Değerli arkadaşlar birlikte bir Ramazan imecesi yapacağız. Ben ilk dörtlüğü ve ilk ayağı 
veriyorum, yorumlarınızda ayağa uygun olarak dörtlükler yazabilirsiniz. 

Gelen yorumlar verilen ayağa ve hece kurallarına uygunsa ki  6+5 düzeninde yazacağız. 
Sayfaya eklenecektir. Uygun  olmayan dörtlükler sayfaya alınmayacaktır. 

Katılımın çok olması ve ayağı tasarruflu kullanmak amacıyla öncelikle birer dörtlük yazalım, 
belli bir yeterliliğe ulaşınca yeni dörtlükler ilave edebilirsiniz. Aynı ayağı daha önce kullanan
olup olmadığına dikkat edelim. Eğer kullanılmışsa bu dörtlüklerde sayfaya alınmayacaktır.

Selam, sevgi ve saygılarımla hepinize kolaylıklar diliyorum.


Sabahın vecdinde, duyuldu ezan.----------M.Fikret ÜNALAN
Bir sırra erdik ki derin mi derin.
Hoş geldi gönlüme şehr-i Ramazan
Gelin ey Müminler sultanı sarın.


Açlığı anlatmak zordur nefise
Hep bizlere uğrar türlü desise
Üstünde var ise yırtık elbise
Fitreyi zekatı muhtaca verin.--------------Adem Efiloğlu

Durmayın iftara vaktiniz çok mu
Ezanla yüreğe saplanan ok mu
Evinde ekmeği var mıdır yok mu
Fakir fukaranın yanına varın.--------------Gökoğlu


Gaipten bir ulu göz bizi izler,
Gizleyemez seni dağlar denizler,
Ruh kirini ancak amel temizler,
Torağa girmeden temizlen ve arın.-------Fatih Coşgun

Başı berekettir kurtuluş sonu,
On bir ay bekleriz, hasretle onu,
Gizliyor içinde indiği günü,
Bilmezsek kıymeti geç olur yarın-------morötesi

Allah rızasına orucunu tut
Faydası kendine, nefsini unut
Yardımda ayırma kim kimden hoşnut
İsmin gizli ise makbuldür yerin-------------------MCU


Ey Adem nefsine gem vur ki bir ay-------M.Fikret ÜNALAN
Mazluma, yoksula ayır ki bir pay.
Müjdeyle doğunca hasletine Ay.
Nurlarla yazılsın amel defterin.

Günahlara tövbe etmeli bu ay
Hayır ve hasanet gütmeli bu ay
Müminim diyene yetmeli bu ay
Kimler yaralıdır el verip sarın-------------Adem Efiloğlu


Bire bin verir bu ayda yaradan
Tartmayın sadaka düşmez daradan
Ulaştır mazluma deniz karadan
Bugünler salalım bin olsun birin.--------- Gökoğlu


Ekmeği bölüşmen yoksula fayda,
İşlenen sevaplar geçilir kayda,
Onbir ay sultanı mübarek ayda,
Garip gurabanın sırtını sarın.--------Fatih COŞGUN

Semaya yükselen dualar olsun,
Yürekten edelim yerini bulsun,
Kasvetli gönüller, huzurla dolsun,
Vakti geçirmeden namaza durun-------morötesi


Beş vakit namazda koştuk secdeye
Ramazan ayıyla vardık Mekke’ye
Nur Resul kokusun aldık yar diye.
Gönülden vererek cennete varın----------Kul Mehmet

Gönlün kapıları açıldı ufka
Kollar hilal gibi, yürekler yufka
Fitne ve fesatlık şeytana yafta
Secde de ateşi sönecek har'ın.------Sinan Ceylan


Mübarek ayına, nefsi katarsan
Yüküne yük olur, onsuz yatarsan
Bir başına yetim, oruç tutarsan
Şehr-i Ramazan-ı, Namazla karın....ishakaras

Sosyal felsefenin şahı Ramazan
Çokluğu görünce insandır azan
Fitre zekat tamsa kalmaz hiç hazan
Rahatça arkana yaslan ve gerin--------MCU


Biliriz şu dünya fani ve yalan.
Cehennem vakidir zalime kalan.
O mevki cennettir imtihan olan.
Makberi hatırla secdede terin.------M.Fikret ÜNALAN


Kalpler yumuşasın, öfke durulsun,
Kötülükse zincirlere vurulsun,
Sağımız solumuz birlik karılsın,
Duayı dünyanın tahtına kurun----------Adem EFİLOĞLU


Ser sefil düşkünü sofrana çağır
Başka gelen varmı diye bir bağır
Ramazan heybeni doldursan ağır
Hiç yoksa tavaya yumurta kırın.---------- Gökoğlu


Kalbin gözünü aç, ilahi Hay'da
Bedenin sıhhatta, görürsün fayda
On bir senin olsun, bari bu ayda
Adem-i benliği, yerlere serin------------------ishakaras

Metruk mahalde bir eve girerek,
Sevindir garibi sofra sererek,
Fazla malınızı ona vererek,
Şu mübarek ayda sevaba erin.---------Fatih COŞGUN

Gün gelip düşünce elden ayaktan.--------- M.Fikret ÜNALAN
Fenadır cop ile yenen  dayaktan.
El etek çekince karadan aktan.
Namazdır, oruçtur dünyalık kârın.

Cennetin kapısı, açılsın bize,
Artık amel etsek, gerek yok söze,
İbadet hattında, gelsek yüz yüze,
Şöyle huşu ile huzura durun……Adem EFİLOĞLU

Sağlığa da elzem, haydi bismillah
Sana hiç uğramaz ne ah ne de vah
Yüzün de nurlanır, gönlün hep ferah
Huşu ile kalmaz gözünde fer’in----------MCU


Sabırla terbiye edilir nefis,
O kokan ağızlar ahirette mis,
Haz duyulur açlık, edilince his,
Susamlı pideyle süslenir fırın..morötesi…

Ezan sesleriyle, doldurun arşı
Dünya secdegahtır her bir karışı
Oruç kalkan olur, günaha karşı
Uygulaki coşsun, dizdeki ferin.--------ishakaras

Sabiyi alıştır oruç tutmaya
Ömrünün ilmine değer katmaya.
Ali'ye, Ayşe'ye, Ömer, Fatmaya.
İftarı açarken, de ilk seferin.---------M.Fikret ÜNALAN

Allah miski amber, diyor nefese,
İftar vakti gelir, kulak ver sese,
Ramazanda durur, bin bir hadise,
Huzuru bozanı, sizlerde yerin.…Adem EFİLOĞLU

Bir yudum su içip bir lokma banıp,
İlim dergahında Mevlayı anıp,
Gönüller ilahi, aşk ile yanıp,
Kuranı hatmeyle düşünme derin.------- morötesi.


Ruhen secdedeyken, iş güç de tam mı?
Yememek içmemek sadece nam mı?
Kimsesiz aç iken içteki gam mı?
Buysa iftar sofran, sana aferin----------MCU


İmanı doldurun, şeytanı atın
Asabi olmayın, siniri yutun
Ağzınızı lütfen, sımsıkı tutun
İftarda yemeğin beline vurun....ishakaras


Yokluğu anladım var gölgesinde
Kalbimle uyandım aşk ülkesinde
Unuttum dünyayı feyz bestesinde
İlahi nereye baktıysam görün.-------Saffet KURAMAZ

Tok duyup bilmeli açın halini.
Kimsesiz görürsen uzat elini.
Yaptığın iyilik, bulur yolunu
Mümkünse sofrayı yoksulla kurun.-----M.Fikret ÜNALAN

İnsanlık oruçla, bulur huzuru,
Yakalar inşallah, yürekte nuru,
Ya Rabbi rahmet et, sen bizi koru,
Gün gelir sorulur, elbette ecrin. .…Adem EFİLOĞLU


Vallahi de dostlar daldım yazıya
Bitireyim derken döndüm tazıya
Kapandı gözlerim, karardı ziya
Mazereti buydu, müzmin bekarın'Sami BİBEROĞLU

Küskünler barışsın, güdülmesin kin,
Yoksula muhtaca yardımlar edin,
Ramazanı şerifli ne güzel bir din,
Keyfine çok düşkün nefisi yorun…------morötesi

Bence bu imece sevaptır sevap
Farkındalık için ilahi cevap
Çıplak nefislere uyar bu esvap
Çırağa Üstatlık, tut ki kaderin------MCU

Kimsesizleri bul etraftan sorup,----------Fatih COŞGUN
Hal ve hatrını sor yanına varıp,
Merhamet adında köprüyü kurup,
Gönülden gönüle bir kanat gerin

Bin aydan hayırlı bilelim kıymet,
Boşuna aç kalma, edipte gıybet,
Eline, beline, diline sabret,
Ayrıntı nerede bilene sorun---------morötesi

İbadet etmenin sevabın bilen.
Mümindir bugünler huzura gelen.
Bilemez kadrini münafık olan.
Esamesi olmaz burda kâfirin-------M.Fikret ÜNALAN

Eskiden birlikte, yaşardık soyla,
Otursun karşına doğruyu söyle,
Yüreğe hitabet istersen “Ney’le,
Eskiden nasılmış öğrensin torun--------morötesi


Dert etme kendine, aşım az diye.
Helalle huzur bul ki nefsin doya
Fakire Rabb'imiz sunar hediye.
Haramdan evladır o tasan, zarın.--------M.Fikret ÜNALAN

Yürekten ihlasla, ve ibadetle,
En güzel en doğru, halis niyetle,
Bir örnek olalım, beşeriyetle,
Mücadele elbet, olacak çetin… Adem EFİLOĞLU

Sahura kalkılır ağarmadan tan,
Abdesti alırız, bekleriz ezan,
Bu ayda zincire vurulur şeytan,
Fırsatı bulmuşken doğruya yürün…morötesi…

Gözlerin semada eller duada.
Ruhunda bir ateş derin manada.
Bu mübarek aya ederken veda.
İmana meyl etsin ateş-i narın.----------M.Fikret ÜNALAN

Sende oruç tut ki, sıhatini bul,
Bir Mü'min olmanın, kıymetin bil,
Yetimi sevindir, ol iyi bir kul,
Rabbin nazarında olacak kârın.------------Polat AKYOL


Toplanmak yasaksa buyrun şiire
Gönül sofrasından verin şaire
Yedirip içirsin gönlü fakire
İftarımız olsun bu alın terin..-----------Saklı Bahçe

Bu ayda dinmeli, feryadı yürek,
Duanın bendinden, taşması gerek,
İbadetin özü, sabır ve emek,
Kapıdan çıkarsan, bacadan girin. … Adem EFİLOĞLU


Baktım ki sofrada pişmiş ayak var
Yemeyene ise bol bol dayak var
Hele diş kirası bir de yanak var
Fikret usta der ki'' Sofraya varın''Sami BİBEROĞLU


Madem oruç haktır vuku bulmalı
Manayı idrakle bir koyulmalı
Muhammed (S.a.v) kavramı baz alınmalı
Sıddıklar zümresi manada derin..............Gergef


Recep’le Şaban’ın Ramazan’ı var
Mübarek üç ayın ortak yanı var
Arınmaya kurban mümin canı var
Tövbe bilmez isen, nedir ederin?--------MCU

Ramazan hayırdır, sahurda yatma.
Nefsine hakim ol, haramı katma.
Ehline sor dini, hurafe etme.
Bil ki Hak katında, yücedir pirin.---------M.Fikret ÜNALAN

Kul olan odur ki, Ramazan şendir,
Onu şenlik eden, rahmet nedendir,
Bu ayda var ise, kibrini söndür,
Yoksa ömür boyu, çek ah’u zarın. … Adem EFİLOĞLU


Damla damla değil bol kesedendir
Bir hayır bin hayrın sevabındandır
Sadaka her zümre her insanındır.
Bir tebessüm için hayaller kurun.---------E.d.


Dinlerin içinde İslamdır Dinim
Olmadı dünyada kimseye kinim
Üç kıta da geçer bilinen ünüm,
Bize göre hazır daima yerin. ------------Kemal DOĞANAY

Bu ayda Allah'ı, zikir edelim,
Doğruyu yanlışı, fikir edelim,
Gelin ibadeti, tıkır edelim,
Bir avuç topraktır, bak nihayetin....Adem EFİLOĞLU

Bu mübarek günde olur mu çaça?
Ramazan pidesi, fiyatı kaça
Hani ayak nerde? Bu kelle paça.
Bu ayakla doymaz bendeki karın-------Sami BİBEROĞLU

Ey hikmet sahibim sendedir gizi
Ne verdiysen bize rahmetin izi
Sen iyi bilirsin bizden de bizi
Orucunu tutup her şeyden korun..--------Saklı Bahçe

İbadet seninle, batacak olan
Sağ elinde ecir, tutacak olan
Ebedi hayatta, yatacak olan
Ölü zannettiğin ruhundur dirin.---------İshakaras

Sultanımız geldi ve de gitmekte
Bakalım bizden ne alıp, vermekte
Sultanımız bizi görüp bilmekte
Cennet meramıdır eken biçerin.-------E.D.

Ayların sultanı, diyorlar ona,
Sevabı katmerli, doy kana kana,
Sonunda rahmeti, değince cana,
Cennetir inşallah, bak budur karın. … Adem EFİLOĞLU

Sultanlar Sultanı geldi gidiyor
Helal lokma kazan akşam ye diyor
Bütün inananlar bayram ediyor,
Bayramı yakındır elbette Er'in.----------Kemal DOĞANAY

Hakkın kitabında huzurunu bul
Sıratı müstakim gidilecek yol
Şeytanı def eyle, ibadetle ol
İslamda bir yeri yoktur küfürün....ishakaras

Bir çift çıplak ayak atide umut
Kâr zararı atıp ne varsa unut
İyi takılmadan bu meşin hamut
Ruhunuzla nefsi bir edip girin------Ahmet ÇELİK

Hayra ulaştırır Hakk'ın her yolu
Yeter ki uzatın elleri, kolu
Ramazan bahçesi sevapla dolu
Gül misal sevabı usulca der/in------Hamdi (Mustafa Gül)

Gitsin şu musibet açılsın Cami.
Nerede editör nerede Sami.
Torun mu uyutur yok mu ilhamı?
Kul Fikret diyor ki izini sürün.-------M.Fikret ÜNALAN
(Sataşmadan edemedim eyvallah :) )

Gündüz kalkış zaten öğleyi buldu
Azcık torun, namaz, ikindi oldu
İmeceyi gördüm, gözlerim doldu
Hedefi olmuşum bazı okların--------Sami BİBEROĞLU

Ok biziz, yay biziz mübarek günde.
Ramazan imece gel katıl sende.
Bir yudum su ile döndüğüm anda.
Halini anlarım derdi çokların.-------M.Fikret ÜNALAN

Soran olur ise orucunuzu
“ Allah bilir ” deyin, tüm borcunuzu
Reklamsız dağıtın bir koçunuzu
Mal mülk Rabbimindir, var mı haberin?----MCU

Sabahın köründe çıktım da köye.
Sormadım kimseye oruç mu diye?
Herkesin içinde yoğrulur maya.
Yüce Rabb'im bilir nedir ederin.----------M.Fikret ÜNALAN

İftar davetleri hoparlörlerle
Deneyimlenmeli sağır körlerle
Sofraya icabet hep aktörlerle
Gözün kaf dağında, in aşağı in---------MCU

Yakındır cümleye ahret bu günler.
Rabbine ihlasla şükret bu günler.
Sevaptır yaşlıya hürmet bugünler.
Hastaydı Çağatay nasıl pederin.------------M.Fikret ÜNALAN

Variyetin kadar fakire ulaş
Planlama netse vız gelir bulaş
Kapı kapalıysa arkadan dolaş
Şükrana sessiz kal, nedir ki titrin?-----MCU

İbadet insanın özünde demi.
Güzel bak insana hoş tut ademi.
Bir gün yol alacak o sessiz gemi.
Gözlerin edadır, yüreğin vitrin.-----M.Fikret ÜNALAN


Peder Vatikan’da babam yanımda
İyidir çok şükür, sıra hanımda
Bakımı devraldı malûm tanımda
Gelin aşçıysa yok iftar giderin :)------MCU

Pederin dediysem sözün misali.
Mübarek günlerin yoktur vebali.
Sıraya koyduysan olur ev hali
Nereye gidersen döner tekerin.......M.Fikret ÜNALAN

Ramazan ayını, iple çekerim
El açıp her gece, dua okurum
Soframı hazırlar, lezzet ekerim
Oruçtan yavandır, tadı şekerin.-----------Melek

Neyleyim dünyanın malı mülkünü,
Başıma taç edip koysam ülkünü,
Huzura varmadan duysam telkini,
Secdeden kalkmasın yüzülsün burun.-------morötesi

Bu nefsi terbiye vücuda ilaç
Cansınız hepiniz verdim altın taç.
Faslı muhabbettir yazarken amaç.
Nice Ramazana, ersin her mümin.---------M.Fikret ÜNALAN


Katılım beklentimin çok üzerinde oldu, daha yazmayan hececilerimiz var,
Özellikle serbest yazıp da heceye iştirak eden canlara çok teşekkürler, selamlar sevgiler

Hatam kusurum olduysa, bağışlayın sayfayı toparlamak bir hayli zor oldu. Herkese selamlar sevgiler tekrar


( Ramazan İmecesi başlıklı yazı MehmetFikret tarafından 4.05.2020 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )
Okuduğunuz Yazının Site Kurallarını İhlal Ettiğini Düşünüyorsanız, Site Yönetimine Bildirmek İçin Tıklayınız.
 

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu