyelim.

67-Koyuna yetebilir ancak inek daha fazlasına ihtiyaç duyabilir.

68-Kaderde ne zaman öleceğimiz belli ise neden sadaka ömrü uzatıyor? Kaderde cennete ve cehenneme gideceğimiz belliyse neden ibadet ediyoruz?

69-Öncelikle kader konusuna ele alalım.

70-Su şiirinde kaderin değişen ve değişmeyen olmak üzere 2 durumu olduğunu ve bunların paralel ilerlediğinden bahsettim.

71-Ne zaman öleceğimiz ise bunların kapsamında Allah’ın kontrolündedir.

72-Sadaka ömrü uzatır hadisine de değinelim.

73-Burada kastedilen ömrün daha keyifli,huzurlu,sağlıklı,belalardan uzak geçmesi olabilir.

74-İnsan kaderini hem Allah hem kendi belirler.

75-Ayrıca Allah kalu beladan sonra ruhların bu sözünde ne kadar doğru olduğunu görmeleri için dünyaya sınav olarak göndermiştir.

76-İbadet ediyoruz ki sözümüzde durduğumuzu gösterelim,Allah’ın rızasına layık olduğumuzu belli edelim.

77-Allah’ın ihtiyacı yokken bizi niçin test etmekte?

78-Allah’ın bize ihtiyacı yok ancak bizim Allah’a ihtiyacımız var.

79-Ayrıca Allah’ı canı sıkılmış bir çocuk gibi betimlemek doğru değildir.

80-Bu sorunun cevabını önceki dizelerde kim daha güzel evreni şekillendirecek şeklinde yazdım.

81-Cennette birini istiyorum o da başka birini, ne olacak?

82-Cennet belki de pek çok imkanın bulunduğu bir yer olabilir.

83-Fiziksel kısıtlanmalar bile ortadan kalkabilir.

84- Allah kötülüklere neden engel olmaz?

85-Bu sorunun da cevabını önceki dizelerde yazdım.

86-Biz putperestleri eleştiriyoruz ama biz de Kabe’nin etrafında dönüyoruz?

87-Biz Müslümanlar Allah rızası için yapıyoruz.

88-Allah Hac suresinde emretmiştir tavaf etmeyi.

89-Kimi ne kadar çok seversek etrafında pervane oluruz,belki de bundandır.

90- Ya Hristiyan veya ateistler haklıysa?

91-Müslümanların haklı olduğunu düşündüğüm yüzlerce dize yazdım önceki sayfalarda.

92-Bu dünyaya gelmek benim tercihim değil. Allah bunun benim seçimim olduğunu ve hatırlamadığımı söylüyor.

93-Kalu beladan sonra ruhların direk cennet ve cehenneme gitmesi Allah’ın adil sıfatıyla çelişirdi.

94-O yüzden bir imtihan düzenlendi.

95-Allah kalplerini mühürlediği insanları niçin cehennemle cezalandırıyor?

96-İnsan yaptıklarıyla kalbini,zihnini,ruhunu iyilikle veya kötülükle doldurur.

97-Kötülükler yapan kişi de kendi kalbini mühürlemiş olur.

98-Ayrıca ateist ve deistlerde hep Allah’ı suçlu bulma mantığı seziyorum.

99-Bu ise bana göre kolaya kaçmaktır ve yanlıştır.

100- Kelam dersinde mucize, olay görüyoruz ama hiçbirinin delili yok. Sadece anlatılıyor bana göre delil yok.

101-Evrenin tamamı mucizelerle doludur.

102-Belirli fiziksel sabitler var,belirli kurallar var,belirli dönemler var.

103-Mucizeden kasıt fizik kurallarının değişime ise önceki dizelerde bundan bahsetmiştim.

104-Hz.Musa ve Kızıldeniz’i ikiye ayırmasından bahsetmiştim.

105-Allah niçin önceki kitapların bozulmasına izin vermiştir?

106-Bozulma değil,geçersiz kalma söz konusudur.

107-Ayrıca Allah’ın insanı özgür bıraktığından bahsetmiştim.

108-Önceki kitaplar da Hz.Muhammed’in(SAV) geleceğini bildirmişti.

109- İçki öncekilere yavaş yavaş yasaklanırken bizlere neden direk haram kılındı?

110-Bu soruda yanlış bilgi vardır.

111-Kuran’da içkinin kademeli olarak yasaklanması söz konusudur.

112-Yine de zaruret halinde haramlar helal olur sözünü hatırlamak gerekir.

113-Allah’ın hep ‘ben yaptım, ben yarattım demesi’ tuhafıma gidiyor.

114-Hatırlatan şiirinde bu konudan bahsetmiştim.

115- Allah bizi yaratmasaydı ne ile uğraşırdı?

116-Bu soruya ne cevap verilebilir bilmiyorum.

117-Yaratmıştır bir kere artık ve bu soru üzerine düşünmek bize ne fayda sağlar?

118- Kuran’da kadın ve erkek niçin eşit değil?

119-Doğada da eşitlik söz konusu değildir.

120-Erkek soyu devam ettirmek için daha çok çabalamalıdır.

121-Bakın horoza,aslana,tavuskuşuna,hepsi daha gösterişli.

122-Erkek olan da adaletin sağlanması için daha güçlü olmalıdır.

123-21 soruya cevap vermeye çalıştım Allah’ın izniyle,daha güzel gelecek için.

(Benim dizelerimin yanında Hubeyb Öndeş adlı arkadaşımın blog sayfasına da bakabilirsiniz.Kendisi de sorgulayan bir Müslümandır.Link altta mevcuttur: https://hubeyb.blogspot.com/2019/04/ateistlerin-kurandaki-problemler-baslkl.html?m=1&fbclid=IwAR1xctb92DVI2MRsM2EkzZWvOIhLP5eIespo99Q2U8JOLl2-KKwssjRDo4g ayrıca ‘’Bir Sorgulayan Müslümanın Gözünden Ateistlerin "Kurandaki problemler" başlıklı 99 eleştirisine cevap’’ olarak da aratabilirsiniz.)

KEDİ DİZELERİ(BAKARA SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Yö-ne-liş.

2-Bu zamana kadar bu kadar dize yazabildiysem Allah’ın izniyledir.

3-Allah, onun rızasını kazanmak için içtenlikle davranana gerçekten yardım ediyor.

4-Bu dizeleri yazmak uzun denebilecek bir zamanımı aldı.

5-Ancak bu süreç oldukça hoşuma gitti.

6-Çünkü bu dizeleri yazarken gerekli ilhamı çevremden aldım diyebilirim.

7-Bazen bir kişi,bazen bir haber,bazen bir oyun bana yardımcı oldu.

8-Bilgiyle,istekle,heyecanla yazmaya yöneldim.

9-İyilik ve kötülüğün savaşı devam edecek olsa da ben iyiliğin kazanması için elimden gelenin en iyisini yapmaya çabalıyorum.

10-Gerçek iyiliğin kaynağının da Allah olduğunu anladım.

11-O bize durmadan bağışlıyor,her zerremizi bize hizmet ettiriyor,biz farketmesek de bizi koruyor.

12-Biz farketmeden bize iyilik yapan bir hayvandan bahsetmek istiyorum.

13- Özel bir hayvan olan kediden bahsedeceğim.

14-Tarihte medeniyete geçişin en büyük göstergelerinden biri de tarımdır.

15-Kediler de fare,yılan ve haşerelere düşman olduğundan iyilikle simgelenmiştir.

16-O derece önem kazanmıştır ki eski Mısırda tanrılaştırılmıştır.

17-Gece görme yeteneklerinden dolayı tanrının yeryüzüne inmiş hali sanıyorlardı.

18-Bağımsızlıklarına çok düşkün olmaları ve kendisini istediği zaman sevdirmesi kediyi diğer hayvanlardan ayırıyor,onu karakter sahibi yapıyor.

19-Kedilerin en belirgin özelliği de dört ayak üzerine sorunsuz düşerler.

20-Fizyolojik olarak kasları,eklemleri,denge mekanizmaları bu şekilde tasarlanmıştır.

21-Peygamberimize namaz kılarken yaklaşan yılanı bir kedi öldürmüştür.

22-Aynı zamanda kedi öldüren kişinin affedilmesi için 7 cami yaptırması gerektiği rivayet edilir.

23-İslamiyet’te kediler “temizlik” ile simgelenmiştir ve saygın bir yer edinmişlerdir.

24-Öyle ki, Hz. Muhammed’in bile bir kedi dostu olması Müslüman kedi severler için tam bir övünç kaynağıdır.

25-.Fransa'da yapılan bir araştırma, kedi mırlamasının insanı stresten arındıran bir etki yaptığını kanıtladı.

26-Mırıltı, hem kulak yoluyla hem de deriye yakın sinir uçları kanalıyla mutluluk veriyor.

27-Ayrıca kedi sevmek yüksek tansiyonu düşürüyor ve depresyona da iyi geliyor.

28-Günümüz insanının en büyük sorunu olabilir depresyon.

29-İnsanların bu duruma gelmesinin bir nedeni kötü yaşam koşullarından olabilir.

30-Bunlara çözüm bulunması durumunda mutsuzluk da ortadan kalkabilir.

31-Mutsuz insanlar sağlıklı üretemez,çalışamaz,düşünemez.

32-Bu kötü durumları yaşamak zorunda mıyız?

33-Allah’ın dediğini yaparsak durumumuz iyileşebilir.

34-Herkes Allah’ın dediğini yapmak istemeyebilir.

35-İnsanlar sorar bazen,nedir bu Allah diye.

36- BİR,ALLAH,ALLAH TEK,EŞİ BENZERİ YOK,YERİN VE GÖĞÜN HÜKÜMDARI,ZAMANI VE BİLİNCİ BİRLİKTE DÖNDÜRENDİR,NE KADAR UĞRAŞSAK DA ONU ASLA TAM OLARAK TANIMLAYAMAYIZ ÇÜNKÜ O TEK.

37-İnsanlar yine sorar bazen,kim Allah’ı yarattı diye.

38-Herşey Allah’a muhtaçtır ama O hiçbirşeye muhtaç değildir.

39-Allah’ın Samed isminin anlamı budur.

40-Herşeyin egemenliği onun elindedir.

41-Matematikte kuraldır,saymaya birden başlanır.

42-Nasıl saymaya birden başlıyorsak bu evreni de Allah ve devamında O’nun ilminin yansımaları şeklinde düşünmeliyiz.

43-Bu evrende soyut somut ne varsa toplamı Allah ve ilminin yansımalarıdır diyebilirim.

44-Dediğim gibi ne kadar uğraşsam da yeterli tanıma ulaşamam.

45-Allah ayetlerde bazen O bazen ben bazen biz diyor,buna da açıklık getireyim.

46-Ben ifadesi içeren ayetler, Allah’ın doğrudan doğruya kendinden bahsettiği ayetlerdir.

47-O ifadesi içeren ayetler, Peygamber’in Allah’tan bahsetmesi ve onun hakkında öğretici aktarım yapması için inmiş ayetlerdir.

48-Biz ifadesi Allah’ın büyüklüğünü ifade eden ayetler olabilir.

49-Nasıl saygı duyduğumuz kişilere “Siz” diyorsak, alemlerin Rabbi olan Allah da büyüklüğünü ifade etmek istediği yerlerde kendisine “Biz” demektedir.

50-İngilizcede kullanılan ‘’Royal We’’ gibi…

51-Kur'an’da, dağların sabit olduğu geçiyor. Kıtaların ve dağların hareketli olduğu söylendiğine göre bu bilgi yanlış,dolayısıyla da Kuran yanlış değil mi?

52-Eğer Allah’ın indirdiği Kuran ile Allah’ın yarattığı doğa  arasında bir farklılık söz konusu değildir.

53-Bu kısa girişten sonra konuyu değişik açıdan değerlendirmek mümkündür:

54-Öncelikle, Kuran'da dağların hareket etmediğine dair bir ayet yoktur.

55-İkincisi; bir nesnenin değişik pozisyonları olabilir.

56-Örneğin yerküresi güneşin etrafında dönüyor ve hareket halindedir.

57- Fakat aynı yerküresi, insanlar için sakin bir zemin olarak varlığını sürdürmektedir.

58-Bu hareket ve bu dinginlik birbirinin zıddı değil, ayrı konumların farklı gerçekleridir.

59-Dağlar için de aynı şey söylenebilir.

60-Bir yandan gözle gördüğümüz gibi sabit, durağan, yerinde kazık gibi çakılmışken, diğer taraftan kıtalar hareket ettiği için onlarla beraber hareket etmektedir.

61-Bununla ilgili Neml 88 okunabilir.

62-Tarık Suresi 7. Ayette bilimsel hata olduğu söyleniyor.

63-Söz konusu iddiayı analiz etmeden önce Tarık Suresi 5-8’e göz atalım:

64-

5. İnsan, neden yaratılmış olduğuna bir baksın.

6. Atılan bir sıvıdan yaratıldı.

7. Bel ile kaburgalar arasından çıkar.

8. Kuşkusuz O, onu yeniden döndürmeye gücü yetendir. (Tarık 5-8)

65-Ayetlere dikkatli bakarsak; 5, 6 ve 8. ayetlerde insandan bahsedildiğini göreceğiz. 5. ayette “neden yaratılmış olduğuna bir baksın” denilen insandır.

66- 6. ayette “atılan bir sıvıdan yaratılan” da insandır.

67-  8. ayette “yeniden döndürülme”sinden bahsedilen insandır.

68-Peki, o zaman 7. ayette “bel ile kaburgalar arasından çıkar” denilenin insan olduğunu düşünmüyoruz?

69-Bizce önceki iki ayette ve sonraki ayette “insan”a atıf yapıldığı için bu ayette de atıf yapılanın “insan” olduğunu düşünmek daha uygundur.

70- Dolayısı ile 7 ayette meniden ziyade, bel ile kaburgalar arasından çıkan şey insandır.

71- Ay’ın yarılması konusunda ne diyeceksiniz?

72-Kamer suresi:

1-    "Saat yaklaştı ve Ay yarıldı.

2-     Bir mucize görseler hemen yüz çevirirler ve 'süregelen bir büyüdür' derler.

3-    Yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş yerini bulacaktır.

73-Bahsedilen ayetlerin mucizeyle ilgili olduğunu savunanların yanısıra kıyametten önce yaşanacağını söyleyenler vardır.

74-Dolayısıyla henüz yaşanmadığını ama kıyametten önce gerçekleşeceğini yorumlayanlar var.

75-Ben de bu şekilde düşünüyorum.

76-Ay gerçekten yarılmış olsaydı kayıt altına alınmış olurdu.

77-Her canlının çift yaratıldığı ayeti için ne söyleyeceksiniz?

78-Zariyat 49 ayeti bazı meallerde dişili erkekli ifadesi barındırıyor.

79-Bu şekilde olsaydı doğru olmazdı çünkü bakteriler virüsler tek hücreli,bazı canlılar da hermafrodittir.

80-Maurice Dirac,pozitronun keşfedilmesiyle çift yaratılma temel ilkesini kurmuştur.

81-Elektron, atomu meydana getiren temel elemanlardan biridir.

82-O, negatif olarak, en küçük elektrik yük birimine sahiptir.

83- Pozitron da elektronun kütlesi kadar kütleye sahip olmakla birlikte onunkinin aksine pozitif elektrik yükü taşıyan elementer bir taneciktir.

84-Fiziğin temel yapılarından biri olan 'çift yaratılma' kuralına göre, kâinatın herhangi bir noktasında bir partikül yaratılınca, onunla birlikte otomatik olarak ikizi, yani zıt olanı da meydana gelmektedir. Bunların en meşhurlarını şöylece sıralayabiliriz:

-Elektronun zıt ikizi pozitron.

-Protonun zıt ikizi antiproton.

-Nötronun zıt ikizi antinötron

-Nötrinonun zıt ikizi antinötrino.

85-Bu evrende olan bir maddenin başka bir evrende zıt eşi olamaz mı?

86-Atomun pozitif yükü çekirdeğinde, negatif yükü ise diğer kısımlarındadır.

87-Öyle ise çekirdeği negatif, elektronları da pozitif olan atomlar niçin olmasın,yani maddenin zıt eşi niçin olmasın?

88-Kalp sadece kan pompalamaz mı,beyin ne iş yapıyor o zaman?

89-Kalp, daha önceleri düşünüldüğü gibi basit anlamda pompalama işleminden öte fonsiyonel bir “beyin” tarzında işlem gören, karmaşık bir sisteme sahip bir yapıda olduğu son zamanlarda bilim insanlarınca tespit edilmektedir.

90- Yeni bir disiplin olarak ortaya çıkan nörokardioloji bilimi de kalbin duyusal ve “bilgi“yi alıp, işleyen çok gelişmiş bir organ ve bir merkez olduğunu göstermektedir. Kalbin içindeki sinir sistemi ya da “kalp beyni”, beynin serebral kortexinden bağımsız öğrenme, hatırlama, işlevsel kararlar alabilme fonksiyonlarına sahiptir.

91-Bunun da ötesinde, pek çok deney göstermektedir ki; kalp üst beyin merkezlerini (algı, idrak, duygusal işlem) etkilemek için beyne sürekli olarak sinyaller yollar.

92- Kalbin beyin ve vücud ile kurduğu yoğun nöral iletişimine ek olarak, kalp elektromanyetik etkileşim vasıtasıyla beyinle ve beyin vasıtasıyla da tüm vücud ile bilgi aktarımı, iletişimi içerisindedir

93-Kalp, vücudun en güçlü ve geniş kapsamlı elektro manyetik alanını üretir. Beynin ürettiği elektromanyetik alanla kıyaslandığında kalp beynin ürettiğinden 60 kat daha geniş kapsama ve her hücreye nüfus etme özelliğine sahiptir.

 

94-Kalp atışının yaydığı enerji dalgaları, kalpten tüm vücuda yayılmakta ve tüm organ ve diğer yapılarla etkileşime girmektedir.

95-Bu dalgalar, tüm vücutta meydana gelen özellikleri ve hareketliliği enerji dalga yapılı kalıplarda kodlar ve kaydederler.

96- Bu yolla kodlanan bilgi yani kalbin yaydığı dalgaların okuduğu bilgi, bedeni okuyup kodladıktan sonra bedene yönelik bedensel faaliyetlere yön vermekte ve bu faaliyetlerin bir bütünlük içinde uyumlu bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır.

97-Ayrıca yeni bilgiler göstermektedir ki; kalbin alanı doğrudan “sezgisel” algılamayı içermektedir.

98-Deneysel çalışmalardan elde edilen bulgulara göre, hem beyin hem de kalp gelecekte olacak bir olayı, o olay olmadan önce bilgisini alıp ve cevap verebilmektedir.

99-Daha da şaşırtıcı olanı, kalbin beyinden daha önce bu “sezgisel” bilgiyi algılamasıdır.

100-Bu belki de kalbin beyne göre daha geniş olan elektromanyetik alanının uzay ve zaman içerisinde, “öte” diyebileceğimiz noktadaki bilgileri kapsayan daha güzel enerji alanı ile girdiği etkileşimi ile olabilmektedir.

101-Tasavvufta kalp ne anlama gelir bilir misiniz?

102-Yere göğe sığmayan Allah’ın inananın bedeninde tercih ettiği yerdir.

103-Tasavvufta ilk hedef kalp temizliğidir.

104-Manevi kirlerden arınmadıkça gerçek temizlik gerçekleşmez.

105-Bu manevi kirleri Düzen dizelerinde anlattım.

106-Hz.Muhammed’in(SAV) temel görevi de dini anlatma ve manevi kirlerden arındırma olmuştur.

107-Bu görev tam olarak neyi anlatmaktı?

108-İslamın özü nedir?

109-Bunun cevabını şeytan aracılığıyla vereceğim.

110-Şeytan bilgi,güç,iş bakımından üstündü.

111-Ancak Allah’a karşı gelerek kibir denilen ahlaksızlıkta bulundu.

112-İslamın özü de burada saklı.

113-Şeytana boyun eğmemek,Allah Kuran ve sünnete uyabilmektir

114-Ancak günümüzde çoğumuz kalp yerine mide ile düşünüyoruz.

115-Biriktiriyor,israf ediyor veya zarar veriyoruz.

116-Bu gidişi nasıl düzeltmeli diye düşündüm 23.06.2013’te.

117-Doğru bilgi ile insanların Allah'a yönelebileceğini anladım.

118-Bir kişi değişir dünya değişir.

119-Bir mum yakılır karanlık kaybolur.

120-Bir ses duyulur beyinde yankılanır.

121-Gerçek geldiğinde sorun çözülür.

122-Şu dünya hayatının yegane gerçeği neydi?

123-Ben artık doğru cevabı bulduğumu düşünüyorum.

124-Samimi bir şekilde yöneldim ve karşılığını fazlasıyla aldım.

125-Allah'a yaklaşmak için nedenler aradım.

126-Altın oran öğrenmem ile müslüman oldum.

127-Bir estetik ölçüsü olan altın oran dikkatimi çekti.

128-Doğada da altın oran var.

129-Bu ölçülerin bir anlamı olmalıydı çünkü evren neden sonuç üzerine kuruludur.

130-Maddesel boyuta eşlik eden bir de anlamsal boyut var.

131-Neden 16.06.2013 tarihinde müslüman oldum.

132-Neden işin içinde 19 var?

133-Tesadüf olamaz çünkü Yasin 83'e göre Allah işini tesadüfe bırakmaz.

134-Bunlar numerolojidir,herhangi bir kitaptan da istediğin çıkarımı yapabilirsin diyebilirsiniz.

135-Bu ölçülerin miladi takvimle ve durumla ilgili nesne(takımyıldız sayısı,hactaki vazifeler sayısı,Atatürk'ün yönettiği ordunun sayısı...vs) sayısıyla uyuşuyor olması bunun numeroloji olmadığını  gösterir.

136-Allah’ın var olduğuna dair güçlü dayanaklarla geldiğimi düşünüyorum.

137-Kelimeler ile aramın iyi olduğunu düşündüm.

138-İçimdeki ses artık dışavurum yapmam gerektiğini söyledi.

139-Bendeki bilgiyi klavye ile kayıt altına almaya karar verdim.

140-Zaman zaman edebi,zaman zaman bilgi paylaşımlı,zaman zaman eleştirel oldum.

141-Ancak büyük resim hep Allah rızasını kazanmak içindi.

142-Bu yolda çok kişiyle tanıştım,çok kişiden etkilendim,çok kişiyi etkiledim.

143-Bu yolda çok yazı okudum,çok konuşma dinledim,çok düşündüm.

144-Bu yolda çok sorumluluk hissettim,çok özenli olmaya çalıştım,çok dikkat ettim.

145-Hatalarım olmuştur, kimse kusursuz değil.

146-Yanlışlarımı düzeltirseniz size sonsuz teşekkür ederim.

147-Hatta bu eserimin benzerini veya daha güzelini siz de yazabilirsiniz.

148-Ben bu eseri yazarken ilkokul öğretmeni hayat bilgisi dersi verdiğimi düşünür gibi hayal ettim.

149-Hayatınızda kullanabileceğiniz bilgiler bulabildiyseniz ne mutlu bana.

150-İnsanlar birbirini en iyi ayrılmaya yakın tanırlar denir.

151-Herkesin yolu zihni bahtı açık olsun diyorum.

152-12 ‘’İ’’ diliyorum herkese Allah’tan.

153-İrade en güçlüsünden.

154-İlim en hayırlısından.

155-İrfan en yücesinden.

156-İnce fikir en sevimlisinden.

157-İlham en parlağından.

158-İtibar en saygınından.

159-İstikrar en kararlısından.

160-İktidar en başarılısından

161-İdman isteği en sağlıklı olabilmek için.

162-İnsaf ki hem bedene hem ruha faydalı.

163-İnanç ve izin hepsi için Allah’tan.

164-Dikkatinizi çekmiştir belki,genelde hep ihtimalli cümleler kurdum.

165-Ne de olsa en doğrusunu Allah bilir,ben sadece yorumladım.

166-Dikkatinizi çekmiştir belki,şiirlerimi yazarken surelerin ayet sayısına göre altın oranla hesapladım.

167-Bu şekilde ben de estetik yazabileceğimi düşündüm,karar size ait…

168-Dikkatinizi çekmiştir belki, Tevbe suresinden esinlenip yazmadım.

169-Allah’ın esirgeyici ve bağışlayıcı olduğunu söylemediği bir surede ben de esinlenmeyi uygun görmedim.

170-Ancak bu yazmayacağım anlamına gelmez.

171-Belki zamanı geldiğinde…

172-Bu dizelere katkıda bulundukları için bütün insanlığa sonsuz teşekkürler.

173-Herkes benim gelişimime katkıda bulundu.

174-Minnet ettiren de oldu tövbe ettiren de,harekete geçiren de oldu vazgeçiren de,güldüren de oldu üzen de,sakinleştiren de oldu sinirlendiren de,okşayan da oldu hırpalayan da,ilham veren de oldu algılarımı kapatan da,kahraman hissettiren de oldu ezik de,örnek olan da oldu ibret olan da…

175-Yazılarıma katkısı olan Hasan KOCABAŞ,Ayhan ÖZCİMBİT,İhsan ELİAÇIK ve hatırlayamadığım diğer yazarlara sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

176- Pelin-Çağlar-Aras-Nurten-Cihat-Emre-Gülay-Nazilli-Hüseyin-Can-Gülşah-Soner.

177-Bu isimler benim için değerlidir,o şekilde kalmaya da devam edecekler inşallah.

(Altın oran, matematikte iki miktardan büyük olanın küçüğe oranı, miktarların toplamının miktarların büyük olanına oranı ile aynı ise altın orandır. Bir yüzü çekici bulmamız, hatta fark etmemiz bile altın orana bağlıdır.Bu estetik ölçüsü aynı zamanda kozalaklarda, ağaç dallarında, deniz kabuklarında, galaksilerde, kasırgalarda, parmaklarımızda ve DNA'nın yapısında net bir biçimde görülebiliyor. Aynı zamanda yerden göbek deliğimize kadar olan uzunluğun göbek deliğimizden kafamızın üstüne kadar olan uzunluğa oranı da altın oranı veriyor. Üstelik vücudunda altın oranı barındıran tek hayvan bizler değiliz: Yunuslar, denizyıldızları, deniz kestaneleri, karıncalar ve bal arıları da vücutlarında altın oranı barındıran canlılardan...Kabe dünyanın altın oran noktasıdır.

Koordinatları:21° 25' 21¨ N, 39° 49' 34¨ E

111  enlem güneyde 68  enlem kuzeyde

221  boylam batıda 138 boylam doğuda

Oranlarsak küçük sapmalar hesaba katılmazsa altın oranla karşılaşırız. İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’de Mekke’nin kutsallığından bahseden tek bir ayet vardır. Ali İmran suresi 96. ayet… Bu ayette dahi altın oran görünmektedir. Ayet toplam 47 harften oluşmakta olup sadece bir yerinde Mekke lafzı geçmektedir, bu kelimeye kadar bu kelime dahil ayetin başından itibaren 29 harf vardır. 47/1,618 işlemini yaptığımızda ise bize 29,0… sayısını verdiğini göreceğiz.Benim Müslüman olmama vesile olan altın oranı da bu dizelerde kullanmaya çalıştım.Örnek olarak Zuhruf Suresi 89 ayetti,ben ise ondan esinlendiğim Sünger Dizelerini 55 dize olarak yazdım. Sona gelmiş bulunmaktayız.Tekrarlar yapmaktan kaçındım ancak yine de yapmışsam affınıza sığınıyorum.Yanlış bilgiler vermiş isem lütfen [email protected] adresine bildiriniz.Bu eseri yazmamda yardımcı olan bütün insanlığa teşekkürlerimi sunarım.Allah hayırlı süreçler versin inşallah.)

KAPANIŞ DİZELERİ(FATİHA SURESİNİN VERDİĞİ ESİNLENMEYLE)

1-Gerçekler yazıldı,tavsiyeler verildi,örnekler sunuldu.

2-Artık insan istediğini seçecek.

3-Bana sorarlarsa ne istersin diye:

4-İsterim rahmetini Allah’ın.

(Neden surelerin esinlenmelerini olan dizeleri sondan başa doğru yazmayı tercih ettim? Her esinlendiğim dizelere bir konu bulmam gerektiğini düşündüm.Sondan başlarsam ve altın oran kullanırsam hem daha etkili hem daha doyurucu hem de daha uzun anlatmam gereken konuları altın oranla yazabileceğimi farkettim.Her surenin ismi ve ilk ayeti bana esinlenme verdi.Parantez içlerini yazma konusunda ise eksik bıraktığım yerler olabilir diye düşündüm,daha anlaşılır olmak istedim ve daha çok bilgi aktarma yolu olarak bu kısımları ekledim.Nasıl ki Fatiha açılış demekse ben de burada kapanış yaparak sizlere 12 ‘’i’’ dolu günler diliyorum.Allah izin verirse daha başka eserlerde de buluşmak dileğiyle…)

Sitedeki
Yazarın
Önceki YazıSonraki Yazı
Önceki YazıSonraki Yazı
( Kuran Dan Esinlenmeler 9.bölüm başlıklı yazı Satranc92 tarafından 14.01.2021 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )