Dersimiz bu gece CİNAS

Cinaslı Kafiye nedir;     Anlamları ayrı, fakat yazılış ve okunuşları aynı olan kelime ve kelime gruplarının mısra sonunda tekrarı ile oluşan kafiyedir.
 

Biz  ilk deneme olarak beyit halinde yazacağız, aa, bb, cc  formatında yani herkes cinaslı kafiyeyi eklemekte serbest. Konu olarak hırsız hırzılık  olayını işleyeceğiz.

Ne vicdansız güruhsun, evimi  talan ettin,
Elbet     ecelin   gelir,   netice de  bir ettin..................Adem Efiloğlu

Nasıl bir insansın sen belli mi senin soyun
Geri  ver  çaldığını   üstündekini soyun......................Mehmet Fikret ÜNALAN

Belki  pişman olursun  saçına  düşerse ak
Sonun elbet gelecek damladan ummana ak............../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Alnının teri varken harama el sürersin
Zamanı gelince de toprağa can sürersin.....................Nazlı Hüzün

Hırsızlar cirit atar, daha ziyade yazın
Hane korunaksızsa karakola not yazın......................MCU

Hırsızın gözü kara bakmaz akla karaya
Heybe bir deniz olur düşüverir karaya........................Mehmet Fikret ÜNALAN

Eksiltiğin    mallarım,  içimi   yaktı   ama
Havale ettim Rabbe, sanma her şeye  âmâ!..............Adem Efiloğlu

Evime barkıma sen acımasız göz diktin
Yatacak yerin var mı ocağa incir diktin.....................Nazlı Hüzün

Allahım    hırzızlardan   kullarını sen koru
Sığmıyorlar bir yere ne orman ne de koru...............Mehmet Fikret ÜNALAN

Kılıfına uydurup kaktüse gül demez mi
Gece gündüz ağlatıp sonrada gül demez mi.........../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Çalışır   didinirde, yine   malı   buluruz
Göreceksin  kimisi, kavuşunca bulur uz.................Adem Efiloğlu

Tam bin dolarım gitti kaçaydı döviz kuru
Çok sıska bir hırsızdı dal gibi ince kuru...................Mehmet Fikret ÜNALAN

Hazır çay var demlikte bari içseydin çayı
Elin kolun doluyken nasıl geçersin çayı...................Nazlı Hüzün

Alarmı iyi kurun, hırsız girerse duyun
Otomatik sensörlü olmalı bahçe duyun....................MCU

Astar falan sormuyor deri çalıyor deri
Çaldıkça küle döndü yandı bedende deri.............../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ

Hırsıza alkış ne ki, derim asla ve kat'a
Al onu başına çal,satıldıysan bir kata.......................Kadir  Koca


Mal canın yongasıdır, çalınması acıtır
Ama sorsan derdimiz, terazide acı tır......................Adem Efiloğlu

Hırsız çalar kurtulur kalır çileyi çekmek
En güzeli bir tokat ya da kulağı çekmek..................Mehmet Fikret ÜNALAN


Adi hırsız mapusta, yok mu evine bakan?
Büyük götür be koçum, hemen olursun bakan..........MCU


Hem hırsız, hem de polis,biz iki ayaklı koyun.
Adalet bel veriyor, bari bir destek koyun....................Kadir  Koca

Çalışıp didinmeden nice canlar yakarsın
Cehennemi unutma teni harda yakarsın.......................Nazlı hüzün

Eğer mazbatan varsa dokunulmazdır hırsız
Komisyonda gün geçmez kavga, dövüş ve hırsız......MCU

Matruşka bebek yahu, oyun içinde oyun,
İçine ne ettiler,emanetin ve oyun. ...................Kadir  Koca

Vekil sandalyesinin ardındaki sürü ne?
Oraya vardığında götürenler sürüne....................MCU

Aramakla bulunmaz doğru dibe düşünce
Her beyinde hırsıza aynıdır bu düşünce............/ ŞİİRLERİN ŞAİRİ

Yıkıldı viran oldu, bir oyunun perdesi,
Oyunculara baktım, yırtılmıştı perdesi.............Kadir  Koca

Gönlüm razıydı çalsa bağımdaki asmayı
Adam bağı yüklenmiş, az bulurum asmayı............MCU

Hırsız kaçtı, kaçacak vurun arkadaş vurun.
Sadece vurmak yetmez, bir de ocağa vurun...........Kadir  Koca

Gözü yaman bakıyor bilseniz ne cin Asım
Hırsızı yerden yere vurur benim cinasım.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ.

Bu aralar çok yoğun, illerimizin karı
Hırsızlar zırıl zırıl, kalmadı gece kârı........................MCU

Gelir imgemi çalar laf söyletmez ârına
Tüküreyim peteksiz bal yapan o arına................./ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Bu Adem bey cinası, bizi yaktı yakacak.
Hırsız çalmakla kalmaz,üste kına yakacak. ..........Kadir  Koca

İmge hırsızlığında sizi destekliyorum
Elbet yanınızdayım, buyrun destekli yorum.............MCU

Hani gömsek toprağa inan almaz yer seni
Kurt elinden kurtulsan akbabalar yer seni............../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Evi götürürlerken hatun rimel sürmekte
Ay diye çığlığında, hırsız çoktan sürmekte...............MCU

Doğruluktan ayrılma dokunma helal mala.
İnsanlıkla ilgin yok,benzersin hangi mala .........Ülkü  Ahıska

Bağrımda bir yaradır kanar durmadan kanar
Cahil ulema olmuş hırsız sözüne kanar.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Hırsıza tavsiyemdir Cuma'da hutbe dinle
İhtimal korkarsın da yola gelirsin dinle...............MCU

Talan olursa hanen kalırsın yana yana
Düşün taşın acaba hırsız gitti ne yana___Sezginî

Kim ne yapsa kendine,bir gün acısı çıkar.
Apardığın şeyleri,haydi ortaya çıkar..........Ülkü  Ahıska

Söyle neden çalarsın yürek ver de yaz dedim
Çalınan tek çiçekle geçmez bütün yaz dedim.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Lanet olası hırsız bak verdiği hasara
Dükkanın raflarında kumaş ara has ara___Sezginî

Tanırım seni ele verir yüzünde ki ben
Bir elime geçirsem paralarım seni ben.:).....Nazlı Hüzün

Olmadı giyin kuşan arkasından sür at'ı
Nerden alır bu kadar bir çift ayak süratı___Sezginî

Gariban çiftçi kardeş tarla tapan sürmekte
Hırsızlıktan emekli zevki sefa sürmekte.................MCU

Devletin yaptırımı önce hapset sonra sal
Götürdün nevaleyi, söyle taşır mı bu sal................./ŞİİRLERİN ŞAİRİ

Biri dedi ses geldi tukara ve takara
Gir de bahçe içine projektör tak ara___.............Sezginî

Yapanlar cezasını mutlak bulacak derdim.
Bu hırsız adamlardan,bitmedi benim derdim.....Ülkü  Ahıska

Ey hırsız çarpılırsın gün gelir cinle inle
Eğer akıllanmazsan ahın altında inle.................MCU

Bu hırsız geldiğinde acaba saat kaçmış
Biri telefon etti bizden az önce kaçmış___......Sezginî

Kalabalık gurupsun,arkandaki sürü ne
Senin gibi hırsızlar,sürüm sürüm sürüne............Ülkü  Ahıska

Birgün kalp de çalınır kaderi bu güzelin
O an baharlar senin, kara kışla güz elin............/ ŞİİRLERİN ŞAİRİ..

Vakıftan çalmış sonra kılmış hırsız bey namaz
Utanmadan derler ki; bir benmişim beynamaz.............MCU

Bir dakika bekleyin galiba hırsız açmış
Dolabın kapasını ardına kadar açmış____Sezginî

Hırsız var hırsızcık var, acep kime kızmalı
Hep erkekler götürmez, bazen çalar kız malı...........MCU

Yakalanmaktan korktu altınları saçarak
Topukladı kirişi nefesle can saçarak......NAZLI HÜZÜN

Oradan buradan kırp masumlara suçu at
Karınca fil nasılsa eşek oluversin at................/ ŞİİRLERİN ŞAİRİ..

Önce masaya çıkmış camı kırmış düşünce
Gör bizi şimdi aldı kapkara bir düşünce____....Sezginî

Bahçeme koca köpek bağlı verdim et aşı
Hırsız girme bahçeme olursun kuduz aşı:) ........Nazlı Hüzün

Dört mevsimin içinden seç beğen al kış sana
İki şakşak yetmez ki, bolca bir alkış sana...../.. ŞİİRLERİN ŞAİRİ.

Hep korkuyla yaşarsın ama tövbe etmezsin
Adam yerine koysak beş para da etmezsin......NAZLI HÜZÜN

Pencereden mi düştü aşağıya kazara?
Gel de şimdi kış günü karda mevta kaz ara___Sezginî

Kovmalı sürmelidir güzel ülkemden sizi
Hiç görmedi bu ülke sizin gibi densizi................S.O.Akyüz

Pencereden süzülür sızar evin içine
Ev sahibi tetikte kurşun sıkar içine................NAZLI HÜZÜN

Dağlardan da büyüktür hırsızlığın günahı
Vallahi de bu halkın tutacak bir gün ahı............S.O.Akyüz

Hırsızlığa alışmış verilen ceza büyür
Küçük yaşta hapiste ömür çürütür büyür......NAZLI HÜZÜN

Hakim bey bağırınca hırsız birden kızardı
Öyle masumlaşmasa Hakim daha kızardı.....Mehmet Fikret ÜNALAN

Devletin kasasısın kapağı sürmelidir
Hırsızın saçı pek yok gözleri sürmelidir..............S.O.Akyüz

Evimiz soyulunca başa yıkılır dağlar
Evlat acısı gibi gelir yüreği dağlar........Mehmet Fikret ÜNALAN

Bir yiğit hırsızları ülkeden sürmelidir
Milletin yarasına merhemi sürmelidir..............S.O.Akyüz

Hırsız sesi duyunca çıkıvermiş asmaya
Ama huyundan geçmez götürseler asmaya.......Mehmet Fikret ÜNALAN

Dolandı başımıza bu hırsızın kaç ağı
Millet yakalamalı kanun zırhlı kaçağı...S.O.Akyüz

Kovalarsan hırsızı ya mıh düşer ya nalı
Başı dertten kurtulmaz kaderine yanalı....Mehmet Fikret ÜNALAN

Keyfinden mi çaldı ki; insandır ortak dara
Yokluk terbiye etmez, düşmesin kimse dara.....MCU

Aç gözü doyasıca karını beşle çarpar
Boğazına dizilir haram lokmadır çarpar ...Songül Bulut

Hanımı için çalmış, vazgeçemezmiş yârdan
Yolunu karıştırmış kaçarken düşmüş yardan......MCU

Hırsız girdi evime bak şu kara yazıma
Yüreğime buz düştü kar yağdırdı yazıma.....Mehmet Fikret ÜNALAN

Muhterem hırsız kardeş araklamış maskara
Alıcı demiş çakma, aynen olmuş maskara......MCU

Düşmüş bacak kırılmış, oysa balkon alçakmış
Allahtan bulmuş işte, hırsız ruhu alçakmış........MCU

Hevesle girdi camdan, sanki bir yeni doğan
Girdiği gibi zıldı, sanki hızlı bir doğan.......MCU

Suçunu kabul etmez ben masumum der ya da
Kağıt gemisi batmaz yüzedursun deryada.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ....

Hırsızın gözdesidir ev eşyasında beyaz
İşler kesatsa içer üstüne soğuk beyaz.....MCU

Dalıvermiş ahıra hırsız yeşil mi yeşil
Binivermiş üstüne, dörtnala kaçmış yeşil....MCU

Hırsızın kanı yoktur kokuşmuştur bil eti
Dilde kemik taşımaz, sözlen keser bileti.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Çakma siren hırsızı pis makaraya sarmış
Garibanım sanmış ki etrafı polis sarmış......MCU

Hırsız tamam çaldı da, ardındaki sürü ne
Kurt koyunla geziyor bak sürüne sürüne.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ

Sarhoşlayıp sızarsan masa üstünde biran
Hırsız amca yüklenir eşyayı çalar bir an.....MCU

Hırsız bana uğrama, ateşte ar aklarım!
Zannetme pay alırım zannetme araklarım...../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ

Arsız hırsız deveyi hamıdıyla götürür,
Utanmadan evine rızık diye götürür....Mor ötesi

Anında yakalamış cevval hırsızı elif
Sonra da polis olmuş, hakkaniyete elif....MCU

Hırsız göle yalvarmış: Ne olursun tut maya
Bir göl yoğurt olmuş da hal kalmamış tutmaya.../ŞİİRLERİN ŞAİRİ

Hırsız yavuz çıkarsa, sahibini bastırır,
Ola ki tanıyorsan, yarana tuz bastırır...................Mor ötesi

Kıblesini şaşırmış bu hırsızın yönü ne?
Bir pusula koyun siz doğru gitsin yönüne........./ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Hele birde çalınan, yetimin ise hakkı,
Kesinlikle affı yok, üzülmesin kul Hakkı...........Mor ötesi

Ak diyordun yüzene, oysa her şeyin kara,
Deniz tükendi ama, görünürde yok kara......... Enver Özçağlayan

Değeri ödenmez ki; altınla bir incisi
Hırsız çalıp çırpmakla yarışma birincisi........../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ

Soydular bu devleti hırsızlığı zam anla
Bunlar üsküdarı da geçer elbet zamanla......../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Hırsız köyü götürdü, ağlıyor il acımdan
Doktor boşa yazmasın fayda yok ilacımdan.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ....

Bir kaç güzel kelime ard arda diz esinde
Yahu anlam ne arar, hırsızın dizesinde ......:.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ....

Oysa bilse gün değil lambasıdır kararan
Surattaki kirini paklamaya kar aran............/ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Hırsızlık yapmak için evi duvarı yaran
Dilerim em bulmasın içinde ki o yaran .... Evreni

Bedenim deniz olsa, mesela aklım ada
Hani fırsat verirsem göz diker aklıma da..../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Çamaşır makinesi çalmasan elde yurdun
Çok yorulsan da senden utanç duymazdı yurdun...MCU

Garibin fukaranın damarından kan alın
Zaten gerçek dünyayı göstermiyor kanalın.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Hırsız kardeş bu sefer planı yanlış kurdun
Kuzu gibi giyindin yemeği oldun kurdun....MCU

Böyle hırsız kişide utanmaya yüz gerek
Elli sopa az gelir elli daha yüz gerek ... evreni

Dostluk denen otağa çevirmişti dün yayı
Hırsıza aman verme çalar gider dünyayı.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Hırsız eli değince viran olurmuş bağlar
Mazlum adalet bekler devlete ümit bağlar.... Evreni

Bir taraftan pişmanlık bir taraftan hır sıza
Ananı da götürür güven olmaz hırsıza.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Hırsızın üzerine ya doluyum ya karım
Vallahi pire için yorganı da yakarım.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Ey hırsız bize uğra, götür kin sandalını!
Neden kırar anlamam yeşert insan dalını.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Kuran-ı hatim etse hırsız olmaz baş tacım
Ben Allah' ın kuluyum bir selama muhtacım.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Bu gamsızlar yüzünden içten içe kanadım
Hırsız kolu kopardı; artık kırık kanadım..../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Hırsız yakalanınca birden solup sarardı
Kelin merhemi olsa yarasını sarardı.......Mehmet Fikret ÜNALAN

Haksızlık yumağının tutulurken son ucu
Sıfıra eş değerdir dört işlemin sonucu.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Sabaha karşı dedi saati beşe kurdu
Aklını kemiriyor hırsızın fikir kurdu.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Çalıp çırpıp yaşarsın kışlar olur yaz sana
Şiirlerin ŞAİRİ bunlarıda yazsana.... Evreni

Sabah yavuklusudur yeni doğan gün, eşi
Sakın göğe koymayın hırsız çalar güneşi.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Belki vazgeçer hırsız bak ki kimsesizlere
Sebep sensin demesin kızıp kimse sizlere....Mehmet Fikret ÜNALAN

Bir garip ozan derler hep şiirler yazarım
Hırsız senin yüzünden hep yek geliyor ya zarım.... Evreni

Hırsız güle takılsa eder mi ki güle naz
Canı yananlar ağlar takılıp da gülen az......Mehmet Fikret ÜNALAN

Ah EVRENİ üstadım ne yazsam bu evrene
Söz hırsızı diyen de şairlikte evre ne?.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Aldanma gözlerine belki de sürmelidir
Eğer adı hırsızsa uzağa sürmelidir......Mehmet Fikret ÜNALAN

Komşunun ak tavuğu el aleme kaz ana
Hırsızı taşa tutup, fırlatmalı kazana.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Arasakta bulunmaz yok ki dini imanı
Geçmişe giden yolda sadece bir im anı.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ.

Eğer hırsız çıkarsa yarı yolda at eşi
Sönme sakın durmadan yan cehennem ateşi..../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Hırsıza küfürname yazdık pek bir hoş durdu
Cinası okuyunca işi bırakıp durdu................MCU

Hırsız kara dese de elbetteki; ay aktır
Bu nasıl bir imgedir bu nasıl bir ayaktır.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Padişahım demeli, hitap etsen bey azdır
Hırsızın gözü kara ama alnı beyazdır.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Eminim ki hırsız da ne yürek var ne sine
Canla at yarıştırır, kazanmasa nesine?..../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Saçlarıma kar yağdı görülmüyor baş aktan
Hırsız eli değerse fayda gelmez başaktan.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Bu hırsızlar yüzünden nasibimde kum aşı
Ya ipekle geziyor ya astarsız kumaşı.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...
,

Sadece para değil bazısı şiir çalar
Biraz daha üsteler yüzüne kara çalar... Evreni

Aynı yere çıkıyor tartışmanın verisi
Üç gün sobada yakıp gökyüzüne ver isi.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ..


Şimdi sana son sözüm: ateşi gör üşüme
Bilemem kim katılır bu haklı görüşüme.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

( İmece 39 Hırsıza başlıklı yazı AdemEFİLOĞLU tarafından 8.01.2015 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )
Okuduğunuz Yazının Site Kurallarını İhlal Ettiğini Düşünüyorsanız, Site Yönetimine Bildirmek İçin Tıklayınız.
 

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu