İslam, Yahudilik Ve Din Adamları
İSLAM, YAHUDİLİK VE DİN ADAMLARI

Yahudiliğin bozulma sebeplerinden biri de din adamlarını ilahlaştırma olarak belirlenir kutsal kitabımızda. Bu din adamları kutsal kitabı tahrif etmekte yarışmış, kendi heva ve hevesleri doğrultusunda yeni bir kitap yazmışlardır.

Bu yazılan,- başka bir tabirle- aslında tahrif edilen kitap dinin aslı ve özünü değiştirmiştir. Karşımıza çıkan bu kitap peygamberlerine zina isnat etmiş, onun yerine din adamlarını yüceltmiş, onları şari yerine yerleştirmiştir. Bu yeni kanun koyucular kutsal kitabı değiştirerek ilahi olanı beşeri olanla değiştirmiş, vahiy dinini paganlaştırmışlardır.

Din adamlarını ilahlaştıran bu yeni din esaslarını baştan aşağı değiştirmiştir. “De ki: ‘Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müsavi/anlamı eşit (ve âdil) bir kelimeye gelin, (şöyle diyerek) : ‘Allah’tan başkasına tapmayalım; O’na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah’ı bırakıp da kimimiz, kimimizi rabler edinip ilâhlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse işte o zaman deyin ki: ‘Şahit olun, biz muhakkak Müslümanlarız.” (3/Âl-i İmran, 64)

“Onlar, Allah’ı bırakıp bilginlerini/hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i (İsa’yı) rabler edindiler. Halbuki hepsine de tek İlah’a ibadet/kulluk etmekten başka hiçbir şey emrolunmadı. O’ndan başka hiçbir ilâh/tanrı yoktur. O, bunların şirk/ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.” (9/Tevbe, 31)4

Bu ayetler gösteriyor ki hem Yahudilik, hem de Hristiyanlık din adamlarını ilahlaştırmış, onların sözlerini ayet yerine koymuş, onlar ne söyler ve emrederse doğruluğunu araştırmadan kabul edip uygulamışlardır. Böylece Allah’ın peygamberleriyle va’z ettiği dinin yerini din adamlarının keyfi uygulamaları almış, ilahi vahiy dininin yerini beşeri pagan dini almıştır.

Allah’ın helal kıldıklarını haram, haram kıldıklarını helalleştiren din adamları tipi bu iki dinin de bozulmasına yol açmış ve en son İslam dini insanlara kurtuluş sebebi olarak gönderilmiştir.

Ancak şimdi biz görüyoruz ki İslam dinine mensup bazı hizip ve ekoller bu iki dinin yanlışına düşmekte, din adamlarını ve önderlerini tanrılaştırmakta, onların dinin özüne aykırı yorumlarını kayıtsız şartsız yerine getirmektedirler. Aslında günah ve zulüm sayılabilecek tüm fiilleri önderlerinin emir ve yorumlarını sevap ve faziletli eylem olarak canlarını feda edercesine yapmaktadırlar.

Bu yolda İslam’a tamamen zıt eylemler içine girmekte, zaman zaman dinin öğretileriyle tamamen zıt olan fiilleri işlemekte, bu eylemleri cihat aşkıyla yerine getirmekte, bu uğurda her şeylerini kaybetmeyi göze almaktadırlar.

Bu yolda kendilerine mani olacak her şeye savaş açmakta, onu ortadan kaldırmak için yılmaz bir mücadele içine girmektedirler. Bütün bu eylemleri Allah’ın ve önderlerinin arzusu olarak yerine getirmekte, karşılık olarak Allah’ın ve önderlerin rızası beklenmekte, ahirette de cennet ve cemalullahı ile mükafatlanacaklarını ummaktadırlar.

Bu yolda haramları helal kabul etmekte, hatta ameli salih: en doğru, en saf ibadet olarak yerine getirmektedir. Makyavelist bir anlayışla İslam yeniden yorumlanmakta, bu yolda haksız kazançlar elde edilmekte, amaca varmak için her yol mubah anlayışıyla rüşvet alınmakta, başkalarının hakları gasp edilmektedir. Hatta bu yolda birçok kişi mağdur edilmekte, aileler yıkılmakta hiçbir beis görülmemiştir .’Kem alatla kemalat elde edilmez’ (Kötü araçla doğru iş yapılamaz) kelamı kibarı yerine ‘harp hiledir’ düsturuyla her haram hile kılıfına sokulmuş, peygamberin düşmanlarına karşı vaz ettiği bu kuralı dindaşlarına uygulamışlardır.

İşte daha önce yazdığımız yazılarda Yahudileşme budur. Ve bu gün Müslümanları karşı karşıya kaldığı büyük sapkınlık da daha önce Hristiyanların da düştüğü bu büyük yanılgıdır.

Bu yolun sonu felakettir. Bu tahrif edilmiş din anlayışıdır. Bunun bir örneği de Hasan Sabbah’ın Haşhaşin tarikatı ve öğretisidir.


Ahmet Kemal( İslam, Yahudilik Ve Din Adamları başlıklı yazı EDİP GÜL tarafından 9.03.2023 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )
Okuduğunuz Yazının Site Kurallarını İhlal Ettiğini Düşünüyorsanız, Site Yönetimine Bildirmek İçin Tıklayınız.
 

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu