ARKADAŞLAR BU GECE İMECEMİZ KIYMETLİ ÖĞRETMENLERİMİZ İÇİN  AÇILMIŞTIR.  İMECE, ÖZEL BİR GÜN OLDUĞUNDAN ŞİİR KURALLARINA UYMAYAN KITALARI EKLEMEYECEĞİM...

DAHA NİTELİKLİ KITALAR EKLERSEK DAHA GÜZEL OLACAKTIR. GENİŞ AYAK YELPAZESİ VAR BAŞARILAR DİLERİM...

Harflerin büyüsüyle, mucizeler yaratan
Karanlığa cesurca  ÇATANLAR Öğretmendir
Eğitim bilinciyle, tüm dünyayı kuşatan
Geceyi gündüzüne KATANLAR Öğretmendir........Adem EFİLOĞLU

Bazen şamdan önünde bazen bir mum önünde
Onlardır gülümseyen hep en acı gününde
Her zaman ve daima doğruluğun yönünde
Kalbi vatan aşkıyla ATANLAR Öğretmendir......../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ

İnsanlar iyi olup yapsa ödevlerini
Çocukları eğitip verse ödüllerini
Sağlam temel üstüne kurmalı evlerini
Binanın temelinde YATANLAR Öğretmendir..........EVRENİ

Yeri gelir uzakta, soludular hasreti
Sevgiyi yeşerttiler, yansıtmadan nefreti
Her şeye göğüs gerip, buldukları kısmeti
Eğitim ocağında, YAKANLAR Öğretmendir...........Adem EFİLOĞLU

Düşüncesiz demez ki ''Neyin önünü kestik
Küçücük bir çiçeğe, aşılarken o istek
Kızları ayırmadan eğitime tam destek!
Yobaza iğne gibi BATANLAR Öğretmendir............/ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Çocuk bir kuş misali elinde kanatlanır
Bir şeyler öğrendikçe üst sınıfa atlanır
Öğretmenler her derde her çileye katlanır
Dünyayı üç kuruşa SATANLAR Öğretmendir...........EVRENİ

Ahdine vefam yetmez sayesinde okudum
Milliyetime fayda gayesinde okudum
Varlığını güç bilip defter kitap dokudum
Bila bedel bilime İTENLER  Öğretmendir.................MCU

Cahil geçmez akçede, alimin sözü yakut
Kimi isim taksa da''Badi Ekrem, kel Mahmut''
Sessizce ağlıyorken gökte kararan bulut!
Her çocukla bir umut, TUTANLAR Öğretmendir.../ ŞİİRLERİN ŞAİRİ...

Öğretmendir insanın önemli beş duyusu
Öğretir ilim irfan olmaz şuyu buyusu
Cehalettir beşerin çok karanlık kuyusu
Ateşteki köz gibi  TÜTENLER  Öğretmendir.............EVRENİ

Gözleri ateş gibi kaleminde gül açar
Gecesi, gündüzüyle etrafa ışık saçar
Bir ömür köle gibi her dem cehalet biçer
Yedi düvel alemde YİTENLER Öğretmendir..............ALAGÖZ

Baş öğretmen atamın, büyüyerek  izinde
Daima hazır oldu, dağlarında düzünde
Yılmadı ülkem dedi, baharında güzünde
Hürriyeti  boynuna, TAKANLAR Öğretmendir...........Adem EFİLOĞLU

Bellettiği külliyet gönlümüze akarca
Fenne vezir-i azam, terakkiye hünkarca
Yaz, kış, çamur, fırtına demeden fedakarca
Her ahvalde yanımda  BİTENLER Öğretmendir...........MCU

Okumayı yazmayı bilgiyi öğretendir
Vatan yararı için cahili eğitendir
Karanlık zihinlere aydınlık dağıtandır
Tırnakla zihinleri KAZANLAR Öğretmendir................ Nazlı Hüzün

Hayallerin önünde, ufukları yararak
Her zaman düşenleri, şefkatiyle sararak
Renkleri inançları, birbirine kararak
Yep yeni bir düzeni ÇİZENLER Öğretmendir................Adem EFİLOĞLU

Verdiği bilgilerle,yenilikler getirir.
Eğitimsiz bir millet değerini yitirir.
İlmiyle ışık tutar,cehaleti götürür.
Her konuda ilk adım AKANLAR  Öğretmendir.............Ülkü  Ahıska

Tek Büyük Mustafa’nın yanında lafı olmaz
Lakin O’nun kuludur, inkilapları solmaz
Mustafaların yeri öğrenmek ile dolmaz
Cennetin mektebine GİDENLER  Öğretmendir..............MCU

Tercihini kullanır ilim,irfan yönünde
Saygı duyun eğilin gayretini görün de
Ömrünü geçiriyor kara tahta önünde
Tebeşirle bir tarih YAZANLAR  Öğretmendir.................EVRENİ

İhtiyaç yok tılsıma, ihtiyaç yok büyüye
Yüklerken imgeleri sıfır denen sayıya.
Onlarla yürüyoruz; biz güzele, iyiye
Nefreti şiddet ile, YUTANLAR   Öğretmendir.............../ŞİİRLERİN ŞAİRİ

Minicik yavrulara gülen sevimli yüzsün
Yüreğin şefkat dolu sevgiyle bakan gözsün
Canım öğretmenim sen, yanıp sönmeyen közsün
Canlı canlı tarihi GEZENLER Öğretmendir....................NİLÜFER SARP

Harfleri birer birer aklımıza dokurlar
Tarihi savaşları zaferleri okurlar
Yurdun güzelliğini zihinlere sokarlar
Yanlışı doğrusuyla ÇÖZENLER  Öğretmendir...............N@zlı Hüzün

Doğuya zor şartlarda eğitim için gitti
Kardelenler solmasın hep mücadele etti
Cahil ana babayla uğraşırken o bitti
Kardelen düşmanını EZENLER Öğretmendir.................N@zlı Hüzün

Amacı öğretmekti, kalem kitap elinde
'Ne mutlu Türk'üm diye', zaten vardı dilinde
Kimseye aldırmadan, ilim irfan yolunda
Cahilliği temelden YIKANLAR Öğretmendir.................Polat  TEK

Köy kasaba ayırmaz her yer görev yeridir
Mesleğine sevdalı bir eğitim eridir
Akrabamız komşumuz,içimizden biridir
Ham olanı pişirip SUNANLAR Öğretmendir.................Ferda,ca

Hem anadır hem babadır şefkatli yüreği
Öğrenciye kol kanat odur yaşam ereği
Sağlatır özgüveni görevinin gereği
Öğrencinin halini SEZENLER  Öğretmendir..................N@zlı Hüzün

Öğretmekten yorulmaz kazanacağı kârla
Vatana kazandırır o gençleri gururla
Yılmaz bekçi önderdir öğretmenim onurla
Gönüllere sevgiyle SIZANLAR Öğretmendir................N@zlı Hüzün

Bilinmezin önünde, bilgisiyle durarak
Cahilliğin belini, çekinmeden kırarak
Yanlışın hesabını, araştırıp sorarak
En kötü emelleri, ÜZENLER Öğretmendir
..................Adem EFİLOĞLU


Her taraf kan kokuyor her yerde zulüm dolu
Alçaklar ve hainler tutmuşlar sağı solu
Türk'ün çocuklarına, gösterir doğru yolu
Vatana ihaneti BOZANLAR Öğretmendir....................Ahmet Zeytinci


Desem ki diyar diyar, okulları dolaşıp
Hiç engel tanımadan, çağlar asırlar aşıp
Vatan Bayrak aşkıyla, coşkuyla dolup taşıp
Her çiçeğin üstünde, TOZANLAR Öğretmendir..........Profesör


Ayazı soğuğunda varlığında yoğunda
Okulunda evinde ovasında dağında
Zamanın boşluğunda cehaletin ağında
Her dem ilim bağında ÖTENLER öğretmendir............S.O.Akyüz


Bildiğini aktarmak ciddi birikim ister
Aydın olmak dururken yobazlığı kim ister
Haydi Türküm vasıflan, ele kendini göster
Eğitim ekip kültür BİÇENLER Öğretmendir.................MCU


Bir ilim yuvasında baba gibi dağ olan
Bir ilim yuvasında ana gibi bağ olan
Bir ilim yuvasında güneş gibi çağ olan
Çağ dışı karanlıktan BEZENLER öğretmendir................MF.ÜNALAN


En büyük sevdalısı, öğrencisi kolunda
Şu vatanın bağrında, Ata'mızın solunda
Gösterdiği amaçta, ilim irfan yolunda
İnci gibi çocuklar, DİZENLER öğretmendir
...................MF.ÜNALAN

En güzel imeceyi bize öğreten odur.
Gülmeyi gülmeceyi bize öğreten odur.
İnsanca sevmeceyi bize öğreten odur.
Ayrıma ve nifaka KIZANLAR öğretmendir.
..................MF.ÜNALAN


Hemen yanımızdadır en ufacık ağrında
Dillerde nağme olur şiirlerde çağrında
Türkü türkü kokarlar Anadolu bağrında
Sazında gül taşıyan OZANLAR ögretmendir
..................MF.ÜNALAN


Uzakta bir mezra da ovada köyde dağda
Bazen soğuktan donan yıkık dökük bir bağda
Işık yapıp kendine şamdanda damla yağda
İlmek ilmek işlenmiş DESENLER öğretmendir
...............MF.ÜNALAN

Tozlanan tahtalara, yazı yazar eliyle
Harfleri sözcükleri, birleştirir diliyle
Bazen seninle ağlar, gözlerinin gölüyle
Gururunu duvara, ASANLAR Öğretmendir..
................Adem EFİLOĞLU

O sevinçli kalpleri korku sarar okulda
Şefkatiyle sararak ana baba oldu da
Hakikatle onurla yürür bu ilmi yolda
Cehalet torbasını BÜZENLER Öğretmendir..................N@zlı Hüzün

Bazen zordur öğretmek, anlatırsın anlamaz
Aklı başka yerdedir, çekiç vursan tınlamaz
Ama yılmaz öğretmen, öğretmeden sınamaz
Yorulup da kendinden GEÇENLER öğretmendir...........MF.ÜNALAN

Ufukları yeşertir bahar dalı tadında
Ne kış ne yaz dinlemez çalışmak var adında
Emeklilik çor zordur öğrenciler yadında
Vakit gelip çatınca HAZANLAR öğretmendir................MF.ÜNALAN


Paylaştıkça büyürmüş her bir yeni malûmat
Eğitsel icraatta istisnadır rüsumat
Bedelsiz öğretimle kaimdir muhakemat
Bilginin kıymetini  BİLENLER Öğretmendir.................MCU


Mahmut Hoca ne özel, İnek Şabanımız da
Hafize Ana idol, hizmet tabanımızda
Feritleri yaşarız haki kabanımızda
Biz mektebe aşığız, GÜLENLER  Öğretmendir
............MCU


Ecnebi memlekette en saygın mesleklerden
Yalnız itibar değil, geliri yükseklerden
Vasfen bizden çok düşük, nasırsız dirseklerden
Bazen kuru ekmeği BÖLENLER Öğretmendir
...........MCU


Bilinmezin önünde, bilgisiyle durarak
Cahilliğin belini, çekinmeden kırarak
Yanlışın hesabını, araştırıp sorarak
En kötü emelleri, ÜZENLER Öğretmendir...................EVRENİ

Öğretip bilgi vermek diledikleri tek baht
Kulak verip dinlersek asla olmayız bedbaht
Sayfalara sığmazlar onlar gönüllerde taht
Özü sözü bir olan DESTANLAR öğretmendir..............MF.ÜNALAN


Mini minnacık tohum öğretmenin elinde
Anlatır sohbet gibi ballar akar dilinde
Gün gelirir meyve verir, okulun son zilinde
Bağ bahçeyi yeşerten BOSTANLAR öğretmendir......
..MF.ÜNALAN


Tarihten anlatırlar, ölümsüz zaferleri
Savaşlardan arınıp barıştır seferleri
Onlar bir gül bahçesi eğitim neferleri
Misk-i amber kokulu BUSTANLAR öğretmendir.
.......MF.ÜNALAN


Emek emek okutup bir selamına hasret
Nasıl bağlanır böyle hissiyatsız basiret
O ki vefasız çıkmış, sen ki ömrünü hasret
İçi burulup manen ÖLENLER Öğretmendir...........................MCU

Not: Bu gün İMECE  dinlenme günü, yarın gece Elif Keskinle yeniden başlıyoruz.
( İ M E C E -7 Öğretmenlerimize başlıklı yazı AdemEFİLOĞLU tarafından 23.11.2014 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )
Okuduğunuz Yazının Site Kurallarını İhlal Ettiğini Düşünüyorsanız, Site Yönetimine Bildirmek İçin Tıklayınız.
 

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu