****************************************** 1 nci kıtalaR

Nicedir kelimeler, yüreğimde dolanır,

Ben şairim diyene, hodri meydan diyorum.

Yanlış yola sapanın, sözcükleri bulanır,

Kalemini eğene, hodri meydan diyorum…  Adem EFİLOĞLU


Söz düşer gönlümüze kalemimiz silahtır

Şiir bize yâr olmuş; epik, lirik, mizahtır

Asla yanlış yazmayız, tek korkumuz Allah'tır

Mısramıza değene hodri meydan diyorum........Hamdi


Konuşmayı bilmekle güzel konuşulmuyor

Kötü isen iyiye birden dönüşülmüyor

Neden akıl ermezse kalbe danışılmıyor

Yüreğini duyana hodri meydan diyorum....Maksude


Şair olmasak bile vardır vardır üç beş sözümüz

Kimsenin mısrasında hiç olmadı gözümüz

Dostlar arasındayken eğilmesin yüzümüz

Diye kıspet giyene hodri meydan diyorum.....Gökdeniz


Gribim yatıyordum hanım üstümü örttü.

Ama uyku tutmadı, sanki bir şeytan dürttü.

Bakayım Adem hocam kimin burnunu sürttü.

Amcaya ve yeğene hodri meydan diyorum----------M.Fikret ÜNALAN


Bedenim az amorftur her giysiyi giyemem.

Mide desen sakattır, fazla yağlı yiyemem

İddiam fazla değil hodri meydan diyemem

Ben kovaya, leğene hodri meydan diyorum...Sami Biberoğulları


Bu handan gelip geçen yolcu yazdı bu yolda

Kimisi çok şımarıp çok da azdı bu yolda

Vallahi Dost dostuna mezar kazdı bu yolda

Sesimizi duyana hotri meydan diyorum... HARUN'İ


Emmim bakandır benim,telefona bağlandım

Sırtım sağlam kayada, öfkem ile dağlandım

Kispetimi kuşandım,daha yeni yağlandım

Bileğini soyana, hodri meydan diyorum....MİHMAN


Zalimin zulmü varsa mazlumun ahı yeter

Virane bacalarda derler ki baykuş öter

Şu senin yaptıkların bana ölümden beter,

Haram lokma yiyene, Hodri Meydan Diyorum!.. DOĞANAY


Sallan bakalım Âdem dünya hayatı beşik

Devran böyle dönerse alırım senden keşik

Ervah Ezel düşünen miskine bekler eşik

Dostlar beni beğene hodri meydan diyorum... AHMET ÇELİK


İmece davetine icabetimiz vardır

Bence yazmayı sevmek ahir günlere yârdır

Lakin şairim demem, pişmeye vakit dardır

Yedi aylık doğana hodri meydan diyorum.... MCU

Edebiyat evinde bugün şiir harmanı

Kurulmuş başköşeye hececiler erkanı

Mısra, kıta yazana sunuyorlar ayranı

Beğenip gelmeyene hodri meydan diyorum... Nezahat Kaya


***************************************************2 nci kıtalar

Bilinir bilinmez, anlamlar hiza alır,

Yalan yanlış konuşan, elbette ceza alır,

Kendini akil sanan, ustadan rıza alır,

Her bir şeyi bilene, hodri meydan diyorum…  Adem EFİLOĞLU


Gündüzlerin mizanı gecelerde kurulur

Öfkelense de insan, dalgalanır durulur

İnsan kalbi kırmayı ki zalimden sorulur

Hayatından silene hodri meydan diyorum...Gökdeniz


Kader bellidir fakat tercih hakkı verilir

İstekler dua dua kul olana sorulur

Başa gelirse belâ elbet hayra yorulur

Aşkı aşkla bulana hodri meydan diyorum....Maksude


Ben kötü yakalandım bu akşam hiç olmadı.

Her tarafım ağrıyor, iştah falan kalmadı.

Ama bilesiniz ki şu Kul Fikret ölmedi.

Patatese soğana hodri meydan diyorum..........M.Fikret ÜNALAN


Fırtınalı denizde ben oldum kürek çeken

Kendime gam ekerken etrafına gül döken

Kendine şair deyip kimmiş meydana çıkan

Ben şairim diyene hodri meydan diyorum....HARUNİ


Bir lokma ekmeğimi,bir kaç kısıma dildim

Boynu kalın olanın, boş boğazına güldüm

Hava, su ve yemekle, ben ki üç kısma böldüm

Karnı her gün doyana, hodri meydan diyorum...MİHMAN


Selam söyleyin benden Dini için yanana

Vatanımdır diyerek, güzel söze kanana

Sabah akşam durmadan Allah ismi anana,

Bunlar yanlış diyene, Hodri Meydan Diyorum!..DOĞANAY


Doğu batı demeden tarihi duvar yıktık

Korkak bezirgan gibi kalemle cenge çıktık

Gevşeyen vidaları sanırım fazla sıktık

Göz koydum bileğine hodri meydan diyorum...AHMET ÇELİK


Şairlik hakkındaki sözüm yalnız kendime

Prematüre söylem ancak sığar bendime

Bellemeden yazışım moloz yığar bendime

Dediğime ayana hodri meydan diyorum...........MCU


Dal misali kalemler tüketmiş bütün sözü

Güller görmüş iltifat şebnemin asık yüzü

İmeceye geç kalıp, ben gibi özürsüzü

İçeri almayana hodri meydan diyorum....... Nezahat Kaya

****************************************3 ncü kıtalar


Dem vurmaz edep diyen, öyle aşık atana,

Ram olmasın hiç kimse, yanlış yolu tutana,

Şeytanla birlik olup, bedenini satana,

Yüreğini serene, hodri meydan diyorum…...Adem EFİLOĞLU


Mehmet hocam yoruldun dinlenmeyi hakettin

Gördüm ki dörtlüklerle şairunu mat ettin

Sataştığın kayboldu sıra sıra titrettin

Ahrazın kulağına hodri meydan diyorum....GÖKDENİZ


Yıllardır bu böyledir sevincim acım şiir.

Yüreğimden gelen ses gündüzüm gecem şiir.

Her günüm her anımda dem olan hecem şiir.

Şiir için doğana hodri meydan diyorum..........M.Fikret ÜNALAN


Ihtiyar dedik sana vallahi senlenmedik,

Şiirle yoğrulduk biz laf ile beslenmedik

Ünalanla Adem bey güneşte sislemedik,

Kılıcı bileyene hodri meydan  diyorum... HARUNİ


Gariban kan ağlarken, görmezler mi yarayı

Zengin üstüste yığdı, açıverdi arayı

Emeksiz kazanç ile, deste deste parayı

Kasalara koyana, hodri meydan diyorum... MİHMAN


Mazlum biri olan Ünalana çatayım

Pusuya saklanarak sivri oklar atayım

İki tokat vurayım o gelirken yatayım

Taş atıp değdirene hodri meydan diyorum... AHMET ÇELİK


Yavaş yavaş oluşur şairlerin kelamı

Demlenmeden servise layık görmem selamı

Az sonra Kul Fikret’im gösterecek belamı

Kendini has sayana hodri meydan diyorum...MCU


************************************** 4 ncü kıtalar


Ömür  temassız geçcek, bakan beyin şartı var,

Kira, gıda, sigorta, ödemeler derdi var,

Bunca bela musibet, pandeminin ardı var, 

İleriyi görene, hodri meydan diyorum…Adem EFİLOĞLU


Benim işim çıkmıştı, araziye uymuştum

Rüyamda dörtlüklerin şiddetini duymuştum

Sabah hayırdır diye gözlerimi yuğmuştum

Covidin konağına hodri meydan diyorum......GÖKDENİZ


Boş muhabbet uğruna kafayı çalıştırıp.

Milleti boş sözlere, boş göze alıştırıp

İki kelam etmeyi yüzüne bulaştırıp.

Lafa söze boğana hodri meydan diyorum.----M.Fikret ÜNALAN


Meydanı boş bulmuşlar baktım atan atana

İki yiğit meydanda helal olsun tutana

Yazdıklarım boş değil sofradaki yutana

Şairin gıcığına hodri meydan diyorum.HARUNİ


Çağatay'sız olmuyor, yazıyorum bakmadan

Ustayım diyenleri, ardı sıra takmadan

Laflarını gizleyip, şimşekleri çakmadan

Gürültüsüz yağana, hodri meydan diyorum...MİHMAN


Sitede çok arkadaş gerçek şiire dalmış

Bak Çağatay gardaşım derin uykuda kalmış

Yerini boş zannedip dağa koşanlar almış

Yiğitlik ayağına hodri meydan diyorum... AHMET ÇELİK


Sen ben o biz şairsek, Ran Asaf Veli nedir

Şiirle devrim yapan acaba kaç tanedir

Yalnız aşk meşk yazanın tarzı amiyanedir

Boş boş racon kesene hodri meydan diyorum...MCU


******************************************* 5 nci kıtalar


Şimdileri unutun, bu gelecek seferi,

Atayı tanımayan, şöyle dursunlar geri,

Beş yüz altmış yedi yıl, geçmiş fetihten beri,

Tarihi bilmeyene, hodri meydan diyorum…. Adem Efiloğlu


Hoş olmasaydı işim, herhalde dayak yerdim

Ustayla atışmak mı yok gibi başka derdim

Sanmayın ki söz bilmem, nezaketten giderdim

Çiğine naziğine hodri meydan diyorum.......GÖKDENİZ


Hasta hasta yazarım nerede hececiler.

Nerede ahkam kesen uykusuz gececiler.

Hani o hüzün kokan hece hece acılar.

Yan cebime sığana hodri meydan diyorum.-----M.Fikret ÜNALAN


Adem yazmış ünalan cevabıyla oylamış

Çağatay dostum bunlar lafı önce söylemiş

Birisi kaynatmış sonra biriside demlemiş

Çayları demleyene hodri meydan diyorum..... HAruni


Kapestem üç beş kilo, kalemim tavuk,cücük

Şiirleşmek istiyor, buğdayla dolu dencik

Daha yeni fidanım, küçüğüm ben çok küçük

Yüksek Ağrı dağına, hodri meydan diyorum...MİHMAN


Papatyayla her işi dört yapraklı yoncaya

Bülbül olmuş feryadı seherde al goncaya

Yağ çekmiş olmayayım bizim Sami hocaya

Razıyız dayağına hodri meydan diyorum...AHMET ÇELİK


Ahmet Çelik ağabey, az yazar doğru yazar

Hep ortada olursa kaleme değer nazar

Şair eserlerini sunmalı azar azar

Çoğu şikar sayana hodri meydan diyorum...MCU


*********************************************6 ncı kıtalar


Bu dünyanın kaderi, halimizle yazıldı,

Kimisi abad oldu, kimi elbet üzüldü,

Haksızlığa adalet, şiirlerde çizildi,

Yollarından dönene, hodri meydan diyorum…Adem Efiloğlu


İyileş hele hocam, görürsün zaten günü

Bitmedi ya Allahın, kula himmet düğünü

Sebzeyi meyveyi ye atlama hiç öğünü

Narına eriğine hodri meydan diyorum......GÖKDENİZ


Hastalık yol vermiyor daha fazla kalmaya.

Akil sandım kendimi geldim rıza almaya.

Ama ustamız hani mum mu lazım bulmaya?

Boranına çığına hodri meydan diyorum.---------M.Fikret ÜNALAN


Bizim ki tatlı tatlı dost halınca didişme,

Ünalan usta hastaymış aman fazla tepişme

Sözlerime darılıp bana kızıp çekişme

İhtiyarına gencine hodri meydan diyorum... HARUNİ


Sevdiğim dostlarıma, selam çaktım arada

Virüs vurdu yan yattık, kaldık iki derede

Dalgalara hasretiz, mavi deniz nerede

Sahildeki kayığa, hodri meydan diyorum...  MİHMAN


Tarlada dolaşırken tırmandım kelisine

Kelimeler boyayıp işaret koydum selesine

Kazara takıldım ben bir şair delisine

Hayranım uyağına hodri meydan diyorum...AHMET ÇELİK


Selam olsun İshak’a şahsımı sual etmiş

Aş iş peşinde halen, siteye henüz yetmiş

Yan gelip yatamaz ki yaş daha değil yetmiş

Evde un eleyene hodri meydan diyorum...........MCU

****************************************  7 nci kıtalar


Elbette bütün derdim, şiiri mayalamak,

Sanma ki Mehmet Fikret ? yüreği oyalamak,

Bencillikten ziyade, cahili foyalamak,

Şairliğe uyana, hodri meydan diyorum…Adem Efiloğlu


Hafife alma hocam bu virüs başa bela

Ne maskeyi takıyor, ne pes ediyor bala

Tedbiri almak gerek hoca vermeden sala

Hijyenin yükseğine hodri meydan diyorum....GÖKDENİZ


Sabah oldu uyandım gözlerimden yaş akar.

Bahar gelmiş neyleyim kafamda şimşek çakar.

Fazla naza gerek yok halimize çok şükür.

Feleğin şu ağına hodri meydan diyorum.---------M.Fikret ÜNALAN


Şair var bir saate yazar yüz bin yalanı

Madem şairmiş gelsin ağlatsınlar güleni

Hepsi döküldü gitti üç beş kişi kalanı

Dinlenip yatanlara hodri meydan diyorum..HARUNİMülayımlık görünür, yüzelerindeki ar'da

Hepsi birer yiğittir, kalmazlar asla darda

Edebiyat evi mi? güzel kalemler burda

Adem'in otağına, hodri meydan diyorum...MİHMAN


Bir savaş kahramanı on yedi kıta yazan

Yaşımıza güvenip arada geçindik bazan

Bindik bir alamete mübarek olsun gazan

Ustanın kayağına hodri meydan diyorum...AHMET ÇELİK


Kul Fikret aklı sıra siteye şov yapıyor

En büyük benim deyip herkesten kıl kapıyor

İş mi kırk kıta yazmak, sizce acep n’apıyor?

Bana diş bileyene hodri meydan diyorum......  MCU


********************************  8 nci kıtalar


Hem şairin tek derdi, derdini dizmek söze,

Kem sözlerden kaçınır, kelamı etmez öze,

Methiyeler dizmeli, bakacağı her yüze,

Tebessüm etmeyene, hodri meydan diyorum… Adem EFİLOĞLU


Türküler söylemeli ne kadar olsa da gam

Hastalıkla afiyet insan hasleti ağam

bazen aksırırsın bazen atarsın balgam

Çayırın kesiğine hodri meydan diyorum... GÖKDENİZ


Fetih çok kutlu bir gün, Milletime elbette.

Çok Fatihler yetişti bu güzel Memlekette.

Adem olmak kolay mı, her türlü felakette?

Ustam altın çağına hodri meydan diyorum.-----M.Fikret ÜNALAN


Kıtalar çoğalıyor, bizi ne sanıyorlar

Canlarına susamış, üç mete bez giyorlar

Yumruğum balyoz gibi, şairler ring diyorlar

Şişmemiş dudağına, hodri meydan diyorum.....MİHMAN


Bunlar uzaydan gelmiş hiç acımaz yaşlıya

Karası çok kalmamış hele beyaz saçlıya

Kuvveti dostu bilmiş pısmış kalem kaşlıya

Bu hayat kıyağına hodri meydan diyorum....Ahmet ÇELİK


Çıkarttığım diş ile seni ham diye yerim

Vereyim bir ip ucu, ben burada neferim

Üstatlık sana kalsın, çıraklıktır ederim

Gaipten ses duyana hodri meydan diyorum...MCU


**********************************  9ncu kıtalar


Geçmiş olmuş azizim, Mehmet Fikret hastaymış, 

Özlemiş Ademleri, hasretnden yastaymış,

Maşallah şiir şiir, kelimeler ustaymış,

Buyursun dileyene, hodri meydan diyorum.  Adem EFİLOĞLU


Yazdıkça ferahladın diyeceğim nerdeyse

Dağarcığın ne geniş sendeleirm söz deyse

Mehmet hocam madem bu sitede gözdeyse

Şefkatli yüreğine hodri meydan diyorum...GÖKDENİZ


Bu güzel Vatan bize Ata'mızdan hediye.

Akıtırsın yaşları Kemal Atatürk diye.

Yüreğin yüreğimdir şu dünya alem duya.

Gözlerinin yağına hodri meydan diyorum.---------M.Fikret ÜNALAN


Bir elimde telefon, bir elimde çekicim

Dokuza varıyorken, bitmeyecek bu hıncım

Şairane kalacak, kaybolmayan inancım

Kalemin gıdığına, hodri meydan diyorum...MİHMAN


Adem Bey imeceyi üyelere yayalım

Hep ikiniz yazmayın biz de hece sayalım

Altından kalkamazsak okuyanı bayalım

Çömezi görmeyene hodri meydan diyorum.... MCU


*************************************  10 ncu kıtalar

Bir baktım ki meydana, bir ben bir Mehmet kalmış,

Sanırım Sami hoca, çoktan uykuya dalmış,

Maksude gerilerde, Gökdeniz boran olmuş,

Ben şairim diyene, hodri meydan diyorum....  Adem EFİLOĞLU


Saygım sonsuz hocama, sağlıklıyken acımam

Çabucak iyileşiver, şairun bekler imam

Burayı merak etme, ihtiyacın ihtimam

Şimdilik döşeğine hodri meydan diyorum. GÖKDENİZ


Doğada arkadaşız kuzularla kuşlarla.

Şimdilik uzak durduk dost ve arkadaşlarla.

Temasımız şiirle dahası alkışlarla.

Dostun gönül dağına hodri meydan diyorum-------M.Fikret ÜNALAN


Kafiye bul com ile döktürmek marifet mi?

Aynı ayaklar ile nakarat zarafet mi?

Emek vererek yazmak has şaire külfet mi?

Kurallara uyana, hodri meydan diyorum...  MCU


************************************  11 nci kıtalar

Doğanay koşamıyor, Mihman nefes nefese,

Çağatay nerelerde, kulak vermiyor sese,

Harun’i ders çalışır, aklı karışmış sise,

Hünerini görene, hodri meydan diyorum....  Adem EFİLOĞLU


Ahmet Çelik ağabey mutlu ettin Fikreti.

Fazla sıktığın vida varsın acıtsın iti.

Kimseye yedirmeyiz bu güzel Memleketi.

Ölüm denen düğüne hodri meydan diyorum-----M.Fikret ÜNALAN


Ben de uğraşmıyorum hangi ayak bakire

Dön dolaş yazdığımız tam bir fasit daire

Oysa geliştirmeli, emek lazım şaire

Feryadımı duyana hodri meydan diyorum... MCU


************************************ 12 nci kıtalar


Hamdi şöyle uğramış, benden demiş bir kıta,

Zeytinci ders edinmiş, selam vermiş bu kuta,

Şu selamsız geçenler, gidip mevlüt okuta,

Ahvalini bilene, hodri meydan diyorum.  Adem EFİLOĞLU


Üstat Ahmet uğraşma şu garip Ünalan'la

Sivrilttim kalemimi hem geceyle hem günle.

Yazıyorum baksana her dem şerefle şanla.

Şu varına yoğuna hodri meydan diyorum------------M.Fikret ÜNALANEleştirim yapıcı, hiç kimse alınmasın

Usul ve tarz çağrıma duyarsız kalınmasın

Orkestramızda farklı akortla çalınmasın

Tavsiyemi yerene hodri meydan diyorum....MCU


***********************************  13 ncü kıtalar


Nicedir buralarda, böyle güreş tutmadım,

Adalete sarıldım, ruhuma kin katmadım,

Kursağımdan aşağı, haram lokma yutmadım,

İşitmeden duyana, hodri meydan diyorum. Adem EFİLOĞLU


Vazgeçtim Çağatay'dan hani kadınlar nerde.

Bir tek Maksude yazmış gerisi çekmiş perde.

Pilav mı pişirirler hani pilavda zerde.

Şişlerine tığına hodri meydan diyorum-------------M.Fikret ÜNALAN


************************************** 14 ncü kıtalar

Yaşlandı Sami hoca, evden çıkamaz oldu,

Şiirle hicvederdi, lafı çakamaz oldu,

Kaldı nefes nefese, eve çıkamaz oldu. 

Güzel kız o dedene, hodri meydan diyorum. Adem EFİLOĞLU


Sami hocayı gördüm dün gece buradaydı.

Bir şeyler soruyordu yazmaya sıradaydı :)

Sonra derine daldı her şeyi yazdım saydı.

Derinine sığına hodri meydan diyorum----------M.Fikret ÜNALAN************************************  15 nci kıtalar

Bu işlerin erbabı, Çağatay çok tan kaçmış, 

Mehmet, Ahmet, Ademi, deryaya kulaç açmış,

Mihman geliyor Mihman, cümleler şiir uçmuş,

Azimle sabredene, hodri meydan diyorum. Adem EFİLOĞLUDayak cennetten çıkma, ama Sami yaşlandı.

Kaynayan kazanlarda iyicene haşlandı.

Biraz canı kalmıştı tarafımdan tuşlandı.

Dalına budağına hodri meydan diyorum-------M.Fikret ÜNALAN


*************************************  16 ncı kıtalar

Mehmet Fikret affınla, dün biraz yorulmuşum,

Halim böyle olunca, uykuya kurulmuşum,

Sanma bana sataştın, ben sana kırılmışım, 

Ayağımı çelene, hodri meydan diyorum. Adem EFİLOĞLU


Vallahi çok sıkıldım Adem hocam gelsene.

Sıkı çalışıyorsan bana selam salsana.

Rakipsizim burada şu gazımı alsana.

Ustamın ümüğüne hodri meydan diyorum.-----M.Fikret ÜNALAN


****************************************17 nci kıtalar

Meydanı boş bulunca, çağlamış Mehmet Fikret,

Sözümün hikmetine, ağlamış Mehmet Fikret, 

Cem etmiş yüreğini, dağlamış Mehmet Fikret,

Şiirlerle  şölene, hodri meydan diyorum. Adem EFİLOĞLU


Galiba mefta oldu, Sami bey iyi kuldu.

Adem üstadım desen işlerine yumuldu.

El koydum imeceye, bu sayfa benim oldu.

Akanın ırmağına hodri meydan diyorum--------M.Fikret ÜNALAN


***********************************  18 nci kıtalar

Alışveriş serbestti, sabah aldım bir şeyler,

Biraz önce gelmişim, bakalım n’etmiş beyler,

Hiç bayan görmeyince bana geldi he heyyler,

Şiir yazan bayana, hodri meydan diyorum. Adem EFİLOĞLU


Deli diyorlar bana yazarım deli deli.

Gözleri yaşarırdı görseydi Orhan Veli.

Bir garip adam oldum bu aleme gireli.

Delinin değneğine hodri meydan diyorum------M.Fikret ÜNALAN


************************************  19 ncu kıtalar

On dokuz kıta yazmış, yaşlıca Mehmet Fikret,

Yahu derim bu ne hız, biraz olsun fren et,

Gel seninle ikimiz, bir şiirde bin halvet,

Bu sözünden dönene, hodri meydan diyorum, Adem EFİLOĞLU


Pes ettirdim galiba Ahmet Çelik üstadı.

Yaşında daha ne var ağzımda kaldı tadı.

Kıyak geçti galiba üste yazılsın adı.

Bu güzel kıyağına hodri meydan diyorum------M.Fikret ÜNALAN


************************************  20 nci kıtalar

Bir Mehmet’le bir Adem, bedel oldu siteye,

Elbette bir hatıra, eser kaldı siteye,

Vallahi umutlandım, şiir güldü siteye,

Bunda her tür etkene, hodri meydan diyorum, Adem EFİLOĞLU


İşte yetiştim geldim burnumu sile sile.

Meydanlarda kimse yok bu fırsat geçmez ele.

Ben her zaman burdayım, üstat yeter ki dile.

Çıkrığına iğine hodri meydan diyorum-------M.Fikret ÜNALAN 


**********************************************  21 nci kıtalar

Yirmi biri yazarım, Mehmet Fikret yetişir,

Çağatay, Mihman, Ahmet(beyler), birbiriyle itişir,

Adem’le Mehmet Fikret, horoz gibi ötüşür,

Öyle yalan esene, hodri meydan diyorum, Adem EFİLOĞLU


Ustalar sırra kadem basmışlar anlaşılan.

Gökdeniz yeni geldi çok yenilir tuşulan.

Aziz Remzi katılır, yürek ile başılan.

Aldı verdiğine hodri meydan diyorum-----------M.Fikret ÜNALAN******************************************  22 nci kıtalar


Bilirim kalem ehli, nice usta aramızda,

Aziz Remzi var elbet, aşıklar sıramızda,

Gökoğlu sessiz kaldı, o da var kuramızda,

Bize her tür etkene, hodri meydan diyorum, Adem EFİLOĞLU


Yeter yazdın yat diyor rica minnet hanımım.

Hasta olsam ne yazar şiir menim tanımım.

Adem bey bir tanesin, başka usta tanımam.

Şu kutsal emeğine hodri meydan diyorum---------M.Fikret ÜNALAN


********************************************23 ncü kıtalar

Şükür yazdığımızı, sağduyuyla yazmışız, 

Ne çizgiden çıkmışız, ne de biraz azmışız,

Kalemle zarafetin, bir resmini çizmişiz,

Şairleri üzene, hodri meydan diyorum…Adem EFİLOĞLU


Madem bir şey yazmıyor katılmıyor bu maça.

Ne olacak bu hali bilmem ki kaça kaça.

Hakemliğe soyunsun üstadım Sami hoca.

Hakemin düdüğüne hodri meydan diyorum-----M.Fikret ÜNALAN


*****************************************24 ncü kıtalar


Şu gökkubbe altında, demledik nice şiir,

Kaybetmeden çizgiyi, Rabbim bahşetsin şuur,

Ve dahi cümleleri, içip ram olsun şair,

Daha baştan cayana, hodri meydan diyorum. Adem EFİLOĞLU


Daha yaşı tutmuyor yazmayı bilemezmiş

Çağatay diş çıkarmış, ağrıdan gelemezmiş.

Bir hayli eksik varmış gösterip gülemezmiş.

Dişine, hediğine hodri meydan diyorum....--------M.Fikret ÜNALAN


*************************************** 25 nci kıtalar

Hele düşün hicvetmek, hangi kaleme mahir,

Hicvedilen şairler, adresi anlar zahir,

Kaçmayın arkadaşlar, şiirde olmaz tehir,

Böyle şiir düzene, hodri meydan diyorum…Adem Efiloğlu


Şu gripli halimle hiç durmadan koşturdum.

Bir de şiir döşendim sanmayın ki boş durdum.

Herkes kızacak bana sayfaları coşturdum.

Diyenin dediğine hodri meydan diyorum---------M.Fikret ÜNALAN


*************************************** 26 ncı kıtalar


Duyun dostlar derdimiz, sade muhabbet ola,

Bu muhabbet isterim, böyle müebbet ola,

Sözcükler fikirlerde, derim ariyet ola,

Bize böyle koşana, hodri meydan diyorum…Adem Efiloğlu


Sessiz atın tekmesi pek olurmuş diyorlar.

Kul Fikret sayfalarda tek olurmuş diyorlar.

Yeter ama yazdığı çok olurmuş diyorlar.

Diyenin ortağına hodri meydan diyorum---------M.Fikret ÜNALAN


**************************************  27 nci kıtalar


Mehmet Fikret yazarsak, sabaha dek durmayız,

Yetişemezler bize, biz düşene vurmayız,

Yine de kibar olduk, incitmeyiz kırmayız,

Hududunu aşana, hodri meydan diyorum…Adem Efiloğlu


Kimseler şu meydana gelmiyor kızışalım.

Bir yiğit var meydanda demeyin bozuşalım.

Bari kuzular gelsin onlarla yazışalım.

Yemine, otlağına hodri meydan diyorum-----M.Fikret ÜNALAN


**************************************28 nci kıta

Bu destan ki niceye, ilerde ilham olur,

Daha fazla yazarsak, kiminde ehvam olur,

İçinde sevgi varsa, şiirde anlam olur,

Gözyaşı silmeyene, hodri meydan diyorum…Adem Efiloğlu


Herkes işine dalmış kaç tane uyak kurdum.

Gelmeyenler kurtuldu, gelenleri çok yordum.

Ozanlar diyarıdır şu benim güzel yurdum.

Köyüne bucağına hodri meydan diyorum.-------M.Fikret ÜNALAN


************************************* 29 ncu kıtalar

Şimdi biz ram olalım, dinlenelim diyorum,

Harfleri azar azar, kalemimle yiyorum,

Şiir yazan herkesi, yürekten seviyorum,

Sevgiyi bilmeyene, hodri meydan diyorum…Adem Efiloğlu


Ateş otuz sekizdi iki gündür dağlandım.

Kündeler atacaktım çarptım, böldüm, sağlandım.

Yine boş kalmış meydan boş boşuna yağlandım.

Mindere döşeğine hodri meydan diyorum-----M.Fikret ÜNALAN


************************************* 30 ncu kıtalar

Bence biz dinlenelim, diğer dostlar buyursun,

Şairliğin var ise, tevazuyla büyürsün,

Şiire aç olanı, hak özüyle  doyursun,

Bu yarışa uyana, hodri meydan diyorum…Adem Efiloğlu


Oynattım kalemimi ula ula Niyazi.

Ahmet hocamda gitti gelirdi bazı bazı.

Kendi kendine kaldın herkes mi oldu gazi.

Kul Fikret atağına hodri meydan diyorum----M.Fikret ÜNALAN


**************************************31 nci kıtalar

Dedim ki yeter gayrı, başkaları yazaydı,

Onlarda şiirlerle, derinlere sızaydı,

Kalem ile sevişip, kelam ile kızaydı,

Dudağını büzene, hodri meydan diyorum…Adem Efiloğlu


İşte yine sayfada Adem hoca göründü.

Ruhlar alemindeydi et kemiğe büründü.

Üstadın kaleminde niceleri süründü.

Türk kası göbeğine hodri meydan diyorum----M.Fikret ÜNALAN


************************************** 32 nci kıtalar


Haydi bir gör bakalım, kim yetişir bu hıza,

Gökdeniz yeni yeni, bulaşmış bizim ize,

Şu yasak olmasaydı, gidecektim denize,

Kurallara uyana, hodri meydan diyorum…Adem Efiloğlu


Çok fazla düşünemem inmem fazla derine.

Şiiri demlemeye bırakmam hiç yarına.

Lafları oturturum tam yerine yerine.

Taşına gediğine hodri meydan diyorum-----M.Fikret ÜNALAN


**************************************33 ncü kıtalar

Erlik ki meydan işte, derdi olan söylesin,

Söyleşip satır satır, hem şiiri yeğlesin,

Mutlu olsun elbette, yüreğini eğlesin,

Usul erkan bilene, hodri meydan diyorum…Adem Efiloğlu


Bir kaç uşağı gördüm el ilen sayulanı.

Aha Gökdeniz gelmuş baa mı dayılanu?

Yok yanuldum galiba, benimle oyalanu.

Görenin gördüğüne hodri meydan diyorum-----M.Fikret ÜNALAN


*************************************   34 ncü kıtalar

Adam hasta haliyle, şiirlere asıldı,

Kimisi uzak durdu, fenalıkla kasıldı,

Oysa beraber olmak, buradaki usuldü,

Burada her desene, hodri meydan diyorum…Adem Efiloğlu


Yorulmadım kardeşim daha gün var görecek

Nice uyak bekleşir dizelere girecek.

Herkes uyur Gökdeniz boyları mı erecek.

Erenin erdiğine hodri meydan diyorum-----M.Fikret ÜNALAN


***************************************  35 nci kıtalar


Hercai bir gülüşe, yüreğimiz baş eğer,

Burada peşkir çekmek, inanki size değer,

Umarım aramızdan, nice ki şair doğar,

Kalemi bileyene, hodri meydan diyorum…Adem Efiloğlu


Covit gezerse gezsin maskemiz var çok şükür.

Sosyal mefaliyiz, gezeriz şakır şakır.

İyice cıvıtmıştı, elbet gün gelir çöker.

Mikrobun cıvığına hodri meydan diyorum-----M.Fiker ÜNALAN


****************************************   36 ncı kıtalar

Yazarız evelAllah, o’dur kudreti veren,

Kalemki şiirlerde, odur hasmını seren,

Var mı daha ötesi, var mıdır başka gören,

İsterim dileyene, hodri meydan diyorum…Adem Efiloğlu 


Hor görmedik kimseyi çok da iyi yazarsın.

Gökdeniz hünerlerinle çok ustayı bozarsın.

Küçük görme kendini, inan beni üzersin.

Şairin eziğine hodri meydan diyorum-------M.Fikret ÜNALAN


******************************************  37 nci kıtalar

İşte bir  şiir   olur, velhasıl düşlerimiz,

Asumana asılır, gider gülüşlerimiz,

Vatana aşkla akar, şu garip döşlerimiz,

Göbeği kesilene, hodri meydan diyorum…Adem Efiloğlu


Beden dur diyor ama gönül söz dinlemiyor.

Sanmayasın yazarken Kul Fikret inlemiyor.

Ama şu kalem dostum ne desem anlamıyor.

Doktorun tüzüğüne hodri meydan diyorum---M.Fikret ÜNALAN


*******************************************  38 nci kıtalar

Zaten amaç bu idi, şiirle yarışalım,

Zaten herkesler evde, burada görüşelim,

Sözcüklerle beraber, şiire karışalım,

Kefeni dikilene, hodri meydan diyorum…Adem Efiloğlu


Canımıza yetirdi fazla uzadı bu iş.

Geleceği var imiş, fazla sürmesin gidiş.

Hafife almıyorum ben altınım o gümüş.

Gümüşten yüzüğüne hodri meydan diyorum----M.Fikret ÜNALAN


*******************************************  39 ncu kıtalar

Ben ki yedi yirmidört, yazarım usul usul,

Hele sen bir iyileş, birlikte edek fasıl,

Şimdi rahat uyu sen, buranın beyi kesil,

İşte böyle şölene, hodri meydan diyorum…Adem Efiloğlu


MehmetFikretLafı fazla uzattım artık biraz yatayım.

Gökdeniz'im ben seni ustamıza satayım.

Tam da çekip giderken az desteksiz atayım.

O kovit köçeğine hodri meydan diyorum-----M.Fikret ÜNALAN


*******************************************  40 ncı kıtalar

Şimdi kimi şairler, uzaktan izler bizi,

Hatta Çağatay Mehmet, gizli dikizler bizi,

Sami hoca gelirse, kelamla sözler bizi,

Kabuğunu delene, hodri meydan diyorum…Adem Efiloğlu


Türkü deyince aklım oynuyor şu yerinden.

Hele bir ağıt olsa ama fazla derinden.

Biraz kopya çekeyim hanımın defterinden.

Hem paşa hem ağana hodri meydan diyorum------M.Fikret ÜNALAN


*******************************************  41 nci kıtalar

Kırk bir kere maşallah, Mehmet Fikret ozanım,

Sen misin buralara, şiirlerle  sızanım,

Burada akşam oldu, bak okunur ezanım,

Evimizde erene, hodri meydan diyorum…Adem Efiloğlu


Barış bizim şanımız, şair kalemin silah.

Tam kırk tane yazmışım kırk bir olsun Maşallah.

Yanıyorum ateşten yananı görür Allah.

Çenenin düşügüne hodri meydan diyorum----M.Fikret ÜNALAN


*******************************************  42 nci kıtalar

Tarih yazacak bizi, biraz daha gidersek,

Hesap sorarlar elbet, otsuz kuzu güdersek,

Asarlar mı acaba, böyle bedel ödersek,

Kalemimi asana, hodri meydan diyorum…Adem Efiloğlu


Adem hocam uykum var hikaye anlatsana.

Kırk ikiyi yazdım bak, yukarıya alsana.

Bir daha yazmıyorum inan olsun söz sana.

Kadını, erkeğine hodri meydan diyorum------M.Fikret ÜNALAN


****************************************  43 ncü kıtalar

Şairlerin sopası, hem delidir hem haktır,

Bizdn şüphe edenin, bu ettiği nifaktır,

İnsanı insan yapan, şuurlu bir ahlaktır,

Adaletten kopana, hodri meydan diyorum…Adem Efiloğlu


Nihayet göründün mü Çağatayım, civanım.

Çok mu fazla kıskandın şiir olmuş dört yanım.

Ben üstada söz verdim, çekildim benim canım.

Senin her yazdığına hodri meydan diyorum.------M.Fikret ÜNALAN
( Hodri Meydan Diyorum... İmece başlıklı yazı AdemEFİLOĞLU tarafından 30.05.2020 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )
Okuduğunuz Yazının Site Kurallarını İhlal Ettiğini Düşünüyorsanız, Site Yönetimine Bildirmek İçin Tıklayınız.
 

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu