"En güzel isimler Allah'ındır. Onlarla O'na dua edin." (A'raf, 180) Ayeti çerçevesinde Rabbimizin bu güzel isimlerini AKROSTİJ olarak gerek anlamlarını ve gerekse o isimle ilgili duayı içerecek bir şekilde her sayfaya bir ismi düşürerek altlarına da o ismin ebced hesabına göre günde kaç kez tekrarlanıp vird edinileceği dipnot olarak düşülmüştür. Bu çalışma okuyucuların istifadesine sunulur.
Esmaü'l-Hüsna

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu