Makale / Toplumsal Makaleler

Eklenme Tarihi : 28.01.2024
Okunma Sayısı : 125
Yorum Sayısı : 0
Felsefesi Ve İlkesi Yoksa İnsan Hesap Kitabının
Felsefesi duyumu duyarlılığı liyakati ve ilkesi yoksa kendi gerçekliğine ödeşen bedelle sağlamasını oradan yapması gereken insanlık hesap kitabının , aklını vicdanını kaybetmiş ve tedavülden hiç kalkmayan yıkım yozlaşma çürüme çöküş geçimsizlik gösteriş görgüsüzlük çöplüğünde konuşlanmış hükmün kıyamet ve keyfiyet çapulculuğu kundaklanmış sürece hakimdir.
Beş verip üç aldıysan aradaki ikinin değişim dolaşım takas teminat fark ayar ayrıntı ölçü ve değeri, his hayal hasret heves duygu merak niyet ve düşüncelerden kaynaklı aklın fikrin emeğin vicdanın duyarlılığın bilincin sorumluluğun ürettiği kadar tüketen dünya kaynaklarını birikimlerini ve zenginliklerini birlikte paylaşabilmeyi amaç edinmiş sanat iletişim kültür ilim bilim edebiyat hukuk ve felsefe ekseninde gelişimini sağlayarak yaşamanın sosyal kültürel siyasal ekonomik ve saymakla bitmeyen çoklu getirisi olduğu gibi, başka hiç bir şeyle de kıyaslanmayacak olan istikrar güven ve mutluluğa özdeş, dengeli düzeyli saygınlığa eşdeğer toplum ve insan çağdaşlığını geliştirip donatır.
“ Tüfek icat oldu mertlik bozuldu “ dermiş söyler gezermiş bazı insanlık sedirinde bazı yalnızlık meskeni Çamlıbelde bazı bazı da herkese malum Dünya Diyarı’ nda kısaca özetleyerek halin gidişin pusula yönünü ve seyir defterini Ruşen Ali’ nin cümle gelmiş ve geçmiş namına kök ve soy süren Efsaneden Asıllı Köroğlu.
Öyle yaa… inanarak yaşamanın ve tanıklık ettiği hayat çelişkilerine yahut eğri doğru arasındaki farkın neresi olduğu çıkarımlarına akılla vicdanla yürekten bütün cesaretini bilgisini tanıklığını be katılımcılığını toplayıp hayatı bedelinin tartısına koyan ; ve korkularının esaretine kırbaçlanarak veya afyonlanarak baskılanmış; sadece doğruyu yanlığı tanrıyı bilgiyi onuru saygıyı iyilik güzelliği sırası geldikçe ancak işaret sipariş beklenti zorlama dayatma haddine zamanına ve sınırına göre her türlü istismar paravanları ve palavraları ardında zoraki iman ettirmenin dışında ve ötesinde bir şeydi , sadece icap eden şartlara durumların veya dayatmalara kalıba girip vaziyet alan göreceli kaypak yahut değişkenliklere göre değil , aşk ile severek isteyerek bile bile kendinden emin özgüvenli kanaat ve kararlılıkla, her yerde her an her şartta sınırsız ölümsüz ve sonsuz hakka hukuka adalete hiç kimsenin üstün yahut ayrıcalıklı olmadığı akıl fikir vicdan muhasebesinde sevgiye saygıya Özgür ve Özgün NANARAK yaşamaktı Hayat denen ince SANAT ve İNSANLIK denen gerek soyutuyla gerek somutuyla en değerli hüner marifet meslek fikir felsefe hayal his düş veya maharet..
Ki bu böyle olmadığı zaman her şey kişi menfaati zorbalığına baskılanan yıkımlarla en aşağılık bencil yobaz çıkarcı kişiliksiz karaktersizliğin şahsi keyfiyet haramiliğini buyuran insanlık intiharında kokuşup çürüyen düzenli tertipli görgüsüzlük ve gösteriş tezgahlarında değişiyor dönüşüyor bozuluyor bitiyor, sonu gelen her şeyin sağlam kurulumlu kıyametineyse mevcut kısır döngü piyasa pazarını hiç bir karşı duruşlu iitazla karşılaşmaksızın diledikleri gibi çalıştırıp işletenler, el koydukları topyekün cinnet mülküne ve hususi kışkırtıp kundakladıkları yapay zeka kıyametine çullanıp çöreklenerek kendi kendilerini tanrılaşıyorlar.
Bu bakımdan bütün ortak birikim kazanım ve deneyimleriyle sağladığı insanlığın değerler bütününe dair aklını fikrini algısını ahlakını merakını ilgisini ilmini vicdanını duygusunu emeğini duyarlılığını sorumluluğunu hukukunu düşüncesini bilincini kültürünü nesillerarası devamlılığa örgütlendiği sağlam köklerden ve yapılardan yağmalayıp yıkarak tüm bunlardan yoksun şiddetin ve ölüm merkezli korkunun her türlü tüketim bağımlılığı aşılayarak yoz popüler ve çatışma alışkanlıklarıyla beslenen amansız kutuplaşmayı ve toplumsal intihar istikrarsızlığını kundaklarken en başta sorgulaması olmayan akıl fikir bilim sanat adalet sorumluluk liyakatlilik vicdan düşünce duyarlılık düşünce ve hayat yorgunu kayıtsız ve korkuların hapseden esaretine sinmiş ; ve kendini soyup sömüren istismarcıları koşulsuz şartsız itaatle yücelttiği hurafelerin tanrısı bilen; ve her türlü vurguna talana tecavüze kulluğa kolayca elverişli kullanışlı ve uygun insan her buyuranın kölesi modelinde sürünen ve sürükleyen kalabalıklara hükmetmenin keyfiyet maddesi sürpiyasa edilir.
Çünkü …:
” hiç bir haydut harami keyfiyetine kul köle olmaksızın ve aşağılayıcı üstenci imtiyazcı ayrıcalıklı kısıtlayıcı zorba hükümranlığının dangalaklık güdümlüsü veya seçin sömürü esiri olmaksızın iyi rahat güvenli onurlu mutlu sağlıklı yaşayıp kimselerden ödünç yahut emanet değil, hakkım olan dünya hayatımı hiç bir şeyle takası mümkünsüz insanlık değerleri güvencesinde mutlulukla sürdürüp doğal süreçli ömür vakti vadesinden sonlandırmak istiyorum “ diyebilmek kadardı hayat mesleğini ve yaşama sanatının bütün detay ve inceliklerini irdeleyip işleyen DÜŞÜNCE kaynaklı FELSEFE’ nin içağlar boyuna hitap ve nufus eden kısa özeti .
Çünkü akla fikre danışarak hayatın çelişkilerini tezatlarını ve sorunlarını düşünüp sorgulamayan insan için ne dünya hayat vardı , ne de kendi kendine öğün sahici ve gerçekçiliğin muhasebe doğrulamasını yapabilen inancı idrakı kişiliği onuru kazancı bilinci belleği veya idda önermesi.
Felsefe sanat ikim bilim yoktuysa kaybı hiç bitmeyen; ve kutuplaştırıcı çatışma kültürüne en büyük yatırımı yapmış haydut haramiliğin korkuyu kuşkuyu şiddeti karanlığı ayrışmayı cinneti vahşeti tüm insanlık değer kültür deneyim ve birikimlerinin yok etme pahasına sadece kendi çıkar öncelik imtiyaz ayrıcalık ve menfaat dürtüsünü besleyip doyurmak için takan tecavüz istismar baskılama serveti ve sermayesi edinenlerin işini gücünü kolaylaştıran faturası uygun fatezgahtaki çarşı malzemesi halini alır ölümü kesin tescillenen insanlık.
Ve böylece sosyal hıncın ve lincin uçurumdan uçurumuna vara gide hayat, ..
Kahpelik haramilik hırsızlık yolsuzluk liyakatsizlik yolsuzluklara tamah yalaka dönek fırıldak istismarcı eğimli cive meyilli ahlaksız şerefsiz kişiliksiz karaktersiz doyumsuz haramiliği helalden sayıp bilen insan tipi ve düzeni tertip ayar oldu dünya bozuldu devran..
Düşünsene, düşünebiliyor musun..??
Gecenin zifirinde kapılar sokaklar ve damları yutan çat ayazın ortalığı üşütüp donduran karda tipide iside boranda kesif sessizliğin sardığı ve dondurucu beyaz karanlığın gerdan kolyeleri ve göz boncukları uzak yıldızların seren serpe seyrinde çıyı çıkmayan tabiatın dört bir kucağına sinmiş; ve derin suskunluğu bozan rüzgar uğultusuyla beraber gaz lambaları yahut isli çıraların fitilini ateşleyerek; kuşlardan güneşten ezandan herkesten çok daha evvel çarçabuk kalkarak geceden kalma boy abdesini yunup arınıp, namaza durduktan sonra..
Tandırı ocağı harlayan yapmadan tezekten kuru otlardan ve dallardan yakılmış ateşlenmiş hayatın dünya döngüsüne toplum horantasına ve iyilik güzellik huzur güven mutluluk namına söz alıp sorumluluk üstlenen akıl fikir duygu duyarlılık DÜŞÜNCE ve her şeyiyle gün ışımadan başlar, ekmek ahır sürü örgü yorgan yatak kap kacak bulgur bulamaç yuma yıkaması hiç bitmeyen hayat sanat, yaşamak meslek, hak hukuk aşk ve sevgi saygı ve niceleriyse sürükleyip götüren döngünün -serbest piyasalara yapay zeka kuluçka soytarısı ve dayanıksız tüketim dangalağı olana kadar - ORTAK AKLI veya insanlık mirasından kalma devir daim FELSEFESİYDİ.
Orada , tüketim piyasasının derme çatmasından ödüncüne hayat yahut ölüp ölüp dirilmelerin acısı sancısı çilesine güdümlü bağımlı nöbetleşe yaşamak diye bir şey yoktu.
Soba borusundan ve püfareler bacasından islim tüten vakitlerin merkebi atı horozu tavuğu hindisi kuzusu sürüsü çalısı çiçeği dağdaki pınarı deredeki bostanı tarladaki ırgatı yaylımdaki çobanıyla birlikte tuz buz olunca..
Çırası ocağı temelli söndü insanlık horantasının. Ve böylece el yapımı soygun vurgun haydut haramilerin buyurgan keyfiyetli tanrılarının el yapımı ve laboratuvar ürünü kendi kıyametini kovalamakla meşgul kulluk kölelik müptelası insan tipi icat edildi.
İşin içine bütün kusuru hatası dayatması ruhsuzluğu bencilliği bağnazlığı yoz ve yobaz kültürüyle yapay zeka çağı ilişkisizlilikleri girdimiydi, dostluk mertlik cesaret şefkat iletişim akıl fikir vicdan hukuk edebiyat felsefe ulaşım eğitim onur saygı sevgi söz dayanışma barış istikrar paylaşım üretim güvenlik ahlak toplumsal sağduyu kişilik karakteri temel ve kılcal değerleri cümleten bozuluyor, bozulan ilişki ve iletişim enkazındaysa insan, haliyle ve hattı zatında katlayarak mislimislisiyle.
Yaşadığı evreni dünyayı hayatı canlı cansız her şeyi bütün oluş bitiş ve sebep sonuç ilişkileriyle anlayıp bilip kavrayarak algılayıp yorumlamaya dair yabancısı olunan soru sormanın karşılığında kurtarıcı ve kolaylaştırıcı anlam değer idrak bilinç bellek bilgi duyum fikir felsefe farkındalığından yoksun fakir sefil kaldıkça, sürekli kendini soyan sömürenlerin istismar ganimetçiliğiyle kendi değerlerine yabancılaştığının tapınılacak ilahları olarak bilip inandığı, sonsuz yıkım ve çöküşleri beraberinde getirmelerin pususuna düşen her konuda uyumlu bağımlı ahmaklığın kulu kurbanı olur insanlık.
Ve böylece olan biten çağdaşlığa ait hiç bir şeyi düşüncenin taşıyabildiği FELSEFE bağlamında merakı eğilimi ilgisi emeği çabası aklı yükümlülüğü katkısı huyu cesaretiyle düşüncenin ugrayip kapsamadığı alanları dahi irdeleyip sorgulayamamakla başlayan yapay ilahlara bağımlı güdümlü yaşamak; sonucu her zaman amansız felaket ve büyük kıyametlerle biten sosyal kültürel siyasal ve ekonomik intihar kundaklanmalarıyla örülür örgütlenir ve donanır.
Burada artık mühendis vardır fakat, her türlü bozuk çarpık yapılaşmanın ganimet ortaklığına çapraz çizerek çeki düzen veren haydut haramiler ortağına kendini bozmuş vaziyettir mahsus memuriyet. Adalet saraylı villa konaktır, memuriyet dairesi lüks donanımlı avans rüşvet imtiyaz çıkar ve avanta çarkıdır. Burada ilaç iğne ustura öğretmen müezzin imam müftü neşter doktor hemşire hüküm karar yetki yargı vardır fakat ücretini ve konforunu en kıyak fiyaka dolgun fiyattan ödeyenlerin imzasına mühür basar devir dönüm borsa piyasa ve dolaşım.

Toplam Neticedeyse…:
Kendini kimlik inanç ve kültürel değerlere sorgusuz sınırsız dilediği gibi her türlü sömürü vurgun soygun talan hukuksuzluk bağlamıyla - tanrısal üstünlük ve imtiyazından istismar kaynağına kullanmanın hak sahibi saydırarak- doyumsuzluk yetinmezlik ihtiyacına hiç kimsenin itirazını kabul etmeyen; kendi çıkar önceliği dışında kalanlaraysa kimin ne kadar hangi sefaleti ve ölümü sabırla tüketmesini zorla dayatıp buyurduğuna da hiç bir aksi duruş tavır itiraz ve tepkiye asla yaşama şansı vermeyerek tanrısına karşı çıkan din düşmanı dinsiz veya kurulu yağma düzeneğini bozan isyankar ilan eden keyfiyet güruhu, hayatını sorgulamayan Felsefe- Sanat yoksunu herkesi ve her şeyi haramilik hükmüne mahrum muhtaç kul ve köleleştirir.
“ Bana her zaman bunca lüks heves gösteriş şaşa tantana yağma yıkım güç servet konfor heybet hak mülk her türlüsünden az, sana ise ölüm zulüm sabır çile acı keder kaygı dert zehir zıkkım sefaletinden fazlası her şartta ve her zaman çok” yaklaşımlı tezatlıkta sülükler sultasına kendine ait değerlerini hangi hakla kendine sür saltanat istismarı edinen haydut haramileri toplumsal duyarlılığın hak hukuk hesabına çekmediği sürece, önü sonu gelmeyen amansız çöküşü tüm intihar ve istismar çarpanlarıyla çoğaltarak kendini ebediyyen imha yolunu seçer ve güder insanlık.
Özetleyecek olursam..
Çünkü hayat sanat, yaşamak hüner, düşünmek felsefe, sorumlu bilgili vicdanlı mantıklı akıllı fikirli birikimli onurlu ilkeli becerikli cesaretli duyarlı ilgili alakalı hayat sanatını düşünerek davranıp sorgulayan yükümlülükte kendi farklılığını katan zenginliğin donanımıyla yorumlayıp yaşamaksa… insan olmanın kutsal serveti, marifet sicil sıfat ve karakter değeri , en nihayetindeyse taaa ilk ve ilkel çağlardan beridir sağlaması ve muhasebesi değişmez değerler eğilimindeki sağlığı güvenliği huzuru mutluluğu sağlayıp sunan bitmez tükenmez ömür sermayesindendir.

Seyfi Karaca…. Ocak/24
( Felsefesi Ve İlkesi Yoksa İnsan Hesap Kitabının başlıklı yazı Yeldegirmeni tarafından 28.01.2024 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )
Okuduğunuz Yazının Site Kurallarını İhlal Ettiğini Düşünüyorsanız, Site Yönetimine Bildirmek İçin Tıklayınız.
 

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu

EdebiyatEvi.Com | Edebiyat ve Kültür Platformu