KAZIM ÖZTÜRK

ÖZTÜRKÇE

[email protected] 

[email protected]  

[email protected]

semazen.net         

 

RUH SOYGUNCULARI

 

 

Tarihçi Cemal Kutay, “Tarih Konuşuyor” isimli kitabında her Müslüman Türk’ün hassasiyetle üzerinde durması gereken tarihi bir belge yayınlamıştır. Bu belge, memlekete ihaneti vesikalarla belli olduktan sonra o zamanın azimkar ve cesur padişahı İkinci Sultan Mahmut, patrikhaneyi bastırmış, ele geçirilen vesikalarda hiyaneti tespit edilen patrik Gregoryus’u astırmaktan çekinmemiştir. O devrin Rus sefiri general Nikola İğnatyef, patrik Yarmanos’un ziyaretine gidip sohbetlerinde, selefinin Rua Çarı Aleksandr’a gönderdiği ve Türkleri siyaset sahnesinden silmek, hatta mevcudiyetlerine son vermek için tavsiye mektubunun bir suretini kendisine vermiş olduğunu kaydeder. İğnetyef’in:

“benim, Osmanlı devleti nezdinde vazifede olduğum esnada bu teşhisler tamamen tecelli etti” dediğini kaydettiği bu gizli vesikanın aslı aynen şöyledir:

“Türkleri, maddeten ezmek ve yıkmak mümkün değildir. Çünkü Türkler çok sabırlı ve dayanıklı insanlardır. Gayet mağrurdurlar ve izeeti nefis sahibidirler. Bu hasletleri de, dinlerine bağlılıklarından, kadere rıza göstermelerinden, an’anelerinin kuvvetinden, padişahlarına, kumandanlarına, büyüklerine olan itaat duygularından gelmektedir. Türkler zekidir ve ken dilerini müspet yolda sevk ve idar edecek reislere sahip oldukları müddetçe de çalışkan ve kanaatkârdırlar. Onların bütün meziyetleri, kahramanlıkları, şecaat duyguları da; ananelerine olan bağlılıklarından, ahlaklarının selabetinden gelmektedir.

Türklerde evvela itaat duygusunu kırmak, manevi bağlarını koparmak, dini metanetlerini zaafa uğratmak gerekir. Bunun da en kısa yolu, milli an’anelerini, maneviyatlarına uymayan harici fikirler ve hareketlere onları alıştırmaktır.

Türkler harici muaveneti (Yardımı) reddederler. Haysiet ve şerefleri buna engeldir. Bu durum onları engellese de türkleri harici muavenete (Dış yardımlara) alıştırmalıdır. Maneviyatları sarsıldığı gün, türkleri kendilerinden şeklen çok kudretli, kalabalık ve zahiren asıl kudretleri sarsılacak ve maddi vasıtaların üstünlüğü ile yıkmak mümkün oalacaktır. Bu sebeple Osmanlı Devletini tasfiye için soyut olarak harp meydanındaki zaferler yeterli değildir. Hatta sadece bu yolda yürümek, Türklerin haysiyet ve vakarını tahrik edeceğinden hakikatlere nüfuz edebilemelerine sebep olabilir. Yapılacak olan, Türklere bir şey hissettirmeden bünyelerindeki bu tahribi tamamlamaktır.”

Ziya Uygur; “Siyonizm’in Gizli Protokolleri” isimli eserinde şu bilgiler yer alır;

“prensiplerimizi tatbik ederken, arasında bulunup faaliyet gösterdiğimiz milletin karakterine dikkat ediniz. Zira, milletin yeniden talim ve terbiyesi konusu ele alınmadıkça bu prensiplerin genel ve yeknesak olarak tatbik olunması bir fayda vermez ve başarı sağlamaz. Bunların tedbirli ve ihtiyatlı olarak tatbiki halinde, aradan on sene bile geçmeden en inatçı bir millet, karakterini değiştirecek ve size bir millet daha tabi olacaktır.”

Yine Ziya Uygur’un; “Tevrat’a Göre Siyonizm’in Ana prensipleri ve Protokoller” isimli kitabının 217. Sayfasındaki Masonlara ait satırları birlikte okuyalım;

“İktidara geldiğimizde, dünyanın her tarafında mason Locaları açacağız. Bu Localara mümtaz ajanları veya bu duruma uükselmeye uygun olanları cezb ve celbedeceğiz. Bu Localar, başlıca haber alma bürolarımızı ve faaliyetlerimizin en etkili vasıtalarını teşkil edecektir. Bütn bu Locaların bir temsilcisi bulunacak, idare ise bunların arkasında gizli kalacak, parolayı ve programı bu temsilci verecektir. Liberal ve ihtilalci unsurların nüvelerini yine bu Localarda teşkil edeceiz.”

Bir zaman Türkiye’de bu oyun başarıyla uygulanmış, Mason Localarının ismi, “Türkiye’yi Yükseltme Cemiyeti” olarak çevrilmiş, halkımız bu parlak isimle avutulmuş ve hatta uyutulmuştur. Zamanın yöneticileri, fikriyat kısırlığı yüzünden işin esasını kavrayamamışlardır. Kaynak: Milli Eğitim Davamız, Hüsnü Dikeçligil, Kutluğ yayınları, İstanbul- 1975)  

 

( Ruh Soyguncuları başlıklı yazı Öztürkçe tarafından 7.03.2023 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )
Okuduğunuz Yazının Site Kurallarını İhlal Ettiğini Düşünüyorsanız, Site Yönetimine Bildirmek İçin Tıklayınız.
 

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu