KAZIM ÖZTÜRK

ÖZTÜRKÇE

[email protected] 

[email protected]  

[email protected]

semazen.net        

 

HELAK EDİLENLER

 

Kur’an’ı Kerim Şöyle belirtir:

 

‘Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar bunlardan çok daha güçlü/saldırgandılar. Fakat şehirlerde kaçacak delik aradılar. Var mıydı ki kaçacak bir yer?’ (Kaf /36).

 

“Onlardan önce nice mal mülk ve görünüşü daha güzel olan nesilleri helâk ettik” (Meryem /74).

 

“Rahat ve lüks içinde şımarmış nice nesilleri helâk etmişizdir. İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş yurtları!” (Kasas /58).

 

“Onlardan önce nice nesilleri helâk ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkân ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol bol yağmur yağdırmış, altlarından nehirler akıtmıştık” (En’am /6).

 

“Zulmün doruğuna çıkmışken helâk ettiğimiz nice beldeler vardır; duvarları çökmüş, çatıları yıkılmış, kuyuları kullanılmaz hale gelmiş muhteşem saraylar!” (Hac /45).

 

“Seni memleketinden çıkaranlardan daha güçlü/kuvvetli nice memleketler vardı ki, biz onları helâk ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı.” (Muhammed /13).

 

Keza helak, ölüm veya doğal bir afete maruz kalma olabileceği gibi, bir toplumsal altüst oluş (devrim) anını da resmediyor olabilir. Veya sarsıcı bir (kamuoyu) rüzgarı (rîhun sarsar) ya da halk ayaklanması (kıyâmen li’n-nâs) da olabilir.

Bütün bu anlarda Yunus Emre’nin tabiri ile “mülke benim diyenler ve köşk u saray beğenmeyenler” helak olur.

Kur’an’ın tabiri ile “Hurma kütükleri gibi yerlerinden sökülüp atılırlar” ve yerlerinde yeller eser…

 

Allah, insanoğlundan yaratılış esnasında yalnız kendisini Rab olarak tanıyacağı ve yalnız kendisine ibadet edeceği konusunda söz almıştır. Bu dünya hayatında insanlar, yaratılış esnasında verdikleri bu sözü ne zaman unutmuşlar ve kâinattaki iman delillerini görmezden gelmişlerse o zaman Allah Tealâ, onlara unuttukları bu hakikati hatırlatacak uyarıcılar göndermiştir. Peygamberler de insanları Allah’ın yoluna davet eden ve unuttukları bu hakikatleri onlara hatırlatan birer uyarıcıdır. Allah Tealâ hiçbir toplumu, onlara doğru ile yanlışın neler olduğunu haber vermeden asla cezalandırmamıştır:

 

Kavimlerin helak olma sebepleri; peygamberlerini yalanlamaları, putlara tapmaları, zulüm ve sapkınlıkta ileri gitmeleri ve Allah’a isyan etmeleri şeklinde sıralanabilir.

Âd, Semûd ve Şuayb (Medyen ve Eykeliler) kavimlerinin helakı, Sebe kavmini perişan eden Arim seli, Ashâbu’l-Uhdûd hadisesi ve Fil olayı, Arap toprakları olarak bilinen Bilâdü’l-Arap’ta meydana gelen helak hadiseleridir.

Musa aleyhisselâm’ın düşmanları olan Firavun ve adamlarının helaki ile Karun ve Haman’ın yok edildiği yer, Mısır topraklarıdır.

Lût kavmini yok eden o dehşetli felaket ile helak yerine daha hafif bir cezaya çarptırılan İlyas aleyhisselâm kavmi’nin başına gelenler, Bilâdü’ş-Şâm topraklarında meydana geldi. Helak olan kavimler;

· Nuh Kavmi, Nuh Aleyhisselem

· Nemrud ve kavminin helakı, İbrahim Aleyhisselam

· Âd Kavmi, Hud Aleyhisselam

· Semûd Kavmi, Salih Aleyhisselam

· Lût Kavmi, Lut Aleyhisselam

· Şuayb Kavmi (Medyen Halkı ve Eykeliler), Şuayb Aleyhisselam

· Ashâbu’l-Karye

· Ashâbu’s-Sebt

· Ashâbu’l-Uhdûd

· Tübba Kavmi

· Ashâbu’l-Fîl

Helak bu kavimlerle sınırlı değil. Kim, ne zaman hak nizamdan ayrılmış, İslamî hayatı hiçe saymış, dünya düzenini alt üst etmeye çalışmışsa onlar da aynı şekilde değişik biçimlerde helake uğramışlar ve uğramaktadırlar.

Helaki yalnızca gelip geçmiş, eskide kalmış bir olay olarak görmemek lazım. Dünya, Allah’ın mülküdür. Allah’ın mülkünde O’na aykırı, O’nun emri hilafına hareket etmek mümkün değildir. Şöyle düşünmek yanlıştır; “Bu dünya hayatının düzenine Allah karışmaz, O, ahiret işiyle ilgilenir ve ilgilensin…” bu anlayış; “Deizm” anlayışıdır. Hayatı dinsiz, imansız, Allahsız düşünmek mümkün değildir. Bu düşünceye sahip olanlara helak hak olur. 

 

( Helak Edilenler başlıklı yazı Öztürkçe tarafından 4.05.2023 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )
Okuduğunuz Yazının Site Kurallarını İhlal Ettiğini Düşünüyorsanız, Site Yönetimine Bildirmek İçin Tıklayınız.
 

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu