"bütün renkler aynı hızla kirleniyordu birinciliği beyaza verdiler." ö. asaf